Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                               ПРОЕКТ

                                                                                                                                                       р/н 17368

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_________.2017 № _____

м. Вугледар

Про затвердження програми

«Освіта» на 2018 рік

З метою поліпшення умов навчання й виховання дітей, учнівської молоді, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму «Освіта» на 2018 рік (додається).

2.Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет – 8795,8 тис.грн.

3.Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на міський відділ освіти (Войцеховський).

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів (Бочков) та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей молоді, розвитку підприємства, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                      А.Ю. Сілич

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               ________ № ___________

                                                                              

 

ПРОГРАМА

«Освіта» на 2018 рік

1. Загальні положення

Програма «Освіта» на 2018 рік (далі - програма) визначає перспективи та стратегічні напрямки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста.

Програма розроблена на основі аналізу розвитку освіти міста за попередній період, відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки.

Підставами для розробки програми є необхідність продовження забезпечення подальшого розвитку системи освіти, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в розвитку міста, задоволенні освітніх запитів населення.

Програма визначає головну мету і завдання розвитку освіти на 2018 рік, актуальні проблеми розвитку освіти міста, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання, а також перелік інвестиційних проектів за пріоритетними напрямками розвитку освіти міста на 2018 рік.

2. Мета програми

Головною метою зазначеної програми є поліпшення умов навчання й виховання дітей, учнівської молоді, створення умов для забезпечення доступності якісної освіти на підставі своєчасного і повного фінансування бюджету галузі.

3. Завдання програми

Основними завданнями програми «Освіта» на 2018 рік є:

3.1.Реалізувати проект «Веселе дитинство в пісочній країні»;

3.2.Реалізувати проект «Соляні лампи для зміцнення здоров’я дошкільнят»;

3.3.Реалізувати проект «Створення кабінету для навчання дітей з особливими потребами»;

3.4.Провести капітальний ремонт пральні у дошкільному навчальному закладі № 1 «Джерельце»;

3.5.Провести капітальний ремонт системи опалення Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2;

3.6. Провести капітальний ремонт приміщень харчоблоку та їдальні Вугледарського навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»;

3.7.Провести реконструкцію підпірної стіни на території Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

3.8.Провести реконструкцію системи гарячого водопостачання у дошкільних навчальних закладах з використанням технології сонячних колекторів.

  1. Фінансове забезпечення виконання програми

Фінансування цієї програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. На 2018 рік заплановано ряд проектів, програм на розвиток навчально-матеріальної бази по дошкільним закладам та загальноосвітнім школам за рахунок інвестиційних та бюджетних коштів, в першу чергу для реалізації заходів по енергозбереженню та вирішення соціальних проблем у галузі освіти, а саме:

1. На розвиток навчально-матеріальної бази та капітальні видатки по дошкільним закладам заплановано – 2250,7 тис.грн.

2. На розвиток навчально-матеріальної бази та капітальні видатки по загальноосвітнім школам заплановано – 6545,1 тис.грн.

  1. Очікувані результати виконання програми

В результаті реалізації завдань програми передбачається створення комфортних умов для навчання, виховання, заняття фізичною культурою і спортом учнів шкіл та дітей у дошкільних навчальних закладах.

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Програму «Освіта» на 2018 рік підготовлено міським відділом освіти

Начальник міського відділу освіти                                        В.В. Войцеховський

                                                                              

Додаток

до програми

«Освіта» на 2018 рік

Заходи реалізації програми «Освіта» на 2018 рік

КПКВК Найменування Захід програми

План

тис.грн.

0611010 Надання дошкільної освіти Реалізація проекту «Веселе дитинство в пісочній країні»; 49,6
0611010 Надання дошкільної освіти Реалізація проекту «Соляні лампи для зміцнення здоров’я дошкільнят»; 50,0
0611010 Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт пральні у дошкільному навчальному закладі № 1 «Джерельце» за адресою: М.Вугледар, вул. 30 річчя Перемоги, 16а 250,7
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навальними закладами

Реалізація проекту «Створення кабінету для навчання дітей з особливими потребами»

49,5
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навальними закладами Капітальний ремонт системи опалення Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, 26 1996,7
0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навальними закладами Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Вугледарського навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей-загальноос- вітня школа І-ІІ ступенів» за адресою: вул.13 Десантників, 20 896,2
0611020 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Частковий капітальний ремонт приміщення їдальні Вугледарського навчально-виховного комплексу «Політехнічний ліцей – загально- освітня школа І-ІІ ступенів» за адресою: вул.13 Десантників, 20 2322,8
0613220 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція підпірної стіни на території Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 за адресою: м.Вугледар, вул.. Шахтарська,26 1279,9
0613220 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція системи гарячого водопостачання у дошкільному навчальному закладі №1 з використанням технології сонячних колекторів за адресою: м. Вугледар, вул. Шахтарська, 24а 950,2
0613220 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція системи гарячого водопостачання у дошкільному навчальному закладі № 2 з використанням технології сонячних колекторів за адресою: м. Вугледар, вул. Шахтарська, 24а 950,2
  РАЗОМ   8795,8