Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                                                                                                                        Проект

                                                                                                                                                                                                                    р/н 18075

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

16.02.2018   № 7/    

м. Вугледар

Про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді

Розглянувши пропозиції Громадської ради при Вугледарській міській раді від 30.01.2018 , звернення інституту громадянського суспільства від 31.01.2018, з урахуванням пропозиції секретаря міської ради від 08.02.2018, з метою забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, більш широкого залучення громадськості до участі у вирішення питань місцевого значення, подальшого налагодження конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування та громадськістю міста, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), керуючись Положенням про Громадську раду при Вугледарській міській раді, затвердженим рішенням міської ради від 20.05.2016 №7/4-42, статтями 3, 10, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді та затвердити її склад (додається).

2. Ініціативній групі у передбаченому порядку та строки забезпечити:

2.1. Підготовку, узгодження та оприлюднення повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

2.2. Прийом заяв та відповідного пакета документів інститутів громадянського суспільства, перевірку їх на відповідність встановленим вимогам.

2.3. Підготовку та проведення установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді.

3. Заслухати інформацію ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді про підсумками її роботи у травні 2018 року.

4. Координацію роботи ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді покласти на відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики (Шиян).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Іваницького В.В. та постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Шанін).

Міський голова        А.Ю. Сілич

                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                     рішення міської ради

                                                                                                                                                                     16.02.2018 № 7/-_____

СКЛАД

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Вугледарській міській раді

Від діючої Громадської ради:

Русанов          - заступник голови Громадської ради при

Микола Олександрович      Вугледарській міській раді

Прокопенко                                                                                     - секретар Громадської ради при

Ірина Миколаївна    Вугледарській міській раді

Зеленська                                                                                                     - член Громадської ради при

Олена Іванівна         Вугледарській міській раді

Від інститутів громадянського суспільства, які не представлені в Громадській раді:

Федюшина                                                                                       - голова правління ОСББ «Калина –

Ірина Андріївна                                                                              Вугледар»

Від Вугледарської міської ради:

Шиян                                                                                                           - начальник відділу з питань внутрішньої

Ірина Миколаївна    та інформаційної політики міської ради

Секретар міської ради                                                                                                                   В.В. Іваницький

Підготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу

з питань внутрішньої та

інформаційної політики                                                                                                                І.М. Шиян

Нещодавно розміщене