Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                              ПРОЕКТ

                                                                                                              р/н 18137

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №7/25-27 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік»

З метою уточнення інформації стосовно очікуваних результативних показників та обсягів фінансування заходів за міською цільовою програмою «Соціальний захист населення» на 2018 рік» та забезпечення подальшого соціального захисту окремих верств населення, керуючись пунктом 3 статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-27 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік», а саме:

1) у пункті 2 вирішальної частини рішення слова «351,9 тис. грн.» замінити на слова «353,4 тис. грн.»;

2) главу 2 «Мета програми» міської цільової програми викласти у наступній редакції:

«Головна мета Програми – задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців.»;

3) главу 4 «Завдання, заходи і строки реалізації Програми» міської цільової програми викласти у наступній редакції:

«Завданнями Програми є:

забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо;

забезпечення надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям населення.

Заходами Програми є:

забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);

забезпечення надання пільг з послуг зв'язку;

забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян;

проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян;

забезпечення соціальними послугами гарантованого відшкодування 50% вартості абонентської плати за користування телефонами інвалідам по зору І і ІІ груп та дітей-інвалідів по зору до 18 років.

Термін дії програми – 2018 рік.»;

4) главу 5 «Очікувані результати» міської цільової програми доповнити абзацом другим наступного змісту:

«Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік» наведені у додатку до Програми (додається).»;

5) в абзаці п’ятому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми слова «17,1 тис. грн.» замінити на слова «18,6 тис. грн.»;

6) абзац десятий глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми, а саме:

«Розподіл фінансування по заходах Програми наведений у додатку до Програми (додається)» виключити;

7) додаток до міської цільової програми «Розподіл фінансування за заходами Програми» виключити;

8) міську цільову програму доповнити новим додатком «Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік» (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

Додаток

до міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист населення» на 2018 рік

№ з/п Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) тис. грн. 31,6 26,3
  Продукту      
  чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб 22 22
  чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: осіб 12 11
  особам з інвалідністю I групи осіб 8 8
  особам з інвалідністю ІІ групи осіб 4 3
  Якості      
  питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації % 54,5 50
2 Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою тис. грн. 129,6 62,1
  Затрат      
  Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування тис. грн. 45,0 33,5
  Обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо тис. грн. 18,6 18,6
  Обсяг видатків на компенсацію витрат на відшкодування вартості проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи тис. грн. 16,0 10,0
  Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир тис. грн. 50,0 0,0
  Продукту      
  кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне   лікування осіб 6 5
  кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо осіб 1 1
  кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які подали заяви компенсацію витрат на відшкодування вартості проїзду осіб 12 8
  Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) осіб 1 0
  Ефективності      
  середня вартість санаторно-курортного   лікування грн. 7500,0 6700,0
  середній розмір компенсацій витрат на автомобільне паливо грн. 18600,0 18600,0
  середня вартість компенсації витрат на відшкодування вартості проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи грн. 1333,3 1250,0
  середня вартість ремонту будинків (квартир) грн. 50000,0 0,0
  Якості      
  частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування % 100 100
  частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо % 100 100
  частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на відшкодування вартості проїзду громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи % 100 100
  частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) % 100 0
3 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку тис. грн. 10,7 9,6
  Продукту      
  кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) осіб 32 30
  Ефективності      
  середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку(користування телефоном) грн. 27,9 26,7
  Якості      
  питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги % 100 100
4 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян тис. грн. 180,0 0,0
  Продукту      
  кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт осіб 500 0
  кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян од. 1 0
  Ефективності      
  середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом грн. 15000 0,0
  Якості      
  питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих % 100 0
5 Забезпечення соціальними послугами гарантованого відшкодування 50% вартості абонентської плати за користування телефонами інвалідам по зору І і ІІ груп та дітей-інвалідів по зору до 18 років тис.грн. 1,5 1,5
  Затрат      
  Обсяг видатків на компенсацію 50 % вартості абонентської плати за користування телефонами тис.грн. 1,5 1,5
  Кількість інвалідів по зору на обліку осіб 7 7
  Продукту      
  кількість користувачів послуги осіб 5 5
  Ефективності      
  середньомісячний розмір компенсації 50 % вартості абонентської плати за користування телефонами на одного користувача грн.. 24,56 24,56
  Якості      
  питома вага кількості одержувачів щомісячного гарантованого відшкодування 50% вартості абонентської плати за користування телефоном % 71,4 71,4
  Всього тис. грн. 353,4 99,5