Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                              ПРОЕКТ

                                                                                                              р/н 18138

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №7/25-28 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік» (зі змінами)

З метою уточнення інформації стосовно очікуваних результативних показників за міською цільовою програмою «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік» та забезпечення подальшого соціального захисту окремих верств населення, керуючись пунктом 3 статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-28 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік» (зі змінами), а саме у міській цільовій програмі:

1) главу 2 «Мета програми» викласти у наступній редакції:

«Головна мета Програми – реалізація міської цільової програми «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік.»;

2) главу 4 «Завдання, заходи і строки реалізації Програми» викласти у наступній редакції:

«Основним завданням Програми є:

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям населення.

Основним заходами Програми є:

Забезпечення надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам;

Забезпечення надання одноразової грошової допомоги учасникам Революції Гідності.

Термін дії програми – 2018 рік.»;

3) главу 5 «Очікувані результати» доповнити абзацом другим наступного змісту:

«Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік» наведені у додатку 1 до Програми (додається).»;

4) абзац третій глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми», а саме:

«Розподіл фінансування по заходах Програми наведений у додатку 1 до Програми (додається).» виключити;

5) додаток 1 до міської цільової програми «Розподіл фінансування за заходами Програми» виключити;

6) доповнити новим додатком 1 «Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік» (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

Додаток 1

до міської цільової програми

«Соціальний захист учасників

антитерористичної операції,

учасників Революції Гідності

та внутрішньо переміщених

осіб» на 2018 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Соціальний захист учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та внутрішньо переміщених осіб» на 2018 рік

№ з/п Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 Забезпечення надання одноразової грошової допомоги учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам тис. грн. 146,5 79,5
  Затрат      
  обсяг видатків на надання допомоги учасникам антитерористичної операції тис. грн. 109,0 64,5
  обсяг видатків на надання допомоги внутрішньо переміщеним особам тис. грн. 37,5 15,0
  Продукту      
  кількість одержувачів допомоги з числа учасників антитерористичної операції осіб. 100 62
  кількість одержувачів допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб осіб. 50 20
  Ефективності      
  середній розмір допомоги учасникам антитерористичної операції грн. 1090,0 1040,3
  середній розмір допомоги внутрішньо переміщеним особам грн. 750,0 750,0
  Якості      
  питома вага учасників антитерористичної операції, які отримали допомогу % 100 100
  питома вага внутрішньо переміщених осіб, які отримали допомогу % 100 100
2 Забезпечення надання одноразової грошової допомоги учасникам Революції Гідності тис. грн. 4,0 0,0
  Затрат      
  обсяг видатків на надання допомоги учасникам Революції Гідності тис. грн. 4,0 0,0
  Продукту      
  кількість одержувачів допомоги з числа учасників Революції Гідності осіб. 2 0
  Ефективності      
  середній розмір допомоги учасникам Революції Гідності грн. 2000,0 0,0
  Якості      
  питома вага учасників Революції Гідності, які отримали допомогу % 100 0