Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

                                                                                                                                 р/н 18161

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .   .2018 №7/

м. Вугледар

Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №7/25-9 (із змінами)

У зв’язку з необхідністю уточнення змісту та обсягів фінансування по окремих заходах щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №7/25-9, з урахуванням листів Вугледарського міського відділу освіти від 05.04.2018 № 01-04/33-087, Вугледарського міського фінансового управління від 06.04.2018 № 226/01-20 , керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Вугледара на 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 і 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2017 №7/25-9 (із змінами), а саме:

1) до розділу 3 Шляхи розв’язання проблем розвитку міста та досягнення поставлених цілей, пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми (додаток 1):

підпункту 3.1.14 Освіта;

2) до розділу 4 Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми, пункту 4.1 Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік (додаток 2);

3) до додатку 1 Фінансове забезпечення заходів Програми (додаток 3).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

Додаток 1

                                                                                                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                                                                      _______2018 №7/_____

 

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

Пункту 3.1 Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми

Підпункту 3.1.14. Освіта

Завдання
з/п
Зміст заходу Термін
виконан-ня
Виконавець Витрати на реалізацію, тис.грн. Очікуваний
результат
Всього у тому числі за рахунок коштів:
Держав-
ного
бюджету
місцевих бюджетів підпри-
ємств
інших
джерел
найменування показника значення показника
облас-
ного
бюджету
бюджету
міст і
районів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Додати до завдання «Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру» заходи 5.-8. та обсяги їх фінансування. Додати до завдання «Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забезпечення здорового способу життя. Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення» заходи 7.-8. Та обсяги їх фінансування. Змінити обсяг фінансування підпункту в цілому та викласти у новій редакції наступного змісту:
Розвивати освітньо-наукову інфраструктуру 5 Реалізація проекту «Веселе дитинство в пісочній країні» 2018 МВО 50,0     50,0     створення безпечних, емоційно – сприятливих умов перебування дітей у дошкільному закладі через благоустрій території та організацію пізнавальної, творчої, оздоровчої, діяльності дітей під час перебування на ділянках дитячого садка в теплу пору року встановлення 7 сучасних пісочниць на території закладу дошкільної освіти № 2
6 Реалізація проекту «Соляні лампи для зміцнення здоров’я дошкільнят» 2018 МВО 50,0     50,0     профілактика простудних захворювань у дітей придбання 12 соляних ламп та 14 бактерицидних рециркуляторів для груп у закладі дошкільної освіти № 1
  7 Реалізація проекту «Створення кабінету для навчання дітей з особливими потребами» 2018 МВО 50,0     50,0     соціалізація   дітей з особливими потребами та забезпечення для них рівного доступу до якісної освіти відкриття на базі Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 кабінету для дітей з особливими потребами
8 Проведення капітального ремонту пральні у дошкільному навчальному
закладі № 1 «Джерельце» за адресою: м. Вугледар, вул. Шахтарська, 24а
2018 МВО 250,7     250,7     забезпечення створення безпечних, комфортних та санітарно-гігієнічних умов перебування дітей в закладах освіти проведення капітального ремонту приміщення харчоблоку, заміна устаткування
9 Розробка, експертиза проектно-кошторисної документації та реалізація проекту «Будівництво огорожі Вугледарського навчально-виховного ком¬плексу «Політехнічний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» з метою благоустрою території закладу та забезпечення безпеки життєдіяльності учнів за адресою: м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 20 2018 МВО 500,0     500,0     забезпечення створення безпечних та комфортних умов перебування дітей в закладах освіти розробка, експертиза проектно-кошторисної документації,демонтаж бетонного забору 200 м.п., встановлення секцій огорожі 480 м.п., воріт 4 шт. та столбів 242 шт.
  10 Встановлення протипожежних дверей у службових приміщеннях Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 2018 МВО 15,0     15,0     забезпечення створення безпечних та комфортних умов перебування дітей в закладах освіти встановлення протипожежних дверей у службових приміщеннях Вугледарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
  11 Облаштування пандусу у Вугледарському навчально-виховному комплексі "Політехнічний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів", за адресою: 85670, Донецька область, м.Вугледар, вул.13Десантників, 20 2018 МВО 50,0     50,0     створення доступних умов для навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних категорій населення обладнання елементами доступності закладів освіти
Формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров'я та забезпечення здорового способу життя. Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти шляхом створення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, збереження та розширення мережі закладів, визначення змісту їх діяльності відповідно до освітніх запитів населен 7. Індивідуальне навчання 2018 Міськвиконком, відділ освіти 854,1     854,1     Створення сприятливих умов для навчання з особливими потребами 21 чол.
8. Обслуговування комп'ютерів 2018 Міськвиконком, відділ освіти 119,5     119,5     Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерів 28 комп'ютерів, Інтернет
    Всього     12920,7 0,0 3260,0 8525,0 0,0 1135,7    

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                            В.В.Іваницький

Зміни до розділу 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Головний спеціаліст відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                          А.О.Зацаренко

Додаток 2

                                                                                                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                                                                      _______2018 №7/_____

 

Зміни до розділу 4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми

Пункту 4.1 Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік

Показники Одиниця виміру 2017 рік 2018 рік 2019 рік прогноз 2020 рік прогноз
очікуване виконання % до факту 2016 року програма програма до очік. виконання 2017 року, %
Змінити значення показників «Розвиток сфери матеріального виробництва» та «Фінансові показники» та викласти у новій редакції наступного змісту:
Розвиток сфери матеріального виробництва              
Обсяг реалізованої промислової   продукції у відпускних цінах підприємств              
     всього млн.грн. 837,4 в 1,4 раз б. 1259,8 в 1,5 раз б. 1738 1861,6
ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» млн.грн. 432,4 145,2 656,8 151,7 659,1 661,3
ДП «Шахта ім.М.С.Сургая» млн.грн. 405,0 128,0 603,0 148,9 1078,9 1200,3
Виробництво основних видів промислової продукції:              
Видобуток рядового вугілля тис.тонн 831 99,1 920 в 1,1 раз б. 1315 1460
Вугілля готове тис.тонн 707,2 109,9 909,1 в 1,3 раз б. 1304 1449
Фінансові показники              
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів) тис.грн. 92769,8 124,3 85259,4 91,9 89918,3 93724,8

 

Трансферти з Державного бюджету – разом, з них: тис.грн. 77027,3 135,2 78087,5 101,4 26705,9 26705,9
базова дотація                                                                                                     тис.грн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенція на виконання окремих програм соціального захисту тис.грн 48560,2 165,5 78087,5 160,8 47860,9 47860,9
інші додаткові дотації і субвенції тис.грн 447,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Видатки бюджету міста (району) тис.грн. 179677,2 137,4 169511,6 94,3 164485,1 168291,6
з них реверсна дотація                   тис.грн. 15286,3 156,3 12689,1 83,0 32010,7 33611,2

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                            В.В.Іваницький

Зміни до розділу 4. Моніторинг та оцінка результативності реалізації програми, пункту 4.1 Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Головний спеціаліст відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                                                                          А.О.Зацаренко

 

Додаток 3

до рішення міської ради

________2018 №7/_____

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми

Рядки «Освіта», «Всього» викласти у новій редакції наступного змісту:

            тис.грн.  
Напрями реалізації заходів Витрати на реалізацію  
всього у тому числі за рахунок коштів:  
державного бюджету місцевих бюджетів підприємств інших джерел  
 
обласного бюджету бюджети міст і районів  
Освіта 12920,7 0 3260 8525 0 1135,7  
ВСЬОГО: 419396,081 218577,300 4325,800 81007,300 3718,300 111767,381  

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Зміни до додатку 1. Фінансове забезпечення заходів Програми підготовлені відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Головний спеціаліст відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                          А.О.Зацаренко