Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                ПРОЕКТ

                                                                                                                                               р/н 18181

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_________.2018 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-45 «Про затвердження програми «Освіта» на 2018 рік (зі змінами)

З метою створення особливих умов для отримання якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами та нового освітнього середовища, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

   1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/25-45 «Про затвердження програми «Освіта» на 2018 рік» (зі змінами), а саме:

1.1. У пункті 2 рішення цифру «2966,8» замінити на цифру «3660,1»;

1.2. Главу 1 програми «Освіта» на 2018 рік доповнити абзацами наступного змісту:

«У закладах загальної середньої освіти навчаються діти з особливими освітніми потребами. Вони потребують особливих умов, методів, засобів навчання, щоб отримати якісну освіту.»

«З 1 вересня 2018 року школи м. Вугледара починають працювати за новими освітніми стандартами «Нова українська школа». Для цього необхідно створити нове освітнє середовище, яке включає оснащення кабінетів початкових класів згідно з Примірним переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи затверджених Наказом МОН України від 13.02.2018 № 137.»

1.3. Главу 2 програми «Освіта» на 2018 рік доповнити пунктом (-) наступного змісту:

« - створення нового освітнього середовища.»

1.4. Главу 3 програми «Освіта» на 2018 рік доповнити пунктом (-) наступного змісту:

« - придбання навчального обладнання для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;»;

« - придбання навчального обладнання відповідно до Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи.»

1.5. Главу 4 програми «Освіта» на 2018 рік доповнити пунктом (ж) наступного змісту:

« з) оснащення спеціальних приміщень для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»;

« и) оснащення початкових класів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної, середньої освіти «Нова українська школа».».

1.6. Додаток до програми «Освіта» на 2018 рік «Прогнозні показники реалізації програми «Освіта» на 2018 рік доповнити пунктами 11, 12 (додається).

1.7. В абзаці третьому глави 6 програми «Освіта» на 2018 рік цифру «2966,8» замінити на цифру «3660,1» та доповнити словами «у тому числі субвенція з державного бюджету у сумі 542,5 тис.грн.»

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

Додаток

до програми «Освіта» на2018рік

Прогнозні показники реалізації програми «Освіта» на 2018 рік

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
11. Забезпечення оснащення спеціальних приміщень для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
  Показник затрат      
  - загальний обсяг видатків, спрямованих на оснащення інклюзивних кабінетів тис.грн. 190,6 190,6
  Показники продукту      
  -кількість інклюзивних класів, що треба оснастити одиниць 2 2
  Показники ефективності      
  -середні витрати на оснащення 1 кабінету тис.грн. 95,3 95,3
         
12. Забезпечення оснащення початкових класів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної, середньої освіти «Нова українська школа»
  Показник затрат      
  - загальний обсяг видатків, спрямованих на оснащення початкових класів дидактичними матеріалами, сучасними меблями, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням тис.грн. 502,7 502,7
  Показники продукту      
  -кількість початкових класів, що треба оснастити одиниць 8 8
  Показники ефективності      
  -середні витрати на оснащення 1 початкового класу тис.грн. 62,8 62,8
Нещодавно розміщене