Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

ПРОЕКТ

р/н 18203

        

Gerb

                                                             

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

         2018 №

м. Вугледар

Про затвердження міської програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони міста Вугледара на 2018-2019 роки»
 
 
 

З метою якісного забезпечення виконання першочергових заходів з організації, підготовки та ведення територіальної оборони міста, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.05.2018 №650/5-18 «Про затвердження регіональної Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Донецької області на 2018-2019 роки», статей 3, 15, 16, 18 Закону України «Про оборону України», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, пунктом 2 частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити міську програму «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони міста Вугледара на 2018-2019 роки» (додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування даної Програми є міський бюджет в сумі 380,28 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко).

Міський голова                                                             А.Ю. Сілич

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

              

Міська програма

«Забезпечення заходів з підготовки

територіальної оборони міста Вугледара на 2018-2019 роки»

1. Загальні положення

У зв’язку зі складною внутрішньополітичною ситуацією, з метою оперативного реагування на надзвичайні кризові ситуації, різких змін обстановки на території міста, організації управління та взаємодії виникає нагальна потреба у:

створенні незалежної стійкої системи зв’язку, оповіщення та управління, яку можливо буде використовувати під час виконання заходів цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та територіальної оборони;

відновлення та підтримання у постійній готовності до використання пунктів управління, забезпечення їх автономної роботи;

підготовці (навчанні) посадових осіб штабу оперативної групи територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням.

2. Нормативна база для написання Програми

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI  

Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 №1932-ХІІ;

Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 23.09.2016 № 406/2016

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.05.2018 №650/5-18 «Про затвердження регіональної Програми забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони Донецької області на 2018-2019 роки»

3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня готовності місцевих органів влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації, розвиток їхньої інфраструктури з реагування на надзвичайні ситуації.

4. Завдання Програми

Забезпечення повноцінного функціонування пункту управління територіальної оборони

Удосконалення системи зв’язку та оповіщення між відповідними службами та підрозділами територіальної оборони.

Практична підготовка посадових осіб штабу територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони.

5. Заходи та основні шляхи розв’язання проблеми

Основними заходами реалізації Програми є:

облаштування пункту управління штабу територіальної оборони шляхом забезпечення його необхідним обладнанням;

забезпечення безпечного та надійного зв’язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій шляхом встановлення автомобільної цифрової радіостанції та розширення мереж за допомогою портативних радіостанцій;

забезпечення підготовки посадових осіб штабу територіальної оборони шляхом проходження підготовки (навчання) з практичним відпрацюванням навичок оперативної та бойової підготовки у військовому комісаріаті.

Заходи щодо забезпечення виконання завдань міської програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони міста Вугледара на 2018-2019 роки» викладені у додатку до Програми (додається).

6. Очікувані результативні показники виконання заходів Програми

Реалізація Програми забезпечить умови для виконання першочергових завдань підготовки територіальної оборони, а саме:

створення пункту управління штабу територіальної оборони, його надійне функціонування, а також автономну роботу системи трьох пунктів управління: 2-х – Мар'їнського району і 1-го – міського в районі територіальної оборони;

встановлення 1 стаціонарного комплекту на базі автомобільної цифрової радіостанції у міського голови та розширення мереж за допомогою портативних радіостанцій, включивши до мережі посадових осіб міської ради та міських підрозділів Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України.

отримання досвіду з теоретичної та практичної підготовки посадових осіб штабу оперативної групи територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням ;

7. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Загальний обсяг фінансування – 380,28 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів за даною Програмою є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

8. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради складає інформацію про результати виконання Програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Міська програма «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони міста Вугледара на 2018-2019 роки» підготовлена відділом відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Начальник відділу з надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення                          О.С. Тищенко

 

Додаток

до міської програми «Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на 2018-2020 роки»

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань міської програми «Забезпечення
заходів з підготовки територіальної оборони міста Вугледара на 2018-2019 роки»
 
№ з/п Назва напряму діяльності (завдання) Назва заходу Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. Очікуваний результат
Всього 2018 2019

1

Забезпечення повноцінного функціонування пункту управління територіальної оборони

(придбання оргтехніки, канцелярські приладдя тощо)

Облаштування пункту управління штабу територіальної оборони шляхом забезпечення його необхідним обладнанням 2018

Вугледарська міська рада

Міський бюджет

57,15

57,15

 

Забезпечення автономної роботи

пунктів управління

 

Всього

     

 

57,15

 

57,15

   
2 Удосконалення системи зв’язку та оповіщення між відповідними службами та підрозділами територіальної оборони (придбання засобів зв’язку) Забезпечення безпечного та надійного зв’язку між відповідними службами та підрозділами при виникненні надзвичайних ситуацій шляхом встановлення автомобільної цифрової радіостанції та розширення мереж за допомогою портативних радіостанцій 2019

Вугледарська міська рада

Міський бюджет

188,25

 

188,25

Удосконалення системи оповіщення, управління, взаємодії, оперативне реагування на зміни оперативної обстановки надзвичайні (кризові) ситуації
Всього       188,25   188,25
3 Практична підготовка посадових осіб штабу територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони (забезпечення проведення Єдиних стрілецьких днів у військовому комісаріаті, перевезення та харчування) Забезпечення підготовки посадових осіб штабу територіальної оборони шляхом проходження підготовки (навчання) з практичним відпрацюванням навичок оперативної та бойової підготовки у військовому комісаріаті 2018

Вугледарська міська рада

Міський бюджет 134,88 67,44 67,44 Отримання досвіду з теоретичної та практичної підготовки посадових осіб штабу оперативної групи територіальної оборони, особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням
Всього       134,88 67,44 67,44

 

Загальний обсяг ресурсів

     

 

380,28

 

124,59

 

255,69