Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______________ 2018 № ____

м. Вугледар

Про затвердження міської

цільової програми

«Культура і мистецтво»

         З метою впорядкування цільових програм і висвітлення очікуваних планових показників їх виконання, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити міську цільову програму «Культура і мистецтво» (додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування програми є міський бюджет – 798300 грн., інші джерела – 8557500 грн.

         3. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради:

3.1. «Про затвердження міської цільової програми «Відзначення державних свят у 2018 році» від 22.12.2017 № 7/25-33;

3.2. «Про затвердження міської цільової програми естетичного розвитку дітей і молоді «Зірка-ВЕСТ» на 2018 рік» від 22.12.2017 № 7/25-34;

3.3. «Про затвердження міської цільової програми «Реконструкція і капітальний ремонт Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру» від 22.12.2017 № 7/25-36;

3.4. «Про затвердження міської цільової програми «Реконструкція вхідної зони Вугледарської міської публічної бібліотеки за адресою: м.Вугледар, вул.Трифонова, 36-1» від 21.03.2018 №7/28-45.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В., на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                             А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_____________________

Міська цільова програма

«Культура і мистецтво»

 1. Визначення проблеми, на роз’яснення якої направлена Програма

У місті Вугледарі функціонує 5 закладів культури: Вугледарська міська публічна бібліотека, Вугледарська міська бібліотека для дітей, Вугледарський міський культурно-дозвіллєвий центр, початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – школа мистецтв м.Вугледара.

Єдиний заклад культури клубного типу в місті Вугледарі – міський культурно-дозвіллєвий центр. Культурно-дозвіллєвий центр спрямовує свою діяльність на естетичне, патріотичне, духовне виховання підростаючого покоління, розвитку творчих здібностей дітей і молоді, стимулювання у них прагнення до здорового способу життя, залучення до занять у студіях та творчих колективах містян, у тому числі незахищених верств населення. Головною проблемою на сьогодні залишається теплозабезпечення культурно-дозвіллєвого центру. З моменту здачі його в експлуатацію жодного разу не було проведено повного ремонту системи опалення. Діюча система централізованого теплопостачання зношена на 70%, морально застаріла, енергозатратна. Практично не здійснює обігрів приміщень. З метою створення комфортних умов в культурно-дозвіллєвому центрі для проведення культурно-масових, суспільно-значущих заходів розроблено проекти «Реконструкція системи опалення і гарячого водопостачання Вугледарського культурно-дозвіллєвого центру. Електрообойлерна» та «Капітальний ремонт культурно-дозвіллєвого центру (термомодернізація)», «Реконструкція будівлі Вугледарського культурно-дозвіллєвого центру (прибудова)», «Реконструкція покрівлі будівлі Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру за адресою м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, б.2.».

Вугледарська міська публічна бібліотека у минулому році отримала нове відремонтоване приміщення за адресою м.Вугледар, вул.Трифонова, 36-1. На сьогодні виникло питання реконструкції вхідної зони Вугледарської міської публічної бібліотеки. Крім того, потребують поповнення книжкові фонди бібліотек сучасною та галузевою літературою. Постійно змінюється шкільна програма, яка вимагає додаткового комплектування новою програмною літературою. Недостатньо яскравих видань для дітей молодшого віку, для патріотичного виховання підлітків і молоді. Тому комплектування бібліотечного фонду має важливе значення для інформаційного забезпечення мешканців міста та виховання підростаючого покоління.

Надання спеціальної освіти (музичної, художньої, хореографічної, театральної та інше) забезпечує Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – школа мистецтв м.Вугледара Донецької області. Власного приміщення школа мистецтва не має, орендоване приміщення потребує постійного догляду з метою створення належних умов для проведення навчального процесу. Під час роботи школи мистецтв постійно виникає потреба у нових музичних інструментах, обладнанні для художніх класів, спеціалізованому реквізиті для циркового та театрального відділень. Оновлення такого обладнання, методичних матеріалів, створення комфортних умов у класах необхідно для розвитку гармонійної особистості і зацікавлення дітей мистецтвом.

Протягом минулих років було розроблено чимало цільових програм, направлених на розвиток бібліотечної справи, туризму, проведення державних свят, розширення матеріально-технічної бази закладів культури та інше. Але фінансування їх було нижчим від запланованого рівня.

 1. Мета Програми

Мета Програми:

сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення;

створювати позитивну репутацію активно-патріотичного громадянина через проведення культурних заходів, орієнтованих на патріотичне виховання;

створення належних умов для культурного розвитку населення території громад, ВПО шляхом реконструкції та ремонтів закладів культури області;

забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери,освіти.

 1. Основні шляхи і способи роз’яснення проблеми

         Досягнення поставленої мети передбачається за рахунок фінансового і матеріально-технічного забезпечення закладів культури, придбання необхідних товарів і послуг для проведення на належному рівні   міських урочистостей та свят, реконструкції та капітального ремонту будівель та приміщень закладів культури.

 1. Завдання, заходи і строки виконання Програми

Основним завданням та заходами Програми є:

 1. Керівництво і управління у відповідній сфері;
 2. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;
 3. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення:
2.                 Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

відзначання державних свят;

участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня;

капітальний ремонт культурно-дозвіллєвого центру (термомодернізація).

 1. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді;
 2. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;
 3. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури:

реконструкція вхідної зони Вугледарської міської публічної бібліотеки за адресою: м.Вугледар, вул Трифонова, 36-1;

капітальний ремонт покрівлі будівлі Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру за адресою м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, б.2»;

реконструкція системи опалення і гарячого водопостачання Вугледарського культурно-дозвіллєвого центру. Електробойлерна;

реконструкція системи зовнішнього електрозабезпечення мінікотельні Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 2;

реконструкція будівлі Вугледарського культурно-дозвіллєвого центру (прибудова).

Строки виконання Програми - 2018 рік.

5. Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу:

забезпечити відзначення на належному рівні державних свят та визначних подій держави, залучити до них максимальну кількість мешканців міста;

забезпечити участь молоді і дітей у конкурсах і фестивалів поза межами міста;

зберегти будівлі закладів культури та створити комфортні умови як для відвідувачів, так і для персоналу.

Прогнозні показники реалізації Програми наведено у додатку до Програми (додається).

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування   Програми   буде   здійснюватися в   межах   бюджетних

призначень загального і спеціального фонду міського бюджету. А також за рахунок інших джерел. Загальний обсяг фінансування наведено у додатку до Програми (додається).

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є Вугледарський міський відділ культури і туризму.

Головним виконавцем Програми є Вугледарський міський відділ культури і туризму.

        

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг .

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на міський відділ культури і туризму.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми міський відділ культури і туризму складає інформацію про результати виконання Програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Культура і мистецтво» підготовлена міським відділом культури і туризму

Начальник Вугледарського

міського відділу культури і туризму                                   В.В.Чумакова

Додаток

до міської цільової програми «Культура і мистецтво»

                                                                                                                                          міської цільової програми                                                                                                                    

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Культура і мистецтво»

№зп Назва показника Загальний обсяг в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
1 Завдання: відзначання державних свят      
  Показники затрат      
  Видатки загального фонду на проведення заходів тис.грн. 150,0 35,0
  Показники продукту      
  Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля од. 8 8
  Показники ефективності      
  Середні витрати проведення 1 заходу тис.грн 18,8 4,4
  Показники якості      
  Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу % 300 70
2 Завдання: участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня      
  Показники затрат      
  Видатки загального фонду на проведення заходів тис.грн. 150 50
  Показники продукту      
  Кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля од. 42 14
  Показники ефективності      
  Середні витрати проведення 1 заходу тис.грн 3,6 3,6
  Показники якості      
  Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу % 115 115
3 Завдання: капітальний ремонт культурно-дозвіллєвого центру (термомодернізація)      
  Показники затрат      
  Обсяг видатків тис.грн 2304,4 0
  кількість об’єктів, що потребують капітального ремонту од. 1 0
  Показники продукту      
  кількість об’єктів, що планується відремонтувати од. 1 0
  Показники ефективності      
  середня вартість ремонту одного об’єкта тис.грн 2304,4 0
  Показники якості      
  відсоток кількості об’єктів, які планується відремонтувати, до кількості об’єктів, що потребують ремонту % 100 0
4 Завдання: Реконструкція вхідної зони Вугледарської міської публічної бібліотеки за адресою: м.Вугледар, вул Трифонова, 36-1      
  Показники витрат      
  Обсяг реконструкції об’єктів кв. м. 175 175
  Показники продукту      
  Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. 1 1
  Показники ефективності      
  Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта тис.грн 447,5 150
  Середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта тис.грн 2,6 0,9
  Показники якості      
  Рівень готовності об'єктів реконструкції % 100 33,5
  Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком % 100 100
5 Завдання: Капітальний ремонт покрівлі будівлі Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру за адресою м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, б.2      
  Показники витрат      
  Обсяг реконструкції об’єктів кв. м. 1175 0
  Показники продукту      
  Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. 1 0
  Показники ефективності      
  Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта тис.грн 2545,4 0
  Середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта тис.грн 2,2 0
  Показники якості      
  Рівень готовності об'єктів реконструкції % 100 0
  Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком % 100 0
6 Завдання: Реконструкція системи опалення і гарячого водопостачання Вугледарського культурно-дозвіллєвого центру. Електробойлерна      
  Показники витрат      
  Обсяг реконструкції об’єктів(кількість встановлених електробойлерів) од. 2 0
  Показники продукту      
  Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. 1 0
  Показники ефективності      
  Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта тис.грн 2642,6 0
  Середні витрати на встановлення 1 електробойлера тис.грн 1321,3 0
  Показники якості      
  Рівень готовності об'єктів реконструкції % 100 0
  Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком % 100 0
7 Завдання: Реконструкція системи зовнішнього електрозабезпечення мінікотельні Вугледарського міського культурно-дозвіллєвого центру за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги,2      
  Показники витрат      
  Обсяг реконструкції об’єктів м. 595  
  Показники продукту      
  Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. 1 0
  Показники ефективності      
  Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта тис.грн 552,6 0
  Середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта тис.грн 0,9 0
  Показники якості      
  Рівень готовності об'єктів реконструкції % 100 0
  Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком % 100 0
8 Завдання: Реконструкція будівлі Вугледарського культурно-дозвіллєвого центру (прибудова)      
  Показники витрат      
  Обсяг реконструкції об’єктів кв. м. 57,6 57,6
  Показники продукту      
  Кількість об’єктів, які планується реконструювати од. 1 1
  Показники ефективності      
  Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта тис.грн 563,3 563,3
  Середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта тис.грн 9,8 9,8
  Показники якості      
  Рівень готовності об'єктів реконструкції % 100 100
  Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком % 100 100