Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

                                                                                                                                                                             Проект

р/н 18228

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018        №7/_________

м. Вугледар

Про схвалення проекту рішення міської ради «Про добровільне приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області»

Розглянувши проект рішення міської ради «Про добровільне приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області», керуючись частиною третьою статті 82, пунктом 31 розділу IV«Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області» (додається).

2. Міському голові (Сілич) у п’ятиденний строк подати схвалений проект рішення міської ради «Про добровільне приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області» до Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово - цивільної адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

                                                                               СХВАЛЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _______2018 № 7/______

 

                                                                                                                                                                            

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018        №7/_________

м. Вугледар

Про добровільне приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області

Враховуючи висновок Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово - цивільної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від «___» _____________ 2018 року № _____, керуючись частиною шостою статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Добровільно приєднати Богоявленську сільську територіальну громаду Мар’їнського району Донецької області (село Богоявленка) до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області.

         2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (села Богоявленка) до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _______2018 № 7/______

 

 

План

організаційних заходів щодо добровільного приєднання Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (села Богоявленка) до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області

 

№ з/п Заходи Відповідальні Термін
1 Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Вугледарської міської територіальної громади Донецької області після приєднання

Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Вербовський М.П.

Міське фінансове управління

До

01 жовтня

2018

року

2 Здійснити моніторинг закладів Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (села Богоявленка), які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування

Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочков А.В.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Сільський голова Кугітко А.І.

До

01 жовтня

2018

року

3 Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (села Богоявленка), що приєднується

Перший заступник міського голови Матвієнко Є.П.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Сільський голова Кугітко А.І.

До

01жовтня

2018 року

4 Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (села Богоявленка), що приєднується

Керуючий справами виконавчого комітету Пономаренко І.В.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Сільський голова Кугітко А.І.

До

01 жовтня 2018 року

5 Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області (села Богоявленка), що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово -комунального господарства

Керуючий справами виконавчого комітету

Пономаренко І.В.

Заступники міського голови за напрямками діяльності

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Сільський голова Кугітко А.І.

До

01 жовтня 2018 року

6 Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування Вугледарської міської територіальної громади Донецької області після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні

Керуючий справами виконавчого комітету

Пономаренко І.В.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

До

01 жовтня 2018 року

7 Визначити межі потенційного старостинського округу на території Богоявленської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області(села Богоявленка), що приєднується, для проведення виборів старост

Секретар міської ради

Іваницький В.В.

Сільський голова Кугітко А.І.

До

01 жовтня 2018 року

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Розроблено робочою групою з підготовки проектів рішень про добровільне приєднання до Вугледарської міської територіальної громади Донецької області

Голова робочої групи з підготовки

проектів рішень про добровільне

приєднання до Вугледарської

міської територіальної громади

Донецької області                                                                  В.В. Іваницький