Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

Проект

р/н 18253

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2018        №7/_________

м. Вугледар

Про добровільне приєднання Степненської сільської територіальної громади Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області

Враховуючи висновок Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово - цивільної адміністрації, затверджений розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від «___» _____________ 2018 року

№ _____, відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.09.2015р. №1029-р , із внесеними до нього змінами, керуючись частиною третьою статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Добровільно приєднати територіальні громади сіл Степне, Березове, Водяне, Солодке, Тарамчук Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області до територіальної громади міста Вугледар Донецької області ( Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті Вугледар Донецької області).

         2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Степне, Березове, Водяне, Солодке, Тарамчук Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області

до Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області (додається).

Міський голова                                                                              А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _______2018 № 7/____

План

організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл Степне, Березове, Водяне, Солодке, Тарамчук Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області до Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області

№ з/п Заходи Відповідальні Термін
1 Провести розрахунки обсягу доходів та видатків Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області після приєднання

Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Вербовський М.П.

Міське фінансове управління

До

01 жовтня

2018

року

2 Здійснити моніторинг закладів Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування

Заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочков А.В.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненський сільський голова

Шаповалов Г.В.

До

01 жовтня

2018

року

3 Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується

Перший заступник міського голови Матвієнко Є.П.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненський сільський голова Шаповалов Г.В.

До

01жовтня

2018 року

4 Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується

Керуючий справами виконавчого комітету Пономаренко І.В.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненський сільський голова Шаповалов Г.В.

До

01 жовтня 2018 року

5 Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області (сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово -комунального господарства

Керуючий справами виконавчого комітету

Пономаренко І.В.

Заступники міського голови за напрямками діяльності

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Степненський сільський голова Шаповалов Г.В.

До

01 жовтня 2018 року

6 Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади Донецької області після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні

Керуючий справами виконавчого комітету

Пономаренко І.В.

Виконавчі органи Вугледарської міської ради

До

01 жовтня 2018 року

7 Визначити межі потенційного старостинського округу на території Степненської сільської ради Мар’їнського району Донецької області(сіл Степне, Солодке, Водяне, Березове, Тарамчук), що приєднується, для проведення виборів старост

Секретар міської ради

Іваницький В.В.

Степненський   сільський голова Шаповалов Г.В.

До

01 жовтня 2018 року

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький