Installing Joomla

logo

rekvizit1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

15.06.2017 № 7/17-7

м.Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/11-28 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – міському відділу освіти» (зі змінами)

Відповідно до Бюджетного Кодексу України (зі змінами), Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами); рішення Вугледарської міської ради від 23.12.2016 № 7/11-26 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), керуючись пунктом 23 частиною 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.12.2016 № 7/11-28 «Про затвердження бюджетних програм по головному розпоряднику коштів – міському відділу освіти» (зі змінами), а саме:

1.1. У бюджетній програмі «Дошкільна освіта»:

1.1.1. У пункті 6 цифру «10584,3» замінити цифрою «10577,3»; цифру «1014,6» замінити цифрою «1021,6»;

1.1.2. Додаток до цієї бюджетної програми викласти у новій редакції (додається).

1.2. У бюджетній програмі «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»:

1.2.1. У пункті 6 цифру «26553,7» замінити цифрою «26560,7» ; цифру «398,8» замінити цифрою «405,8»;

1.2.2. Додаток до цієї бюджетної програми викласти у новій редакції (додається).

1.3. У бюджетній програмі «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»:

1.3.1. У пункті 6 цифру «1149,1» замінити цифрою «1142,1»;

1.3.2. Додаток до цієї бюджетної програми викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

 

Додаток

до Програми

«Дошкільна освіта»

Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру 2017 рік 2018 рік 2019 рік  
 
  затрат          
1 Кількість дошкільних навчальних закладів од. 2 2 2  
2 Кількість групп усього од. 23 23 23  
3 Кількість логопедичних груп   2 2 2  
4 Середньорічне число вихователей, музкерівників од. 62,5 62,5 62,5  
5 Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу од. 2 2 2  
6 Середньорічне число штатних одиниць спеціаліст од. 8,5 8,5 8,5  
7 Середньорічне число штатних одиниць робітників од. 64,5 64,5 64,5  
8 Середньорічне число ставок (штат-одиниць)-всього од. 137,5 137,5 137,5  
  продукту          
1 Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади, всього осіб. 587 587 587  
2 Кількість дітей віком від 0 до 6 років осіб. 1151 1160 1170  
  ефективності          
1 Витрати на перебування однієї дитини у дошкільному закладі грн. 19759,6 18148,9 19092,7  
2 Діто-дні відвідування дні 96268 96268 96268  
3 Середня наповнюваність груп осіб 24 24 24  
  якості          
1 Кількість днів відвідування дні 164 164 164  
2 Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % 50 50 50  

 

                                                                               Додаток

                                                                               до Програми «Надання

                                                                               загальної середньої освіти

                                                                               загальноосвітніми

                                                                               навчальними закладами ( в т.ч.

                                                                               школою-дитячим садком,

                                                                               інтернатом при школі),

                                                                               спеціалізованими школами,

                                                                               ліцеями, гімназіями,

                                                                               колегіумами»

Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми

з/п

Показники Одиниця виміру 2017 рік 2018 рік 2019 рік  
 
  затрат          
1 Кількість загальноосвітних закладів од. 3 3 3  
2 Кількість класів од. 68 68 68  
3 Кількість груп для дітей дошкільного віку од. 3 3 3  
4 Середньорічне число педагогічного персоналу од. 135,75 135,75 135,75  
5 Середньорічне число вихователів у дошкільному підрозділі од. 5,4 5,4 5,4  
6 Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу од. 32,25 32,25 32,25  
7 Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. 19,5 19,5 19,5  
8 Середньорічне число штатних одиниць робітників од. 74,2 74,2 74,2  
9 Середньорічне число ставок (штат-одиниць)-всього од. 267,1 267,1 267,1  
  продукту          
1 Середньорічна кількість учнів осіб. 1647 1647 1647  
2 Середньорічна кількість дітей дошкільного віку осіб 70 70 70  
3 Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування осіб 35 35 35  
  ефективності          
1 Витрати на 1 дитину грн. 15469,2 15892,6 16719,0  
2 Середня наповнюваність класів осіб 24 24 24  
3 Середня наповнюваність груп осіб 23 23 23  
4 Кількість учнів на 1 педставку осіб 12 12 12  
5 Кількість дітей на 1 вихователя осіб 13 13 13  
6 Діто-дні відвідування дні 11480 11480 11480  
  якості          
1 Кількість днів відвідування учнями дні 160 160 160  
2 Кількість днів відвідування дітьми дошкільного віку дні 164 164 164  

                                                                                                  Додаток

                                                                               до Програми «Реалізація

                                                                               заходів щодо інвестиційного

                                                                               розвитку території»

Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру 2017 рік
1 Завдання 1 Забезпечення будівництва об’єктів    
  затрат    
  Обсяг будівництва м2 2772
  продукту    
  Кількість об’єктів, які планується побудувати од. 3
  ефективності    
  Середні витрати на будівництво одного об’єкта грн. 655,84
2 Завдання 2 Проектування будівництва об’єктів    
  продукту    
  Кількість проектів для будівництва об’єктів од. 3
  ефективності    
  Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкта   тис.грн. 32,0
  якості    
  Рівень готовності проектної документації проектів будівництва об’єктів % 100
3 Завдання 3 Проектування реконструкції об’єктів    
  продукту    
  Кількість проектів для реконструкції об’єктів од. 6
  ефективності    
  Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту тис.грн. 24,6
  якості    
  Рівень готовності проектної документації проектів реконструкції об’єктів % 100