Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

06.12.2017 №7/23-8

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2018 рік

Розглянувши міську цільову програму «Розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2018 рік, з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку міста Вугледара з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів, керуючись частиною першою статті 8, статтею 16 Закону Україні «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2018 рік (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ містобудування та архітектури (Радуль).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та на постійні комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко) і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               від 06.12.2017 № 7/23-8

Міська цільова програма

«Розроблення (оновлення) містобудівної документації

в місті Вугледарі» на 2018 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Генеральний план міста Вугледара, затверджений рішенням Вугледарської міської ради від 09.09.2011/6-13-18, розроблений на паперових носіях та потребує перенесення у векторну цифрову форму.

Крім того, відповідно до частини 11 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» матеріали генерального плану не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі, тоді як генеральний план міста Вугледара досі містить гриф «Для службового користування». Роботи із зняття грифу «Для службового користування» з генерального плану проводиться на договірних засадах шляхом роздрукування текстових та графічних матеріалів.

Крім того, внесення змін до генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, деталізації рішень діючого генерального плану м. Вугледара та уточнення окремих його положень, пов’язаних з розміщенням деяких об’єктів містобудування.

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. Тому, внесення змін до плану зонування території (зонінгу) м.Вугледара обумовлено змінами до генерального плану міста.

Розроблення проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) дозволить визначити розміри та конфігурації земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки з прибудинковими територіями та в подальшому розробити землевпорядну документацію.

З метою визначення вихідних даних для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вільної від забудови по вул. Миру, навпроти будинку № 8 для проведення робіт з благоустрою, озеленення потрібно розроблення детального плану території.

2. Мета Програми

Головною метою Програми є розроблення (оновлення) містобудівної документації сучасного рівня для планомірного та якісного вирішення питань з реалізації місцевих інтересів під час планування, забудови та іншого використання території міста.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми, що склалась, можливе шляхом виконання Програми за умови належного законодавчого та фінансового забезпечення.

Заходи Програми розроблені з урахуванням аналізу стану містобудівної документації і спрямовані на вирішення означених проблем.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом розроблення містобудівної документації місцевого рівня за рахунок коштів міського бюджету.

4. Завдання Програми, заходи і строки виконання програм

Основним завданням Програми є виконання заходів щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною  документацією міста (актуалізація, оновлення або розроблення), а саме:

внесення змін до генерального плану міста Вугледара;

внесення змін до плану зонування території (зонінгу) м.Вугледара;

розроблення проекту розподілу територій кварталу (мікрорайону) з визначенням прибудинкових територій багатоповерхової забудови;

розроблення детального плану території вільної від забудови по вул. Миру, навпроти будинку № 8.

Строки виконання Програми — 2018 рік.

5. Очікувані результати

Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі спрямоване на вирішення проблемних питань щодо розвитку території міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови території міста.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішення затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість розташовувати та проектувати нове будівництво, здійснювати реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування, упорядкувати території, проводити вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

          Фінансування цієї Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України.

Розподіл фінансування заходів міської цільової програми «Розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2018 рік додається.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

7. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює перший заступник міського голови та постійні комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ містобудування та архітектури.

Після виконання Програми відділ містобудування та архітектури складає інформацію про результати виконання Програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький 

Міська цільова програма «Розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2018 рік підготовлена відділом містобудування та архітектури

Начальник відділу містобудування та

архітектури — головний архітектор                                   В.В.Радуль

                                                                               Додаток

                                                                               до міської цільової програми

                                                                               «Розроблення (оновлення)

                                                                               містобудівної документації

                                                                               в місті Вугледарі» на 2018 рік

Розподіл фінансування заходів

до міської цільової програми «Розроблення (оновлення) містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2018 рік

№ з/п Заходи

Орієнтовна вартість, тис. грн.

за рахунок міського бюджету

1 Внесення змін до генерального плану міста Вугледара 400
2 Внесення змін до плану зонування території (зонінгу) м.Вугледара 200
3 Розроблення проекту розподілу територій кварталу (мікрорайону) з визначенням прибудинкових територій багатоповерхової забудови 250
4 Розроблення детального плану території вільної від забудови по вул. Миру, навпроти будинку № 8 50
  Всього 900