Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

22.12.2017 № 7/25-44

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківського піклування» на 2018 рік

З метою подолання дитячої бездоглядності, запобігання сирітства, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, впровадження сімейних форм влаштування дітей, згідно з Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду зо дотриманням прав усиновлених дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити міську цільову програму «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» на 2017 рік(додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет в сумі 10,0 тис. грн.

3. Координацію з виконання рішення покласти  на службу у справах дітей міської ради (Єрьоменко).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                      А.Ю.Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               22.12.2017 № 7/25-44

Міська цільова програма

«Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування» на 2018 рік

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена программа

На сучасному етапі спостерігається тенденція зростання кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Соціального значення набуває надання додаткової соціальної підтримки дітям, вказаної категорії.

2.Мета програми

        

         Мета програми – надання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклуваннясоціальної підтримки, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, впровадження сімейних форм влаштування дітей, подолання дитячої бездоглядності, подолання сирітства.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

        

         Розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях.

         Застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4. Завдання, заходи і строки розв’язання програми

        

         Основними завданнями програми є застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Основними заходами програми є надання подарунків дітям вказаної категорії до Дня захисту Дітей, Дня Усиновлення, Дня Святого Миколая, Нового року.

         Строки виконання Програми – 2018 рік.

5.Очікувані результати

        

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:

застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей-сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Обсяги та джерела фінансування програми

        

         Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 10,0 тис.грн.

         Розподіл фінансування по заходам програми наведений у додатку до програми (додається).

7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради тапостійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на службу у справах дітей.

Після закінчення встановленого строку виконання програми служба у справах дітей міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у двомісячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                           В.В.Іваницький

Міську цільову програму «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавленихбатьківського піклування» на 2018 рік» підготовлено службою у справах дітей

Начальник служби у справах дітей                                       Л.В.Єрьоменко

 

                                                                               Додаток 

до міської цільової програми«Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

на 2018 рік

Розподіл фінансування заходів

міської цільової програми «Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» на 2018 рік

№ з/п Назва заходу Придбання
1.

Святковий захід до Дня захисту Дітей

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування

подарункові набори
2.

Святковий захід до Дня Усиновлення

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, які

виховуються в сім'ях усиновлювачів

подарункові набори
3

Святковий захід до Дня Святого

Миколая для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського

піклування

подарункові набори
4.

Святковий захід до Нового року та

Різдва для дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського

піклування

подарункові набори
  ВСЬОГО 10000.00
Нещодавно розміщене