Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

22.12.2017 № 7/25-46

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Вугледара, які опинилися в складних життєвих обставинах» на 2018-2020 роки

Керуючись Конституцією України, пунктом 23 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м. Вугледара, які опинилися в складних життєвих обставинах» на 2018-2020 роки (додається).

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський) та з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                               А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               22.12.2017 № 7/25-46

Міська цільова програма

«Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинилися в складних життєвих обставинах» на 2018-2020 роки

1. Загальні положення

 
У зв’язку із соціально-економічною ситуацією, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризою у сфері економіки і фінансів виникла необхідність посилення різних видів соціальної допомоги всім верствам населення. Міська цільова програма «Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинилися в складних життєвих обставинах» на 2018 рік (далі Програма) розроблена з метою забезпечення надання окремим категоріям населення додаткової соціальної підтримки.
Законодавчою базою Програми є:
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами).
Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям міста Вугледара, які опинились в складних життєвих обставинах.
 

2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення надання окремим категоріям населення додаткової соціальної підтримки через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян.

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

4. Термін дії програми

Строки виконання програми «Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинилися в складних життєвих обставинах» - 2018-2020 роки.

5. Завдання Програми

Забезпечення надання адресної цільової матеріальної допомоги мешканцям міста Вугледара, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин.

6. Ресурсне забезпечення Програми.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету. Обсяг асигнувань загального фонду бюджету складає:

на 2018 рік – 1000,00 тис.грн.;

на 2019 рік – 1000,00 тис.грн.;

на 2020 рік – 1000,00 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального фонду бюджету міста може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

7.Основні шляхи і засоби розв’язання проблеми

        

Досягнення визначеної цією Програмою мети реалізовується шляхом надання адресної цільової матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживають і зареєстровані в м.Вугледарі, керуючись Положенням про порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинились у складних життєвих обставинах. Допомога в розмірі до 10,0 тис.грн. надається згідно протоколу засідання комісії з надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомога в розмірі більше 10,0 тис.грн. надається згідно протоколу спільного засідання постійно діючих комісій з питань: соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації; освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

8. Очікувані результати

Виконання Програми сприятиме поліпшенню вирішення проблем мешканців міста, які опинились у скрутному становищі шляхом надання додаткової матеріальної адресної підтримки.

9. Організація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми несе головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Поточний контроль за ходом реалізації програми здійснює комісія з надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Координація роботи за ходом виконанням Програми покладається на відділ обліку та звітності Вугледарської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ обліку та звітності Вугледарської міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                           В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям м.Вугледара, які опинилися в складних життєвих обставинах» на 2018 рік підготовлено відділом обліку та звітності Вугледарської міської ради.

Головний бухгалтер

відділу обліку та звітності                                                     Н.В. Цибульник

Нещодавно розміщене