Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Єдиний державний портал адміністративних послуг ведеться з метою забезпечення надання адміністративних послуг в електронній формі, доступу суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням Інтернету і є офіційним джерелом інформації про їх надання.

Єдиний державний портал адміністративних послуг забезпечує:

1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги, суб’єктів їх надання та центри надання таких послуг;

2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;

3) можливість подання суб’єктами звернення заяв за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку;

4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їх заяв;

5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку результатів надання адміністративних послуг;

6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.

Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-п)

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОРТАЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

(https://poslugy.gov.ua)