Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

У сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб проводиться:

1) реєстрація місця проживання;

2) зняття з реєстрації місця проживання;

3) реєстрація місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання;

4) видаються довідки про реєстрацію місця проживання особи.

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться:

1) Державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

2) Отримання інформації з Державного реєстру прав;

3) Внесення змін до Державного реєстру прав;

4) Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року;

5) Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи;

6) Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи;

7) Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств;

8) Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам;

9) Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

10) Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна;

11) Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності;

12) Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників;

13) Державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав;

14) Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі;

15) Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки;

16) Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність;

17) Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів;

18) Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю;

19) Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця;

20) Державна реєстрація права власності на підставі рішення суду про витребування майна з чужого незаконного володіння;

21) Державна реєстрація права власності на підставі рішення суду про розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності;

22) Державна реєстрація права власності на підставі рішення суду про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно;

23) Державна реєстрація права власності на підставі рішення суду про визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва;

24) Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва;

25) Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації;

26) Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору;

27) Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору;

28) Державна реєстрація відступлення прав за іпотечним договором;

29) Державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатами прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки;

30) Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням;

31) Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності;

32) Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб;

33) Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу;

34) Державна реєстрація права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу;

35) Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

36) Державна реєстрація припинення речового права у зв’язку з відмовою від речового права;

37) Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

38) Внесення запису про скасування державної реєстрації прав;

39) Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна;

40) Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки;

41) Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року;

42) Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 року, за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт;

43) Державна реєстрація права власності на сформовані земельні ділянки із земель державної та комунальної власності;

44) Державна реєстрація права власності та права користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування із земель державної або комунальної власності;

45) Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо);

46) Державна реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності;

47) Державна реєстрація обтяження.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців проводиться:

1) Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування);

2) Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування);

3) Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування);

4) Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування);

5) Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування);

6) Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування);

7) Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування);

8) Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування);

9) Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування);

10) Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування);

11) Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування);

12) Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування);

13) Державна реєстрація фізичної особи підприємцем;

14) Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

15) Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

16) Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням;

17) Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

18) Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

У сфері регулювання земельних відносин щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру видаються витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр».

Нещодавно розміщене