Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Інформація про стан виконавської дисципліни

у Вугледарській міській раді за 9 місяців 2016 року

На виконання вимог Президента України, Кабінету Міністрів України щодо зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення контролю, підвищення відповідальності за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, рішень Уряду, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів міських рад, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, Вугледарська міська рада спрямовує свою діяльність на посилення виконавської дисципліни та усунення випадків неякісного та несвоєчасного виконання документів.

До Вугледарської міської ради за 9 місяців 2016 року надійшло 4205 листів та документів, що на 33 % більше аналогічного періоду 2015 року (3149). Взято на контроль 1111 документів, що на 61 % більше ніж у аналогічному періоді 2015 року (691). Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 26 %.

Із загальної кількості отриманих листів та документів 93 % направлено на виконання відділам міської ради, 7 % - управлінням, структурним підрозділам міської ради та організаціям міста.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства та екології – 32 %; відділу внутрішньої та інформаційної політики - 9 %, відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій відповідно по 8 %, відділу у справах сім'ї та молоді – 7%.

Листування управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради за 9 місяців 2016 року склало 4817 листів, що на 9,5 % більше аналогічного періоду 2015 року (4396).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства та екології – 20 %; відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 14 %; відділом торгівлі, розвитку підприємництва – 9,2 %; відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 7%.

Стан виконання документів вищих органів влади

На постійному контролі міської ради перебуває виконання завдань, визначених у дорученнях, розпорядженнях та витягах з протоколів засідань колегії облдержадміністрації та інших документах вищих органів влади. Всі вони знаходяться на постійному контролі і на їх виконання в установлені терміни надаються відповіді та інформації, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 1314 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років. Із загальної кількості документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 73 % , на контролі залишається 343 документів, або 27 %.

На контролі знаходилось 38 регіональних програм та довгострокових заходів, які затверджені розпорядженнями голови облдержадміністрації і рішеннями обласної ради, виданими у 2003-2016 роках.

Найбільша кількість обласних програм/заходів знаходиться на виконанні у відділі внутрішньої та інформаційної політики (10), ЛПУ «Центральна міська лікарня» (5), управлінні соціального захисту населення (4).

Аналіз стану виконання контрольних доручень за 9 місяців 2016 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

 • 98 % - виконання розпоряджень голови Донецької облдержадміністрації (виконано в термін 507 доручень; з порушенням терміну виконання – 10 доручень);

 • 99 % - виконання документів вищих органів влади (виконано в термін – 2664 доручень, з порушенням терміну виконання – 29 доручень).

Звернення громадян та інформаційні запити виконані без порушень термінів виконання з наданням роз'яснень щодо оскарження прийнятих рішень.

Стан виконання власних документів

За 9 місяців 2016 року на 9 чергових та 7 позачергових засіданнях виконавчого комітету міської ради прийнято 234 рішень, з них:

 • 39 рішень взято на контроль;

 • 32 рішень виконкому міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2016 роках;

 • 40 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації.

Міським головою прийнято 597 розпоряджень з наступних питань:

 • про відрядження – 92 розпоряджень;

 • з кадрових питань (кадрові загальні) - 209 розпоряджень;

 • з кадрових питань (щодо надання відпусток) – 95 розпоряджень;

 • з основної діяльності – 201 розпоряджень, з них контрольних – 47.

Затверджено за 9 місяців 2016 року на засіданнях сесії міської ради 228 рішень, з них контрольних – 57 рішень.

Питання про хід виконання актів та доручень Президента України, рішень Уряду, документів вищих органів влади та власних рішень систематично розглядається на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету. За результатами розгляду вживаються заходи з підвищення персональної відповідальності начальників відділів та структурних підрозділів міської ради щодо забезпечення сталого та ефективного виконання документів.

У звітному періоді, з урахуванням минулих років, на контролі знаходилось 135 власних документів з урахуванням минулих років, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 84, розпоряджень міського голови – 51.

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 53 % , на контролі залишається – 63 документів, або 47 %. Всі документи виконані в термін.

За підсумками 9 місяців 2016 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 99,4 % проти 99,5 % аналогічного періоду 2015 року.

Аналіз виконання документів вищого рівня та власних рішень засвідчив, що в більшості відділів та управлінь міської ради налагоджена робота по виконанню контрольних документів. Серед об’єктивних причин і факторів, що негативно впливають на якість і своєчасність виконання контрольних документів, є досить висока інтенсивність завдань з позначкою «терміново» і тих, що надходять для виконання протягом тижня. Окрім того, були випадки, коли надходили до виконання документи, термін виконання яких минув.

Причини вказаних недоліків та негативних результатів полягають у наступному:

 • у недостатній увазі до планування роботи відділів, а також до індивідуального планування роботи посадових осіб;

 • у недостатньому рівні персональної відповідальності керівників та безпосередніх виконавців за процес і результати виконання контрольних документів, у недосконалій системі координації роботи щодо виконання документів вищих органів влади.

Нажаль, до цього часу не вдається мінімізувати тенденцію щодо подання документів на підпис керівництву в останній день терміну виконання документів. Тому під загрозою зриву строків виконання перебуває майже третина. Особливо це стосується контрольних документів з довгостроковими термінами, коли на опрацювання завдань надано достатньо часу.

Однак, слід звернути увагу посадових осіб міської ради на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших документів, а саме: повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок та інше.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом міської ради систематично вживається ряд заходів, а саме:

- щомісяця завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня посадовим особам відділів та структурних підрозділів міської ради. Увагу всіх службовців акцентовано на те, що несвоєчасно надана інформація є основною причиною зриву строків виконання документів вищих органів влади;

- до відома заступників міського голови, керівників структурних підрозділів міської ради доводяться плани здійснення контролю, переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних заходів;

- щоденно надається методична допомога відділам міської ради та її структурним підрозділам щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щоквартально проводяться семінар-наради з працівниками, відповідальними за ведення діловодства (25.02.2016 року, 27.05.2016 року, 25.08.2016 року);

- проводяться вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи та фактичного виконання документів вищих органів влади.

Згідно з планом робіт загального відділу на ІІ квартал 2016 року 30.06.2016 року проведено вивчення стану справ з питань організації контрольної роботи за виконанням документів вищих органів влади у Вугледарському міському відділі освіти. Під час вивчення стану справ надано практичну і методичну допомогу з питань організації контрольної роботи. Відділу освіти рекомендовано врахувати в роботі всі зауваження, які виявлені під час вивчення стану справ. Питання розглянуто на засіданні виконавчого комітету міської ради (рішення від 20.07.2016 №179).

Керуючим справами виконавчого комітету систематично аналізується стан виконання плану робіт, результати обговорюються на апаратних нарадах (17.03.2016 року) та засіданнях виконавчого комітету міської ради (рішення від 20.01.2016 року №27, від 20.04.2016 року №121 від 20.07.2016 року №181).

Щоквартально інформація про стан виконання документів органів влади вищого рівня розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради.

Таким чином, за 9 місяців 2016 року стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу Н.О. Харкавлюк