Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Про стан виконавської дисципліни у Вугледарській

міській раді за І квартал 2018 року

Впродовж І кварталу 2018 року у Вугледарській міській раді проводилась відповідна робота та вживались заходи з метою забезпечення належного рівня виконавської дисципліни, своєчасного і якісного виконання завдань, визначених в документах вищих органів влади, депутатських запитах та зверненнях, розпорядженнях та окремих дорученнях голови обласної державної адміністрації, а також рішеннях міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнях і дорученнях міського голови.

До Вугледарської міської ради за І квартал 2018 року надійшло 1516 документів, що на 9 % більше аналогічного періоду 2017 року (1386). Взято на контроль 429 документів. Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 28 %.

Найбільша частка контрольних документів надійшла на опрацювання до відділу житлово-комунального господарства – 25 %, відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 11 % та відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики – 9 %.

Листування відділів та управлінь міської ради за І квартал 2018 року склало 1645 листів, що на 13 % менше аналогічного періоду 2017 року (1897).

Найбільше листів підготовлено відділом житлово-комунального господарства – 26 %; відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій – 11 %; відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 9 %.

Стан виконання вхідних документів

На постійному контролі у керівництва міської ради перебувають доручення, які визначені в документах вищих органів влади. На їх виконання в установлені терміни надаються відповіді, вживаються заходи щодо своєчасного і якісного їх розгляду.

На контролі знаходилось 737 документів, які надійшли до Вугледарської міської ради, з урахуванням минулих років, з них:

-       92 розпоряджень голови облдержадміністрації. Виконано за цей період - 19 розпоряджень, на контролі залишається – 73.

-       602 інших документів органів влади вищого рівня, з них виконано - 353, на контролі залишається - 249.

-       7 звернень та запитів депутатів міських рад, всі виконані.

-       36 інформаційних запитів, всі виконані.

Відповіді на депутатські звернення та інформаційні запити надано з роз'ясненнями щодо оскарження прийнятих рішень.

Із загальної кількості документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, виконано 56 %, на контролі залишається 322 документів, або 44 %.

Аналіз стану виконання контрольних доручень за І квартал 2018 року характеризується наступними показниками виконавської дисципліни:

-       98 % - виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-       99,5 % - виконання інших документів вищих органів влади.

Стан виконання власних документів

За І квартал 2018 року на 3 чергових та 8 позачергових засіданнях виконавчого комітету міської ради прийнято 190 рішень, з них:

-    20 рішень взято на контроль;

-    21 рішень виконавчого комітету міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2004-2018 роках;

-    10 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-    31 рішень прийнято на виконання власних рішень.

Міським головою прийнято 182 розпоряджень, з них з основної діяльності – 56 розпоряджень (у тому числі контрольних – 9).

Затверджено за І квартал 2018 року на засіданнях сесії міської ради 139 рішень, з них:

-    24 рішень взято на контроль;

-    32 рішень міської ради виконано та знято з контролю, які прийняті у 2015-2017 роках;

-    3 рішень прийнято на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації;

-    41 рішень прийнято на виконання власних рішень.

У звітному періоді, з урахуванням минулих років, на контролі знаходилось 184 власних документів, у т.ч. рішень виконавчого комітету – 79, розпоряджень міського голови – 12, рішень міської ради - 93. Всі власні документи виконано вчасно.

Із загальної кількості власних документів, які знаходились на контролі у звітному періоді, на контролі залишається – 124 документів, або 67 %.

За підсумками І кварталу 2018 року рівень виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді склав 99,5 % проти 99,9 % аналогічного періоду 2017 року.

Аналіз стану виконання контрольних документів засвідчує, що переважна більшість з них виконується у визначені терміни. Але трапляються випадки порушення термінів виконання документів. Слід звернути увагу начальників відділів та управлінь міської ради на незадовільний рівень підготовки рішень міської ради та виконавчого комітету, на якість підготовки окремих інформацій про хід виконання документів вищих органів влади, а саме повне та якісне висвітлення інформації, не допущення орфографічних помилок, підготовка документів відповідно до Інструкції з діловодства та Регламенту роботи тощо.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом міської ради систематично вживається ряд заходів:

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;

- щомісяця посадовим особам міської ради завчасно надаються попередження про строки виконання документів органів влади вищого рівня та власних документів; переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття відповідних заходів;

- щомісяця проводиться аналіз стану виконавської дисципліни;

- постійно надається методична допомога щодо контрольної роботи та ведення діловодства;

- щоквартально проводяться семінар-наради з питань виконавської дисципліни (23.02.2018 року);

- щоквартально інформація про стан виконавської дисципліни розміщується на веб-сайті Вугледарської міської ради в розділі «Виконавчі органи / Виконавська дисципліна»;

- щопівроку готується розпорядження міського голови про зняття з контролю розпоряджень відповідно до інформацій відділів міської ради.

Таким чином, стан виконавської дисципліни у Вугледарській міській раді за І квартал 2018 року можна визнати в цілому задовільним.

Начальник загального відділу                                             Н.О. Харкавлюк