Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Відділ обліку та звітності

Вугледарської міської ради

Адреса: м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, буд.16, кабінет №18

Тел. (06273) 6-42-17

Головний бухгалтер відділу обліку та звітності –

Цибульник Наталія Вікторівна

Головні спеціалісті відділу:

Стельмах Ольга Петрівна

Потоцька Ольга Володимирівна

Прийомні дні:

Понеділок-четвер з 7.45 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00)

П’ятниця з 7.45 до 15.45 (перерва з 12.00 до 13.00)

Основні напрямки роботи відділу:

1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності забезпечує складання, подання на затвердження міському голові кошторису на утримання виконавчого комітету Вугледарської міської ради, а також забезпечує якісне виконання цього кошторису по всіх кодах бюджетної класифікації.

2. Забезпечує складання, затвердження і виконання кошторисів на утримання підвідомчих установ, а також контролює складання кошторисів на проведення заходів, передбачених міськими програмами.

3. Веде облік витрат по нарахуванню заробітної плати, відрахуванню податків, обов’язкових платежів, і їх своєчасному перерахуванню за відповідними напрямками.

5. Контролює своєчасність оплати рахунків по комунальних послугах, розрахунки з дебіторами та кредиторами.

6. Забезпечує бухгалтерський облік матеріальних цінностей, основних засобів і проводить в установлені строки інвентаризацію грошових надходжень і матеріальних цінностей, малоцінного інвентаря і контролює їх збереження.

7. Забезпечує бухгалтерський облік та складання звітності.

8. Забезпечує контроль за станом розрахункової, платіжної та фінансової дисципліни. Прийняття розпоряджень та рішень, укладання договорів, що стосуються використання бюджетних коштів без попереднього погодження з відділом бухгалтерського обліку та звітності не допускається

9. Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

Нещодавно розміщене