Installing Joomla

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21.04.2017 № 7/15-24

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Вугледара,

із розподілом за суб’єктами надання адміністративних послуг

І. Виконавчі органи Вугледарської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради

      1.Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою.

      2.Надання ордеру на виконання земляних робіт.

      3.Надання ордеру на видалення зелених насаджень.

      4.Видача ордеру громадянину на житлову площу.

      5.Видача довідки про перебування на квартирному обліку.

Відділ у справах сім'ї та молоді міської ради

       6.Видача «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».

       7.Видача повторно: «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».

       8.Продовження строку дії «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї», «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї».

       9.Прийом документів на присвоєння Почесного звання України «Мати-героїня».

Організаційний відділ міської ради

      10.Надання копії рішення виконавчого комітету.

11.Надання копії розпорядження міського голови.

Загальний відділ міської ради

      12.Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які зберігаються в загальному відділі (п’ятирічний період).

Відділ містобудування та архітектури міської ради

13.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання).

14.Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна.

15.Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

16.Дозвіл на переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежилі.

17.Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

18.Паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

19.Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.

20.Дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із земель державної або комунальної власності.

21.Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної або комунальної власності.

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання громадянам України земельних ділянок безоплатно у власність, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.

23.Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

24.Дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

25.Рішення про продаж земельної ділянки державної та комунальної власності.

Відділ з питань забезпечення діяльності міської ради

26. Надання копії рішення міської ради.

27. Надання витягу з протоколу засідання постійної депутатської комісії міської ради.

28. Надання витягу з протоколу пленарного засідання сесії міської ради.

29. Надання копії протоколу поіменного голосування.

Відділ обліку та звітності міської ради

30. Видача довідки для призначення пенсії.

31. Видача довідки про доходи.

Відділ державної реєстрації міської ради

32.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи.*

33.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи.*

34.Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств.*

35.Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна у власність реабілітованим громадянам.*

36.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно.*

37.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна.*

38.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у спільній власності.*

39.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників.*

40.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав.*

41.Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.*

42.Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотеко держателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.*

43.Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність.*

44.Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна компанією з управління активами інституційних інвесторів.*

45.Державна реєстрація права власності у зв’язку з набуттям у власність майна юридичною особою, що є управителем фонду операцій з нерухомістю.*

46.Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця.*

47.Державна реєстрація права власності у разі витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння на підставі рішення суду.*

48.Державна реєстрація права власності у разі розірвання договору, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду.*

49.Державна реєстрація права власності у разі переведення прав та обов’язків покупця за договором, за яким відбувся перехід права власності на нерухоме майно, на підставі рішення суду.*

50.Державна реєстрація права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, право власності на яке визнається на підставі рішення суду.*

51.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, право власності на яке визнається на підставі рішення суду.*

52.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва.*

53.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації.*

54.Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору або з прилюдних торгів.*

55.Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, у тому числі у зв’язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою.*

56.Державна реєстрація відступлення прав за іпотечним договором.*

57.Державна реєстрація припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатами прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки.*

58.Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням.*

59.Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності.*

60.Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.*

61.Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу.*

62.Державна реєстрація права власності на окремо розташоване індивідуально визначене нерухоме майно (дача, гараж тощо), будівництво яких здійснювалося у результаті діяльності дачного, гаражного чи іншого кооперативу.*

63.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.*

64.Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.*

65.Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна.*

66.Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки.*

67.Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року.*

68.Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 року, за відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або комунальної власності на такий об’єкт.*

69.Державна реєстрація сервітуту на частину земельної ділянки.*

70.Державна реєстрація права власності та права постійного користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування із земель державної або комунальної власності.*

71.Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) .*

72.Заборона здійснення реєстраційних дій.*

73.Відкликання заяви.*

74.Державна реєстрація видачі дубліката заставної.*

75.Внесення змін до записів Державного реєстру прав.*

76.Видача інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

77.Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

78.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

79.Державна реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

80.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

81.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).*

82.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).*

83.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).*

84.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).*

85.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).*

86.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).*

87.Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).*

88.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).*

89.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).*

90.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).*

91.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).*

92.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування).*

93.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).*

94.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).*

95.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості пр. яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

96.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

97.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року, про об’єкт Державного земельного кадастру.

98.Надання відомостей з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

99.Надання відомостей з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території).

100.Надання відомостей з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

101.Реєстрація місця проживання.

102.Реєстрація місця перебування.

103.Зняття з реєстрації місця проживання.

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій міської ради

104.Погодження графіків роботи об’єктів торгівлі, побутових послуг, громадського харчування.**

Служба у справах дітей міської ради

105.Визначення місця проживання дитини.

106.Вирішення спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини.

107.Надання дозволу на працевлаштування неповнолітньої особи.

108.Вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини.

109.Надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

Вугледарське міське управління соціального захисту населення

110. Видача довідки «Про отримання (неотримання) соціальних допоміг, пільг та компенсацій».

Вугледарський міський відділ культури і туризму

111. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ІІ. Територіальні органи виконавчої влади, інші державні органи

Міськрайонне Управління у Мар’їнському районі та м.Вугледарі Головного Управління Держгеокадастру у Донецькій області

112.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

113.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

114.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

115.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

116.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

117.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

118.Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

119.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

120.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

121.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

122.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

123.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

124.Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю).

125.Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

126.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

127.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

128.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області

129.Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт (щодо об'єктів І, ІІ, ІІІ категорій складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, та об'єктів в межах населених пунктів - у разі коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю).

130.Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (щодо об'єктів І, ІІ, ІІІ, IV, V категорій складності, розташованих за межами населених пунктів, щодо всіх об'єктів V категорії складності - в межах населених пунктів, щодо об'єктів IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ, та об’єктів усіх категорій складності – в межах населених пунктів у разі коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю).

131.Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів I, II, III категорій складності, розташованих за межами населених пунктів, на території декількох адміністративно-територіальних одиниць та об’єктів в межах населених пунктів - у разі коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю).

132.Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт (щодо об’єктів I, II, III, IV, V категорій складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо всіх об’єктів V категорії складності – в межах населених пунктів, щодо об’єктів IV категорії складності, розташованих в межах сіл та селищ, та об’єктів усіх категорій складності - в межах населених пунктів у разі коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю).

133.Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт (щодо об’єктів I, II, III категорій складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, та об’єктів в межах населених пунктів - у разі коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю).

134.Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (щодо об’єктів I, II, III категорій складності, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, та об’єктів в межах населених пунктів - у разі коли сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю).

7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області

135.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Управління Держпродспоживслужби в Мар’їнському районі

136.Видача експлуатаційного дозволу.

137.Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

- на потужностях (об'єктах) з переробки неїстивних продуктів тваринного походження;

- на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

138.Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

139.Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

140.Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області

141.Державна реєстрація створення громадського об’єднання.***

142.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.***

143.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.***

144.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.***

145.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.***

Вугледарський МС ГУДМС України в Донецькій області

146.Оформлення та видача паспорта громадянина України.****

147.Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон.****

148.Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (ID-картка).****

______________

Примітка:

* Послуги будуть надаватися після 01.06.2017 (за умови проходження адміністраторами центру відповідного стажування з суб’єктом надання адміністративної послуги).

** Послуга буде надаватися з моменту прийняття відповідних повноважень суб’єктом надання адміністративної послуги.

*** Послуги будуть надаватися після 01.07.2017, за умови проходження адміністраторами центру відповідного стажування, отримання доступу до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та з моменту укладання угоди (спільного рішення) з суб’єктом надання адміністративної послуги.

**** До запровадження в повному обсязі належного технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг такі послуги надаються центрами надання адміністративних послуг або Державною Міграційною Службою (згідно розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р).

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Перелік адміністративних послуг розроблено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу - адміністратор                                               В.М. Пугач

 

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)