Installing Joomla

               

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

26.06.2020 №7/58-35

м. Вугледар

Про затвердження Положення

про відкриті дані Вугледарської

міської ради

З метою розвитку та реалізації політики відкритих даних Вугледарської міської ради, систематизації та уніфікації процесів діяльності розпорядників публічної інформації у формі відкритих даних, спрощення доступу громадян, фізичних та юридичних осіб до відкритих даних, з урахуванням Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами), від 30 листопада 2016 року №867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», від 21 листопада 2018 року № 900-р «Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних», з урахуванням рекомендацій щодо дотримання права на інформацію, наведених у щорічній доповіді Уповноваженого Верховної ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людиниі громадянина в Україні за 2019 рік, керуючись частиною першою статті 59, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про відкриті дані Вугледарської міської ради (додається).
 2. Затвердити склад робочої групи щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради (додається).
 3. Робочій групі щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради (Іваницький) забезпечити:

координацію роботи з впровадження, реалізації, розвитку політики відкритих даних Вугледарської міської ради із забезпеченням дотримання принципів Міжнародної Хартії відкритих даних;

загальний контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради.

 1. Визначити відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики (Шиян) відповідальним за відкриті дані Вугледарської міської ради та, у зв’язку з цим, здійснювати:

модерацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради;

завантаження наборів даних на Єдиний державний портал, у порядку, визначеному Положенням про відкриті дані Вугледарської міської ради;

супровід, моніторинг та комунікацію щодо відкритих даних Вугледарської міської ради;

запровадження та ведення реєстру наборів даних Вугледарської міської ради у порядку, передбаченому Положенням про відкриті дані Вугледарської міської ради.

 1. Керівникам виконавчих органів Вугледарської міської ради (відділам, управлінням), керівникам підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Вугледарської міської ради, забезпечувати якісну підготовку, повноту, достовірність, актуальність та своєчасне оприлюднення / передачу на модерацію публічної інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Вугледарська міська рада, у порядку, передбаченому Положенням про відкриті дані Вугледарської міської ради.
 2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на Робочу групу щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради (Іваницький).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Романенко).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

    рішення міської ради

                                                                               26.06.2020 №7/58-35

Положення

про відкриті дані Вугледарської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення про відкриті дані Вугледарської міської ради (далі - Положення) визначає принципи політики відкритих даних Вугледарської міської ради, роботи щодо впровадження, реалізації та розвитку відкритих даних, систематизації та уніфікації процесів з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради для забезпечення доступу до такої інформації, її подальшого вільного використання та поширення.

1.2. Положення розроблене відповідно до статей 34, 40 Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» (в частині змін від 21.04.2015), «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (із змінами), від 30.11.2016 №867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних», від 21.11.2018 року № 900-р «Про затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних», Регламенту Вугледарськоїміської ради, інших розпорядчих документів.

1.3. Вугледарська міська рада є суб’єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації і, як орган місцевого самоврядування, є розпорядником інформації відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі публічної інформації у формі відкритих даних.

1.4. В процесі реалізації політики відкритих даних Вугледарської міської ради забезпечується дотримання принципів Міжнародної Хартії відкритих даних: відкритість за замовчуванням, оперативність і чіткість, доступність і використання, порівнянність і інтероперабельність (можливість поєднання з іншими даними), покращене урядування і залучення громадян.

1.5. Для визначення цілей, завдань, індикаторів та відповідальних щодо розвитку відкритих даних Вугледарськаміська рада затверджує План дій із впровадження відкритих даних на два роки, а також приймає інші розпорядчі документи.

1.6. Задля розвитку відкритих даних Вугледарська міська рада може налагоджувати співпрацю (проводити переговори, укладати угоди, меморандуми) з представниками бізнесу, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо обміну, публікації та використання наборів даних, які є в їхньому розпорядженні.

1.7. Публічна інформація у формі відкритих даних - це систематизована інформація, доступна через мережу Інтернет у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

1.8. Вугледарська міська рада, як розпорядник інформації, зобов’язана:

надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит;

оприлюднювати і регулярно оновлювати на Єдиному державному порталі відкритих даних та на офіційному веб – сайті Вугледарської міської ради набори даних у формі відкритих даних, що перебувають в її володінні.

1.9. Єдиний державний веб – портал відкритих даних (далі - Єдиний державний портал) – портал, призначений для надання доступу до публічної інформації у формі відкритих даних з можливістю її наступного використання, функціонування якого забезпечується Державним агентством з питань електронного урядування.

1.10. Набори даних у формі відкритих даних (далі – Набори даних) – публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, та будь - які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації, відповідного формату та структури.

1.11. Офіційний веб - сайт Вугледарської міської ради (далі – Сайт міської ради) - офіційний інформаційний ресурс Вугледарської міської ради, що забезпечує висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств міста та установ і організацій, що належать до сфери управління міської ради. Забезпечення функціонування Сайту міської ради здійснюється відповідно до Положення про офіційний сайт Вугледарської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 21.03.2018 №7/28-71.

1.12. Координація роботи з впровадження, реалізації, розвитку політики відкритих даних Вугледарської міської ради, загальний контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних здійснюється робочою групою щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради (далі - Робоча група).

1.13. Вугледарська міська рада своїм рішенням визначає відділ, відповідальний за відкриті дані Вугледарської міської ради (далі - Відповідальний за відкриті дані), який здійснює:

модерацію роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради;

завантаження наборів даних на Єдиний державний портал, у порядку, визначеному цим Положенням;

супровід, моніторинг та комунікацію щодо відкритих даних Вугледарської міської ради;

ведення реєстру наборів даних Вугледарської міської ради у порядку, передбаченому цим Положенням.

1.14. Рішення про визначення Відповідального за відкриті дані оприлюднюється на Сайті міської ради не пізніше робочого дня, що настає за днем після його прийняття та підписання.

1.15. Розпорядниками публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради (далі – Розпорядник набору даних) в контексті даного Положення є:

1.15.1. Виконавчі органи Вугледарської міської ради – відділи (без права юридичної особи), відділи – юридичні особи (без рахунків в банківських установах), у володінні яких перебуває відповідна публічна інформація;

1.15.2. Виконавчі органи Вугледарської міської ради - самостійні управління / відділи – юридичні особи, у володінні яких перебуває відповідна публічна інформація;

1.15.3. Підприємства, установи (заклади) та організації, що належать до сфери управління Вугледарської міської ради,у володінні яких перебуває відповідна публічна інформація.

 

 1. Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних

2.1. Публічна інформація у формі відкритих даних, яка не підпадає під обмеження Закону України «Про доступ до публічної інформації», має бути оприлюднена за замовчуванням.

2.2. Обмеження доступу до інформації, в тому числі у формі відкритих даних, здійснюється відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності таких вимог:

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2.3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється у разі додержання однієї з таких умов:

персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до закону;

надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

2.4. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (стаття 2 Закону України «Про захист персональни даних»).

2.5. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист персональних даних», не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

2.6. Персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2.7. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь – якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених ст. 6 Закону України «Про доступ до публічноїінформації».

2.8. Не є персональними даними відомості про юридичну особу (назва, місцезнаходження, банківські реквізити тощо).

2.9. У випадку, якщо Набір даних містить персональні дані, які не підлягають оприлюдненню, такі дані знеособлюються. Знеособлення персональних даних – це вилучення відомостей, за якими можливо прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

2.10. Для вирішення питання щодо обмеження доступу до персональних даних у Наборі відкритих даних необхідно провести «трискладовий тест», який застосовується до кождної групи персональних даних, наявних у Наборі даних, або інформації, на підставі якої він формується, та їх сукупності.

2.11. Перелік Наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких Наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.12. На Єдиний державний портал у формі відкритих даних завантажуються Набори даних, визначені у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, та будь - які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

У разі внесення змін до переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у тримісячний строк з дати набрання чинності такими змінами здійснюється їх завантаження та подальше оновлення на Єдиному державному порталі.

2.13. Оприлюднення наборів даних, які не включені до переліку, якщо інше не передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», може здійснюватися у разі високого суспільного інтересу до таких даних (високої частоти їх запитування; за результатами опитування громадської думки; антикорупційного ефекту та / або економічного ефекту від оприлюднення наборів даних; наявності інших обставин).

2.14. Вугледарська міська рада з власної ініціативи, за результатами спілкування із зацікавленими сторонами, на запит громадськості може публікувати додаткові Набори даних без додаткових погоджень, але з урахуванням захисту персональних даних.

2.15. Дані, які створюються, збираються Вугледарською міською радою чи підприємствами, установами (закладами) та організаціями, що належать до сфери її управління, в результаті співпраці з третіми сторонами, а також, якщо це було здійснено за бюджетні кошти, мають бути оприлюднені з дотриманням заходів захисту персональних даних.

2.16. Для отримання даних, які є в розпорядженні інших органів виконавчої влади, бізнесу та інших власників даних, Вугледарська міська рада проводить переговори, укладає угоди, меморандуми щодо обміну, публікації та використання даних.

2.17. Основою для формування Переліку наборів даних Вугледарської міської ради для оприлюднення є Реєстр даних Вугледарської міської ради (докладніше у розділі 4 цього Положення).

2.18. Набори даних, які є пріоритетними для оприлюднення, визначаються на підставі звіту та рекомендацій за результатами аудиту даних (докладніше у розділі 3 цього Положення), а також онлайн - опитувань, комунікації з зацікавленими сторонами, громадськістю, аналізу запитів, звернень фізичних та юридичних осіб, веб – статистики Сайту міської ради. Пріоритетні набори даних оприлюднюються в першу чергу.

2.19. Перелік даних Вугледарської міської ради, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, за необхідності може бути затверджений розпорядженням міського голови.

2.20. Оприлюднення наборів даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно та без проведення додаткової реєстрації, ідентифікації, авторизації, проходження автоматизованого тесту для розрізнення користувачів чи інших обмежень.

2.21. Завантаження та оновлення Наборів даних, а також паспортів та структури таких Наборів даних на Єдиний державний портал здійснюється з використанням персонального електронного кабінету Вугледарської міської ради на Єдиному державному порталі, у тому числі за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

 1. Аудит даних Вугледарської міської ради

3.1. Аудит даних Вугледарської міської ради (далі – Аудит даних) проводиться з метою отримання інформації про місцезнаходження даних, щодо їх стану та цінності для підвищення обізнаностіз питань даних, покращання ефективності управління ними, сприяння їх використанню.

3.2. Аудит даних – це дослідження наявності, стану, форматів, процесів управління й використання даних, а також вироблення на основі отриманої інформації рекомендацій щодо покращання процесів роботи з даними, максимізація їх використання та розкриття потенціалу.

3.3. Аудит даних (віддалений, контактний, комбінований) можуть проводити, як посадові особи Вугледарської міської ради, так і запрошені експерти (далі – Аудитор), яким повинні бути надані відповідні повноваження та доступ до баз даних Вугледарської міської ради.

3.4. Аудит даних відбувається не рідше одного разу на рік, за пропозицією Відповідального за відкриті дані, згідно з відповідним розпорядженням міського голови, в якому повинні бути зазначені: предмет Аудиту даних, терміни проведення всіх етапів Аудиту даних, графік з вказанням органу, де проводиться Аудит даних, і його контактної особи (у разі контактного аудиту); перелік органів / підприємств, у яких передбачено Аудит даних; перелік Аудиторів, їх повноваження, обов’язки керівництва і працівників органів / підприємств, де відбувається Аудит даних; процедура розгляду звіту та впровадження рекомендацій за результатами Аудиту даних.

3.5. Координацію Аудиту даних здійснює Відповідальний за відкриті дані.

3.6. Результати Аудиту даних оприлюднюються на Сайті міської ради у вигляді звіту та рекомендацій.

3.7. На підставі звіту та рекомендацій за результатами Аудиту даних, а також онлайн - опитувань, комунікації з зацікавленими сторонами, громадськістю, аналізу запитів, звернень фізичних та юридичних осіб, веб - статистики, визначаються Набори даних, які є пріоритетними для оприлюднення. Пріоритетні набори даних оприлюднюються в першу чергу.

 1. Реєстр та перелік наборів даних Вугледарської міської ради

4.1. Реєстр даних Вугледарської міської ради (далі – Реєстр даних) формується на основі Аудиту даних Вугледарської міської ради.

4.2. Формує та адмініструє Реєстр даних Відповідальний за відкриті дані.

4.3. У Реєстрі даних зазначаються: назва, короткий опис Набору даних, дата створення, формат, тип даних, частота оновлення, розпорядник, відповідальний за Набір даних (Розпорядник Набору даних), відповідальна(і) особа(и) за ведення Набору даних, дата публікації Набору даних.

4.4. Відповідальний за відкриті дані зобов’язаний вносити зміни до Реєстру даних в міру появи нових Наборів даних чи внесення змін до Набору даних, а також за результатами Аудиту даних.

4.5. Розпорядники Набору даних зобов’язані повідомляти Відповідального за відкриті дані про новий Набір / зміни до наявного Набору не пізніше, ніж протягом п’яти робочих днів після його створення / зміни. Те саме стосується зміни структури, формату Набору даних, частоти оновлення, розпорядника Набору даних.

4.6. Відповідальний за відкриті дані вносить зміни до Реєстру даних протягом трьох днів після надходження такої інформації від Розпорядника Набору даних.

4.7. Реєстр даних підлягає оприлюдненнюу формі відкритих даних на Єдиному державному порталі та на Сайті міської ради.

4.8. Реєстр оприлюднених Наборів даних Вугледарської міської ради, у форматі систематизованого переліку Наборів даних, який дає змогу ідентифікувати кожен з оприлюднених Наборів даних, отримати їх головні параметри, зокрема гіперпосилання, для доступу до Набору даних в Інтернеті, ведеться на Сайті міської ради Відповідальним за відкриті дані.

4.9. Реєстр оприлюднених Наборів даних повинен щонайменше містити такі відомості: найменування Набору даних, ідентифікаційний номер Набору даних, формати, в яких доступний набір даних, гіперпосилання на сторінку набору даних.

4.10. Структура Реєстру оприлюднених Наборів даних Вугледарської міської ради:

title / назва – найменування Набору даних;

identifier / ідентифікатор – унікальний ідентифікаційний номер набору даних;

description / опис – короткий опис Набору даних;

format/ формат – формат Набору даних;

dataPublikation / дата – дата публікації Набору даних;

accrualPeriodicity / частота – частота оновлення Набору даних;

landingPage / посилання – посилання на сторінку Набору даних;

publisherName / назва розпорядника – назва розпорядника, відповідального за Набір даних (Розпорядника Набору даних);

publisherIdentifier / ідентифікатор розпорядника - код ЄДРПОУ, якщо розпорядник є юридичною особою. У іншому випадку –null;

contactPointFn / відповідальна особа – призвіще, ім’я, по - батькові відповідальної особи Розпорядника набору даних;

contactPointHasEmail / Email відповідальної особи – адреса електронної пошти відповідальної особи Розпорядника набору даних.

4.11. Реєстр оприлюднених Наборів даних розміщується у розділі «Доступ до публічної інформації» офіційного Сайту міської ради шляхом відображення для перегляду за допомогою веб - браузера та шляхом розміщення електронного документа, який може бути завантажений, або приєднання за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

4.12. Реєстр оприлюднених Наборів даних оновлюється на Сайті міської ради щокварталу.

4.13. На Сайті міської ради забезпечується можливість систематизації (сортування) Наборів даних за визначеними ознаками, зокрема за предметом, ключовими словами, форматом, частотою оновлення, популярністю серед користувачів, а також можливість пошуку серед Наборів даних.

 1. Формати і стандарти відкритих даних

5.1. Вугледарська міська рада організовує процес управління даними таким чином, щоб максимально спростити та автоматизувати процеси створення, публікації та оновлення Наборів даних, а також обмін даних всередині міської ради. Це відбувається шляхом створення єдиних наскрізних ідентифікаторів у міській раді, її виконавчих органах, підприємствах, установах (закладах) та організаціях, що належать до сфери управління Вугледарської міської ради, а також єдиних стандартів та форматів для створення та публікації Наборів даних.

5.2. Дані Вугледарської міської ради на Єдиному державному порталі публікується у машиночитному форматі. Рекомендованими форматами для публікації даних на є:

Тип даних

Формат даних

Текстовідані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*, GTFS, GTFS - RT

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архівданих

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

Геопросторові дані

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM

Для зберігання й публікації даних потрібно використовувати кодування UTF - 8 універсального стандарту Unicode.

5.3. Для зв’язку між різними таблицями в рамках одного чи кількох Наборів даних слід забезпечити максимально широке використання таких ідентифікаторів:

ідентифікатор  відповідно до державних статистичних класифікаторів (переважно код ЄДРПОУ);

унікальний ідентифікатор бази даних, який має запис у базі даних;

будь - яка інша змінна, яка б містила унікальні значення, що дозволяють ідентифікувати потрібний рядок, а в разі відсутності такої змінної – використання цілого значення (цифри), яка збільшується автоматично при додаванні нових записів;

в окремих випадках ідентифікатор може складатися з кількох змінних, що має бути зазначено в метаданих.

5.4. Формат публікації та структура даних для кожного конкретного Набору даних, а також перелік ідентифікаторів, що використовуються в кожному конкретному випадку, визначаються Відповідальною особою за відкриті дані на основі рекомендацій за підсумками Аудиту даних, рекомендацій Державного агентства з питань електронного урядування, за результатами обговорення з громадськістю, експертами.

5.5. Змінні, що часто використовуються в різних наборах (імена, адреси, контактні номери телефонів тощо) повинні бути стандартизовані.

5.6. Набори даних надалі оприлюднюються в затверджених форматах та структурі.

5.7. Створення нових Наборів даних, програмних комплексів має передбачати інтероперабельність (можливість поєднання з іншими даними) із Наборами даних, що вже оприлюднені.

 

 1. Порядок оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних

Вугледарською міською радою

6.1. Реєстрація на Єдиному державному порталі Вугледарської міської ради здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №867 «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних» та Інструкцією по роботі з Єдиним державним порталом для розпорядників інформації.

6.2. Для реєстрації персонального електронного кабінету Вугледарської міської ради використовуються ектронні адреси, сформовані з використанням офіційного доменного імені Вугледарської міської ради.

6.3. Офіційним доменним іменем Вугледарської міської ради є доменнне ім’я vugledar-rada.gov.ua.

6.3. Відповідальний за відкриті дані забезпечує:

вхід на Єдиний державний портал та виконання функцій Адміністратора персонального кабінету Вугледарської міскої ради; додавання учасників (за необхідності) з різними ролями (редактор, учасник);

редагування особистих даних розпорядника інформації (за необхідності) в персональному електронному кабінеті на Єдиному державному порталі. У разі зміни реєстраційних даних Вугледарської міської ради відповідні зміни (редагування інформації) вносяться не пізніше трьох робочих днів;

завантаження Наборів даних (оновлення / додавання нового Наборуданих) у формі відкритих даних на Єдиний державний портал у порядку, визначеному цим Положенням.

6.4. Доступ до персонального електронного кабінету Вугледарської міської ради здійснює посадова особа Відповідального за відкриті дані, до посадової інструкції якої внесені відповідні обов’язки. У разі звільнення така особа негайно позбавляється доступу до персонального електронного кабінету Вугледарської міської ради, про що вносяться відповідні відомості на Єдиному державному порталі.

6.5. Оприлюднення наборів даних на Єдиному державному Порталі відкритих даних здійснюється безоплатно.

6.6. Для завантаження Наборів даних на Єдиний державний портал заповнюється та подається:

6.6.1. Паспорт Набору даних – файл у відкритому машиночитаному форматі, який може бути завантажений або доступний за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Паспорт набору даних повинен містити обов’язкові елементи згідно пункту 7 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 (із змінами);

6.6.2. Структура Набору даних у відкритому машиночитаному форматі - електронний файл, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування;

6.6.3. Сам Набір даних у форматах, визначених у розділі 5 цього Положення.

6.7. Розпорядники Набору даних:

6.7.1. Визначають особу, відповідальну за оприлюднення інформації у формі відкритих даних (далі - Відповідальна особа Розпорядника Набору даних) внутрішнім розпорядчим документом та / або шляхом внесення відповідних обов’язків до посадової інструкції). При цьому, в обов’язковому порядку, передбачають взаємозамінність такої відповідальної особи у разі її відпустки, звільнення або тимчасової непрацездатності;

6.7.2. Забезпечують протягом робочого дня (з моменту видання відповідного внутрішнього розпорядчого документу та / або внесення відповідних обов’язків до посадової інструкції) направлення Відповідальному за відкриті дані інформації про визначену Відповідальну особу Розпорядника Набору даних.

6.8. Завантаження Наборів даних (оновлення / додавання нового набору даних) у формі відкритих даних Вугледарської міської ради на Єдиний державний портал згідно переліку здійснюється:

Відповідальним за відкриті дані – для Розпорядників Набору даних, визначних підпунктом 1.15.1. цього Положення.

Відповідальною особою Розпорядника Набору даних - для Розпорядників Набору даних, визначних підпунктом 1.15.2. цього Положення за умови додання на Єдиний державний портал в якості учасників з роллю редактора для здійснення самостійного додавання та редагування на Єдиному державному порталі публічної інформації у формі відкритих даних, що перебуває у їх володінні.

6.9. Розпорядники Набору даних, визначені підпунктом 1.15.3., у володінні яких перебуває відповідна публічна інформація у формі відкритих даних, надають її для оприлюднення виконавчим органам Вугледарської міської ради, які здійснюють повноваження з управління ними.

6.10. З метою оприлюднення на Єдиному державному порталі публічної інформації у формі відкритих даних Розпорядник набору даних направляє Набори даних разом із письмовим супроводжувальним листом за підписом керівника Розпорядника Набору даних (у паперовому або сканованому електронному вигляді) з погодженням профільного керівника за розподілом обов’язків. Зразок супроводжувального листа викладений у додатку до цього Положення (додається).

6.11. Електронна версія супроводжувального листата електронні файли відповідного Набору даних, можуть бути надані на електронному носії (флеш - накопичувачі), або надіслані на електронну пошту vmropendata@vugledar-rada.gov.ua.

6.12. У разі появи позапланових змін у розміщених / завантажених Наборах даних, Розпорядники Набору даних зобов’язані подавати оновлену інформацію протягом 3 - х робочих днів з моменту настання таких змін.

6.13. Набори даних завантажуються на Єдиний Портал (data.gov.ua) впродовж одного робочого дня з дня отримання відповідного Набору даних.

6.14. Набори даних, підготовлені без додержання вимог до Наборів даних у форматі відкритих даних, повертаються виконавцеві.

6.15. На сторінці кожного Набору даних на Єдиному державному порталі розміщується:

6.15.1. Паспорт Набору даних – сукупність метаданих, що містить опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання. Метадані (метаінформація про дані) - довідкова структурована інформація, що описує, роз’яснює, дає змогу ідентифікувати, спрощує використання та управління набором даних.

6.15.2. Структура Набору даних – сукупність метаданих, щомістить опис складу (елементів) набору даних, їх формат, параметри та призначення;

6.15.3. Набір даних – сукупність однорідних значень (записів) даних і метаданих, що їх описують, в одному чи кількох визначених цим Положенням машиночитаних форматах. Машиночитаний формат - формат даних, структурований таким чином, що дає змогу інформаційним системам ідентифікувати, розпізнавати, перетворювати та отримувати конкретні дані без участі людини.

6.15.4. Форма для зворотного зв’язку користувачів.

Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці Набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи.

6.15.5. Інформація про подальше використання Набору даних, а саме:

«Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь - яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь – якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб – сторінку відкритих даних розпорядника інформації)».

6.15.6. Інформація про умови використання відкритої ліцензії.

6.16. Для розміщенняна Єдиному державному порталі паспорта та структури набору даних використовуються формати XSD, JSON, CSV, або інші аналогічні відкриті машиночитані формати.

6.17. Розпорядники Набору даних самостійно визначають періодичність оновлення Наборів даних, які перебувають у їх володінні. Може встановлюватися така періодичність оновлення Наборів даних:

для Наборів даних, що мають планову періодичність оновлення: більш як один раз на день, щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу, кожного півріччя, щороку;

для Наборів даних, зміни до яких були внесені позапланово: протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

6.18. Під час створення нових Наборів даних забезпечується використання відкритих форматів даних та структурованих даних. Оприлюднення нового Набору даних забезпечується протягом 10 календарних днів.

6.19. Доступ до завантаження / вивантаження Наборів даних може бути налаштований за допомогою інтерфейсу прикладного програмування. Вимоги до інтерфейсу прикладного програмування визначаються держателем Єдиного державного порталу. Інтерфейс прикладного програмування (АРІ) - набір готових функцій, що надається у вигляді сервісу для використання у зовнішніх прикладних програмах для забезпечення динамічного доступу до Наборів даних.

6.20. При оприлюдненні Наборів даних використовуються стандартизовані рекомендації для публікації Наборів даних та інші методичні та навчальні матеріали, розміщені на Єдиному державному порталі у розділі «Інфохаб» за посиланням https://data.gov.ua/pages/infohub.

6.21. Перед оприлюдненням Набору даних проводиться його перевірка щодо персональних даних та відповідність їх публікації до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. 7. Використання публічної інформації у формі відкритих даних

7.1. Публічна інформація у формі відкритих даних публікується за відкритою ліцензією і є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення. Будь - яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

7.2. Відповідальні за оприлюднення відкритих даних Вугледарської міської ради не несуть відповідальності щодо даних, інформаційних продуктів та інструментів, створених зовнішніми користувачами на основі чи з використанням опублікованих Наборів данихВугледарської міської ради.

7.3. Публічна інформація у формі відкритих даних використовується без оплати та вимоги реєстрації, без обмежень  щодо використання, без ліцензійних обмежень. Під час використання даних у продуктах чи сервісах обов’язковим є посилання на першоджерело даних (гіперпосилання).

7.4. Набори даних використовуються для обміну інформації між виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами (закладами) та організаціями, що належать до сфери управління Вугледарської міської ради, для прийняття рішення, розроблення аналітики та звітних документів.

7.5. Вугледарська міська рада повинна використовувати відкриті дані для створення сервісів для управління громадою та взаємодії з нею, залучення громадян, бізнесу тощо.

 1. 8. Відповідальність, моніторинг, контрольза оприлюдненням

наборів відкритих даних

8.1. Розпорядники Наборів даних, у володінні яких перебуває відповідна інформація, несуть відповідальність за:

достовірність, повноту, актуальність Наборів даних згідно визначеного переліку;

регулярне оновлення (актуалізацію) Наборів даних у формі відкритих даних, додержання термінів їх оновлення;

дотримання вимог в частині оприлюднення Наборів даних, які містять персональні дані;

своєчасне оприлюднення / передачу на модерацію публічної інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних.

8.2. Моніторинг стану оприлюднення та оновлення Наборів даних згідно переліку здійснюється Відповідальним за вдкриті дані не рідше одного разу на квартал.

8.3. Узагальнена інформація, підготовлена за підсумками моніторингу, направляється на розгляд Робочої групи, визначеної пунктом 1.12. цього Положення.

8.4. Робоча група розглядає узагальнену інформацію на своєму засіданні, яке вважається правомочним, якщо на ньому присутньо більше половини членів її загального складу.

8.5. За результатами розгляду та аналізу відповідної інформації Робоча група готує:

для Розпорядників Наборів даних – висновки, зауваження та рекомендації щодо подальших заходів з реалізації та розвитку політики відкритих даних у Вугледарській міській раді;

для міського голови - інформацію за підсумками кварталу про стан роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних;

до розгляду міської ради - інформацію за підсумками року про стан роботи з оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради.

8.6. Загальний Контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради здійснюється Робочою групою.

8.7. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.8. Щорічна оцінка стану оприлюднення та оновлення відкритих даних розпорядниками інформації на Єдиному державному веб - порталі відкритих даних здійснюється у порядку, передбаченому відповідним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 409.

8.9. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні порушень, передбачених статтею 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8.10. Розпорядники публічної інформації звільняються від відповідальності за інтерпретацію даних, продукти та сервіси, які створені сторонніми користувачами на основі оприлюднених Наборів даних.

 1. Прикінцеві положення

9.1. Питання щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних Вугледарської міської ради, не врегульовані даним Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

9.2. За результатами моніторингу стану оприлюднення та оновлення Наборів даних, виконання завдань Плану дій з реалізації принципів Міжнародної Хартії відкритих даних, а також у разі внесення змін до законодавства в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, інших змін дане Положення підлягає перегляду.

9.3. Дане Положення обов’язкове для керування в роботі та виконання в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних всіма виконавчими органами Вугледарської міської ради (управліннями, відділами); підприємствами, установами (закладами) та організаціями, що належать до сфери управління Вугледарської міської ради.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Положення про відкриті дані Вугледарської міської ради розроблено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу

з питань внутрішньої та

інформаційної політики                                                       І.М. Шиян

Додаток

до Положення про відкриті дані

Вугледарської міської ради

ЗРАЗОК

Відповідальному за відкриті дані Вугледарської міської ради Відділу

з питань внутрішньої та інформаційної політики

 

Щодо оприлюднення

наборів відкритих даних

 

         Відповідно до Положення про відкриті дані Вугледарської міської ради згідно Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, надаємо для оприлюднення / оновлення на Єдиному державному порталі відкритих даних Набір даних у формі відкритих даних ____________________________________________________________________

(повна назва набору даних)

Додатки:

 1. Електронний (нні) файл(и) Набору даних додається (ються).

Назва посади керівника

виконавчого органу міської ради           (підпис)                         П.І.Б.

 

Узгоджено:

Назва посади керівника

за розподілом обов’язків                        (підпис)                         П.І.Б.

Завантажено на Єдиний державний портал відкритих даних

«___»____202__

Схвалено адміністратором Єдиного декржавного порталу відкритих даних

«___»____202__

Відхилено адміністратором Єдиного декржавного порталу відкритих даних

«___»____202__

Оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних

«___»____202__

Начальник відділу

з питань внутрішньої та

інформаційної політики                           (підпис)                         П.І.Б.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

26.06.2020 № 7/58-35

Робоча група

щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради

1. Іваницький

Володимир Вікторович

секретар міської ради, голова Робочої групи

2. Пономаренко

Інна Володимирівна

керуючий справами виконавчого комітету, заступник голови Робочої групи

3. Шиян

Ірина Миколаївна

начальник відділу з питань внутрішньої та інформаційної політики Вугледарської міської ради, секретар робочої групи

Члени Робочої групи:

4. Матвієнко

Євген Петрович

перший заступник міського голови

5. Бочков

Андрій Валентинович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

6. Вербовський

Максим Петрович

7. Войцеховський

Валерій Володимирович

8. Мисник

Світлана Віталіївна

9. Романенко

Дмитро Васильович

10. Фоменко

Володимир Олександрович

11. Сорокін

Федір Леонідович

12. Харкавлюк

Наталія Олександрівна

13. Шевцова

Єлізавета Олександрівна

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

депутат Вугледарської міської ради, голова постійної комісії з питань соціально -економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації

депутат Вугледарської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг

депутат Вугледарської міської ради, голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями

   

депутат Вугледарської міської ради, голова постійної комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово - комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин

Директор Агенції розвитку Вугледара (за узгодженням)

Начальник загального відділу Вугледарської міської ради

Головний спеціаліст юридичного відділу

Вугледарської міської ради

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Склад робочої групи щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради підготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу

з питань внутрішньої та

інформаційної політики                                                      І.М. Шиян

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)