Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

02.10.2020 № 7/60-47

м. Вугледар

Про визначення відповідальних за ведення наборів даних Вугледарської міської ради та періодичності оновлення наборів даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних, на Єдиному державному порталі відкритих даних

 

З метою удосконалення роботи з відкритими даними у Вугледарській міській раді, з урахуванням рішення міської ради від 26.06.2020 №7/58-35 «Про затвердження Положення про відкриті дані Вугледарської міської ради», протоколу від 02.07.2020 року засідання Робочої групи з організації подальших заходів щодо розвитку відкритих даних Вугледарської міської ради, керуючись пунктом 15 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (із змінами), частиною першою статті 59, статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити відповідальних за ведення наборів даних Вугледарської міської ради та періодичності оновлення наборів даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних, на Єдиному державному порталі відкритих даних, згідно з додатком (додається).
  2. Відповідальним за ведення наборів даних:
  • забезпечувати підготовку оновлених наборів даних з додержанням визначеної періодичності;
  • здійснювати своєчасну передачу оновлених наборів даних до відділу, відповідальному за відкриті дані Вугледарської міської ради.
  1. Відділу, відповідальному за відкриті дані Вугледарської міської ради:
  • щокварталу здійснювати моніторинг додержання визначеної періодичності оновлення наборів даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному порталі відкритих даних;
  • готувати за результатами моніторингу відповідні висновки та рекомендації до розгляду робочою групою щодо розвитку відкритих даних.
  1. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на робочу групу щодо розвитку відкритих даних (Іваницький).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Романенко).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

02.10.2020 № 7/60-47

Відповідальні за ведення наборів даних Вугледарської міської ради

та періодичність оновлення наборів даних,

що підлягають обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних, на Єдиному державному порталі відкритих даних

 

з/п

Найменування набору даних згідно Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 (із змінами)

Відповідальний

за ведення наборів даних

Періодичність оновлення

наборів даних

ЗАГАЛЬНІ

1

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб - сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

2

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Організаційний відділ

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку / позапланово

3

Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації

Юридичний відділ

щороку / позапланово

4

Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічних регламентів

Відділ містобудування та архітектури

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку / позапланово

5

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Загальний відділ

щокварталу

6

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Загальний відділ

щороку/

позапланово

7

Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації

Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики

щокварталу

8

Адміністративні дані в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону розпорядником інформації

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

Відділ у справах фізичної культури і спорту

щороку

9

Нормативно - правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно - правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

Відділ з питань забезпечення діяльності міської ради

щокварталу

Організаційний відділ

щомісяця

10

Інформація про нормативно - правові засади діяльності

Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики

щороку / позапланово

11

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

Юридичний відділ

кожного півріччя /

позапланово

12

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

Юридичний відділ

щороку /

позапланово

13

Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

МІСЬКА РАДА

1

Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому

Відділ з питань забезпечення діяльності міської ради

щороку /

позапланово

2

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Відділ з питань забезпечення діяльності міської ради

щомісяця

БЮДЖЕТ ТА ФІНАНСИ

1

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу

2

Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку

3

Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу

4

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу / позапланово

5

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку

6

Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу /

позапланово

7

Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу /

позапланово

8

Перелік розпорядників бюджетних коштів

Міське фінансове управління

щороку /

позапланово

9

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу

10

Надходження і використання благодійної допомоги

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

11

Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

щороку /

позапланово

12

Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)

Юридичний відділ

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури та туризму

Управління міського господасртва

щокварталу

13

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади

Управління міського господарства

щороку

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

1

Перелік об’єктів комунальної власності

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

2

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Управління міського господарства

щокварталу /

позапланово

3

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

Відділ земельних відносин

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

4

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Відділ земельних відносин

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

5

Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок

Відділ земельних відносин

щороку /

позапланово

6

Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

7

Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

Відділ земельних відносин

щороку /

позапланово

8

Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)

Управління міського господарства

кожного півріччя /

позапланово

9

Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів

Управління міського господарства

щокварталу / позапланово

ІНФРАСТРУКТУРА

1

Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів

Управління міського господарства

щороку /

позапланово

2

Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Відділ обліку та звітності

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Управління міського господарства

щокварталу /

позапланово

3

Дані про розміщення громадських вбиралень

Управління міського господарства

щороку / позапланово

4

Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт

Управління міського господарства

кожного півріччя / позапланово

5

Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

6

Дані про тарифи на комунальні послуги

Управління міського господарства

щороку / позапланово

7

Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування

Управління міського господарства

щороку / позапланово

8

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт

Управління міського господарства

щороку / позапланово

9

Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою

Управління міського господарства

щороку / позапланово

10

Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями

Управління міського господарства

Міське фінансове управління

Міське управління соціального захисту населення

Міський відділ освіти

Міський відділ культури і туризму

Відділ обліку та звітності

щомісяця / позапланово

АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

1

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

2

Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

3

Інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності)

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

4

Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

5

Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

6

Надані містобудівні умови та обмеження

Відділ містобудування та архітектури

кожного півріччя / позапланово

7

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

Відділ містобудування та архітектури

/ позапланово

8

Адресний реєстр

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

9

Дані про видані будівельні паспорти

Відділ містобудування та архітектури

щороку / позапланово

10

Дані про надані містобудівні умови та обмеження

Відділ містобудування та архітектури

кожного півріччя / позапланово

11

Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)

Відділ державного архітектурно- будівельного контролю

кожного півріччя

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

1

Результати радіаційного контролю

Управління міського господарства

щороку / позапланово

2

Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень

Управління міського господарства

кожного півріччя / позапланово

ОСВІТА

1

Дані про педагогічних працівників закладів освіти

Міський відділ освіти

щороку / позапланово

2

Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них

Міський відділ освіти

щороку / позапланово

3

Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади

Міський відділ освіти

щомісяця / позапланово

4

Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Міський відділ освіти

щороку / позапланово

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

1

Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них

КНП «Лікувально- профілактична установа Центральна міська лікарня»

КНП «Центр надання первинної медико- санітарної допомоги»

щомісяця / позапланово

2

Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я

КНП «Лікувально- профілактична установа Центральна міська лікарня»

КНП «Центр надання первинної медико- санітарної допомоги»

щороку / позапланово

3

Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я

КНП «Лікувально- профілактична установа Центральна міська лікарня»

КНП «Центр надання первинної медико- санітарної допомоги»

щороку / позапланово

4

Перелік та місцезнаходження комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування

КНП «Лікувально- профілактична установа Центральна міська лікарня»

КНП «Центр надання первинної медико- санітарної допомоги»

щороку / позапланово

ТОРГІВЛЯ

1

Дані про об'єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

щокварталу /

позапланово

2

Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

щороку / позапланово

3

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

щокварталу /

позапланово

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

1

Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу

Управління міського господарства

/ позапланово

2

Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту

Управління міського господарства

щороку / позапланово

3

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення

Управління міського господарства

щороку / позапланово

4

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення

Управління міського господарства

щороку / позапланово

5

Розклад руху громадського транспорту

Управління міського господарства

щороку / позапланово

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ. ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

1

Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

Загальний відділ

щокварталу

2

Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Загальний відділ

щокварталу

3

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики

щороку

4

Дані про надані адміністративні послуги

Відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

щокварталу

ПРИМІТКИ: В стобчику «Періодичність оновлення наборів даних» першим вказано плановий період оновлення набору даних, через дріб - позаплановий. В межах планового періоду в наборах даних можуть відбуватися позапланові зміни. Якщо зміни до набору даних внесені позапланово, то оновлення такого набору даних на Єдиному державному порталі відкритих даних відбувається протягом трьох робочих днів з моменту внесення таких змін.

Секртар міської ради                                                            В.В. Іваницький

Відповідальні за ведення наборів даних Вугледарської міської ради та періодичність оновлення наборів даних, що підлягають обов’язковому оприлюдненню у формі відкритих даних, на Єдиному державному порталі відкритих даних, підготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу

з питань внутрішньої

та інформаційної політики                                                              І.М. Шиян

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)