Installing Joomla

Gerb

        

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

16.07.2021 № 7/72-59

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»

З метою забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби, відповідно до Законів України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», підпункту д пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України №921 від 07 грудня 2016 року, «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, пунктом 2 частини другої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування міської цільової програми є міський бюджет в сумі 21,897 тис. грн.
 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на військово-облікове бюро (Петухова).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Євгена МАТВІЄНКА та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                Андрій СІЛИЧ

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

16.07.2021 №7/72-59

Міська цільова програма

«Надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»

 1. Загальні положення

Волноваським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних залучаються заклади охорони здоров’я Волноваського району, а саме: комунальне некомерційне підприємство «Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради», комунальне некомерційне підприємство «Волноваська центральна районна лікарня», комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», комунальне некомерційне підприємство «Волноваська стоматологічна поліклініка».

Відповідно до частини 6 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 2232-ХІІ за лікарями і середнім медичним персоналом,  яких направляють для роботи на призовних дільницях і збірних пунктах під час взяття допризовників на військовий облік і призову громадян на військову службу або на збори для проведення медичного огляду і повторного огляду громадян, а також для відправлення призваних на збірні пункти, на весь час виконання цих обов'язків зберігаються займана посада та середній заробіток за основним місцем роботи.

Відповідно до підпункту д пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України для надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, необхідно передбачити кошти вищезазначеним закладам охорони здоров’я Волновоського району в сумі – 21,897 тис. грн. для збереження середнього заробітка за основним місцем роботи лікарів та середнього медичного персоналу на час проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних Вугледарської міської територіальної громади.

 1. Мета програми

Забезпечення проведення призову громадян на строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби.

 1. Завдання і строки виконання програми

Здійснення заходів з збереження середнього заробітка медичним працівникам за основним місцем роботи на час проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних.

Строк виконання програми – 2021 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання програми

Відшкодування середнього заробітка за основним місцем роботи лікарів та середнього медичного персоналу, які залучені до роботи на призовних дільницях і збірних пунктах для проведення медичного огляду призовників та військовозобов’язаних відповідно до частини 6 статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

 1. Очікувані результати

Виконання програми дозволить всебічно забезпечити проведення планового медичного огляду всім категоріям військовозобов’язаних, забезпечить якісне виконання планового завдання щодо відбору громадян до призову на строкову військову службу, вступу до вищих військових навчальних закладів, вступу до військової служби за контрактом.

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для виконання програми за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської територіальної громади становить 21,897 тис. грн.

Фінансування програми за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської територіальної громади здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів. Головний розпорядник Виконавчий комітет Вугледарської міської ради. Одержувачі: комунальне некомерційне підприємство «Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради», комунальне некомерційне підприємство «Волноваська центральна районна лікарня», комунальне некомерційне підприємство «Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради», комунальне некомерційне підприємство «Волноваська стоматологічна поліклініка».

 1. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на військово-облікове бюро (Петухова).

Міська цільова програма «Надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» підготовлена військово-обліковим бюро

Завідувач військово-облікового бюро                                   Аліна ПЕТУХОВА

Додаток

                                                                               до міської цільової програми «Надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»

Заходи

щодо забезпечення виконання завдань міської цільової програми «Надання населенню медичних послуг (проведення медичних оглядів) понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету об’єднаної територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

грн.

21897,0

21897,0

 

Кількість призовників та військовозобов’язаних, проходження медичного огляду яких необхідно забезпечити

од.

86

86

2

Показники продукту

     
 

Кількість призовників та військовозобов’язаних, проходження медичного огляду яких планується забезпечити.

од.

86

86

 

Кількість медичного персоналу  який планується залучити до проведення медичного огляду.

од.

16

16

3

Показники ефективності

     
 

Середня вартість витрат, необхідних для проходження медичного огляду одного призовника, військовозобов’язаного

грн.

254,6

254,6

 

Середня вартість витрат, необхідних для  на одного медичного працівника

грн.

1368,5

1368,5

4

Показники якості

     
 

Динаміка кількості проведення медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних у порівнянні із минулим роком

%

100,0

100,0

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)