Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

16.07.2021 № 7/72-61

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік

З метою створення зручних, доступних і сучасних умов для отримання мешканцями Вугледарської міської територіальної громади адміністративних і соціальних послуг відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року №297-р «Про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік (додається).
  2. Визначити джерелом фінансування даної програми бюджет Вугледарської міської територіальної громади – 16,2 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Вербовський) та на постійну комісію міської ради з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                Андрій СІЛИЧ

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення міської ради

         16.07.2021 № 7/72-61

Міська цільова програма

«Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік

  1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року №297-р «Про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Так рішенням виконавчого комітету Вугледарської міської ради від 25.03.2020 №120/6-20 затверджено проектну документацію «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара». Проєктом передбачається будівництво сучасного центру надання адміністративних і соціальних послуг для мешканців Вугледарської міської територіальної громади на території розміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради, як окремої 2 поверхової будівлі. Площа забудови складає 496,70 кв.м., із створенням до 48 робочих місць (персонал Центру).

Розробка 3D моделі за об’єктом: «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» за адресою: 5670, Донецька обл., м.Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги, 16 дасть змогу отримати візуальне бачення майбутнього будівництва.

  1. Мета програми

         Створення зручних, доступних і сучасних умов для отримання мешканцями Вугледарської міської територіальної громади адміністративних і соціальних послуг.

  1. Завдання і строки виконання програми

Основним завданням програми є створення (будівництво) сучасного офісу, що дозволить якісне і комфортне надання послуг мешканцям громади через розробку 3D моделі та візуалізацію за об’єктом: «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)».

Строки виконання програми – 2021 рік.

  1. Заходи на напрямки виконання програми

Заходи програми – розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом: «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)».

Цільовим напрямом програми є реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 року №297-р «Про інвестиційні програми і проєкти регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

  1. Очікувані результати

         Очікувані результативні показники (прогнозні показники) наведені у Додатку до міської цільової програми «Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської територіальної громади та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України, у розмірі 16,2 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

  1. Контроль за реалізацією програми

Контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг.

Після закінчення встановлено строку виконання програми відділ з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Міську цільову програму «Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік» підготовлено відділом з питань видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

Начальник відділу з питань видачі

документів дозвільного характеру

та надання адміністративних послуг                                    Вікторія ПУГАЧ

Додаток

до міської цільової програми

«Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом (проектом) «Будівництво Центру

надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)» на 2021 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Розробка 3D моделі та візуалізація за об’єктом: «Будівництво Центру надання адміністративних і соціальних послуг міста Вугледара (коригування)»

     

1

Показники затрат

     

1.1

Загальний обсяг видатків на розробку 3D моделі (проєкту)

тис. грн

16,2

16,2

2

Показники продукту

     

2.1

Кількість моделей (проектів)

шт.

1

1

3

Показники ефективності

     

3.1

Середні витрати на розробку однієї моделі (проєкту)

тис. грн

16,2

16,2

4

Показники якості

     

4.1

Рівень готовності

%

100

100

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)