Installing Joomla

Gerb

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

                                                                                                                                 р/н 18309

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_____ 2018 № 7/____

м. Вугледар

Про затвердження міської

цільової програми «Висвітлення

діяльності міської ради»

         З метою формування позитивного інформаційного поля територіальної громади, забезпечення прозорості і відкритості органів влади, забезпечення інформаційних потреб мешканців територіальної громади, наповнення інформаційного простору міста об’єктивною інформацією, керуючись Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР (із змінами), пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Висвітлення діяльності міської ради» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Іваницького В.В. та постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями (Шанін).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

         ЗАТВЕРДЖЕНО

         рішення міської ради

         ______2018 №7/______

Міська цільова програма

«Висвітлення діяльності міської ради»

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

Не дивлячись на те, що на сучасному етапі розвитку продовжують більш активно застосовуватися сучасні інформаційні технології, проте значний інтерес громади залишається до таких традиційних джерел інформації, як друковані засоби масової інформації. Тем не менш останнім часом в інформаційному просторі міста спостерігається тенденція до скорочення кількості працюючих друкованих ЗМІ та можливостей цих звичних для отримання інформації джерел комунікації.

Такий стан речей негативним чином відбивається на рівні відкритості і прозорості діяльності органів влади та задоволенні інформаційних потреб територіальної громади, знижається якість інформаційного обміну між органами місцевого самоврядування і територіальною громадою, а також можливості щодо забезпечення доступу широких кіл громадськості до публічної інформації.

2. Мета програми

         Мета програми - формування позитивного інформаційного поля територіальної громади.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми - здійснення системної роботи із забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади.

Способом розв’язання проблеми є забезпечення комплексного використання різноманітних інформаційних комунікацій, їх вдосконалення і розвиток.

4. Завдання, заходи і строки виконання програми

Основним завданням програми є забезпечення соціально - економічного розвитку міста.

         Основні заходи програми:

висвітлення в друкованих засобах масової інформації діяльності Вугледарської міської ради.

Строки виконання програми - 2019 рік.

5. Очікувані результати

         Очікувані прогнозні результативні показники реалізації Програми викладені у додатку до Програми (додається).

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету. Загальний обсяг видатків на виконання даної Програми – 36,0 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

           Головним виконавцем Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює секретар міської ради та постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, правової та регуляторної політики, впровадження реформ, правопорядку, захисту прав громадян, роботі з громадськими об’єднаннями.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики міської ради. Співвиконавці програми – виконавчі органи міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Висвітлення діяльності міської ради» підготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу з питань

внутрішньої та інформаційної

політики                                                                                І.М. Шиян

Додаток

до міської цільової програми

«Висвітлення діяльності міської

ради»

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Висвітлення діяльності міської ради»

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
  Висвітлення в друкованих засобах масової інформації діяльності Вугледарської міської ради      
1 Показники затрат      
1.1 Обсяг видатків тис. грн 36,0 36,0
2 Показники продукту      
2.1 Обсяг друкованої інформації см2 6545 6545
3 Показники ефективності      
3.1 Середній обсяг витрат на 1 см2 друкованої інформації тис. грн 0,0055 0,0055
4 Показники якості      
4.1 Динаміка збільшення кількості друкованої інформації порівняно з попереднім роком % 20 20

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)