Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18310

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_____2018 №7/-____

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів)»

З метою створення сприятливих умов для розвитку інститутів громадянського суспільства, підвищення інституційної спроможності соціально- активних громадських об’єднань, залучення їх до вирішення питань місцевого значення, з урахуванням Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (із змінами), Указу Президента України від 26 лютого 2016 року №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (із змінами), від 14 лютого 2018 року №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів)» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Іваницького В.В. та постійну комісію з питань соціально - економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _______2018 №7/______

Міська цільова програма

«Фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів)»

 

  1. 1.     Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Формування громадянського суспільства потребує розвитку механізму самоорганізації як кожної особистості, так і соціуму в цілому. Значною складовою частиною соціуму є інститути громадянського суспільства.

В основі розвинутого громадянського суспільства лежить активна діяльність інститутів громадянського суспільства, рівень інституційної спроможності яких визначається не тільки їх роботою в частині здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних та інших інтересів своїх членів, а й спроможністю сприяти вирішенню питань місцевого значення, брати на себе відповідальність, в тому числі, і за розвиток територіальної громади та її суспільного простору.

Протягом останнього часу в суспільному просторі міста все більше громадських об’єднань долучаються до спільної з органами місцевого самоврядування роботи з розв’язання проблем місцевого значення. Натомість громадські об’єднання потребують підтримки з низки питань, які є для них проблемними, зокрема, укріплення та утримання матеріально - технічної бази, розв’язання проблем щодо соціального захисту та матеріальної підтримки своїх членів, організаційної і фінансової підтримки заходів, які мають позитивний соціальний та громадський ефект тощо.

Одним з механізмів залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення питань місцевого значення, розв’язання проблем цільових груп, сприяння розвитку громадянського суспільства є визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, на конкурсних засадах.

  1. 2.     Мета Програми

Мета Програми – залучення громадських об’єднань до вирішення питань місцевого розвитку, створення сприятливих умов для їх функціонування та і підвищення інституційної спроможності.

  1. 3.     Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми - проведення конкурсу відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Способом розв’язання проблеми є визначення за підсумками конкурсу переліку громадських об’єднань, яким буде надано фінансову підтримку з міського бюджету на виконання (реалізацію) програми (проектів, заходів), розроблених цими громадськими об’єднаннями.

  1. 4.     Завдання, заходи і строки виконання програми

Основним завданням програми є фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів).

Основні заходи програми:

- надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів), визначених переможцями конкурсу за пріоритетними напрямками.

Строки виконання програми - 2019 – 2020 роки.

  1. 5.     Очікувані результати

Прогнозні результативні показники реалізації Програми будуть розраховані в залежності від обсягу фінансових коштів, передбачених на реалізацію програми.

  1. 6.     Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету.

Обсяги бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) кожної програми (проекту, заходу) та порядок їх використання визначаються згідно Положення про порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, Порядку використання коштів міського бюджету на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а також встановленого граничного обсягу фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що затверджуються рішенням міської ради.

Головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Головний виконавець Програми - виконавчий комітет Вугледарської міської ради. Співвиконавці програми – громадські об’єднання.

 

  1. 7.     Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює секретар міської ради та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Фінансова підтримка інститутам громадянського суспільства на виконання (реалізацію) програм (проектів, заходів)» підготовлено відділом з питань внутрішньої та інформаційної політики

Начальник відділу з питань

внутрішньої та інформаційної

політики                                                                               І.М. Шиян

                                                                            

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)