Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ р/н 18328

 

                                   ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ

2018 № 7/

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Вугледара» на 2019 рік

З метою організації оздоровлення та змістовного дозвілля дітей, попередження їх безпритульності під час літніх канікул, продовження виховального процесу, розвитку творчих здібностей дітей, згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-IV, Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 31.08.2018 № 2462- VIІІ, керуючись пунктом 22 частини один статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Оздоровлення та відпочинок дітей м. Вугледара» на 2019 рік (додається).

2. Визначити фінансування Програми в загальній сумі 255,4 тис.грн., в тому числі: обласний бюджет – 77,7 тис. грн., міський бюджет – 177,7 тис. грн..

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

________2018 № ________

Міська цільова програма

«Оздоровлення та відпочинок дітей м. Вугледара»

на 2019 рік

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

На 01.11.2018 дітей шкільного віку в м.Вугледарі всього 1740 чол., дітей соціально незахищених категорій віком від 6 до 17 років (з урахуванням обдарованих дітей, відмінників навчання, дітей, які знаходяться на обліку в службі у справах дітей ) – 1161 чол.

Соціальними педагогами середніх загальноосвітніх шкіл міста на 01.11.2018 рік було уточнено банк даних на дітей соціально-незахищених категорій. Згідно даного банку дітей шкільного віку соціально-незахищених категорій (від 6 до 17 років) в м.Вугледарі - 1191 дітей:

дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 43;

дітей – інвалідів - 29;

дітей з малозабезпечених сімей – 15;

дітей з багатодітних сімей – 107;

дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 0;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків – 0;

дітей, які знаходяться на профілактичному обліку в службі у справах дітей – 2;

дітей, які знаходяться на диспансерному обліку – 673;

обдарованих та талановитих дітей (обласного рівня -2,міського -49) - 51;

відмінників навчання – 51;

дітей сімей внутрішньо переміщених осіб – 209;

діти учасників АТО – 11;

дітей загиблих у районі проведення АТО - 0;

дітей загиблих учасників масових акцій громадянського протесту - 0.

Протягом останніх років зберігається тенденція погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного і психоемоційного характеру.

Вплив постійно діючих факторів ризику, незадовільна екологічна ситуація, перенавантаження дітей, в першу чергу в шкільному віці призводять до значного зниження імунітету і розвитку у дітей хронічних захворювань.

         Діти, які знаходяться на диспансерному обліку, страждають захворюваннями органів травлення, органів дихання, анемією, неврологічною патологією, бронхіальною астмою, цукровим діабетом та інш., потребують літнього оздоровлення.

  1. Мета Програми

Мета Програми - покращання стану здоров’я дитячого населення м.Вугледар, оновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності та безпритульності, продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей дітей.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами і способами розв’язання проблеми є:

забезпечення та створення оптимальних сприятливих умов для оздоровлення і відпочинку дитячого населення м.Вугледара;

надання якісних послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення;

поліпшення інформаційного і рекламного забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей;

забезпечення змістовного дозвілля дітей шляхом організації та проведення фізкультурно-оздоровчих, культурно-розважальних заходів, профілактичних заходів з попередження негативних проявів.

4. Завдання, заходи і строки виконання Програми

Завданнями Програми є:

створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення і відпочинку дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і дітьми, які виховуються в сім’ях;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях.

Заходами Програми є організація оздоровлення та відпочинку дітей.

Строки виконання Програми – 2019 рік.

5. Очікувані результати

Очікувані результативні показники виконання даної Програми викладено у додатку.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень на 2019 рік в сумі 255,4 тис.грн., а саме: трансфертів з обласного бюджету – 77,7 тис.грн. і міського бюджету – 177,7 тис.грн. (у тому числі міжбюджетного трансферту – 100,0 тис.грн.).Кошти використовуються на придбання путівок для оздоровлення дітей м.Вугледара

Головним розпорядником коштів міського бюджету є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

7. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, постійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ у справах сім’ї та молоді.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ у справах сім’ї та молоді складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Міська цільова програма «Оздоровлення та відпочинок дітей м. Вугледара» на 2019 рік підготовлена відділом у справах сім’ї та молоді

Начальник відділу

у справах сім’ї та молоді                                                     М.О. Діденко

Додаток

до міської цільової програми «Оздоровлення та відпочинок дітей м.Вугледара» на 2019 рік»

Очікувані результативні показники виконання

№ з/п Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1. Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях
  Показники продукту
  Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб 52 52
  Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. 52 52
  Показники ефективності
  Середні витрати на оздоровлення однієї дитини тис. грн. 4911,54 4911,54
  Середня вартість однієї путівки на оздоровлення тис. грн. 4911,54 4911,54
  Показники якості
  Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком % 157,57 157,57
  Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей в місті % 4,37 4,37

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)