Installing Joomla

Gerb

 

       
   
   

ПРОЕКТ

18330

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______________ 2018 № ____

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2019 рік

            З метою створення належних умов для сталого розвитку культури міста, збереження історико-культурної та духовної спадщини, забезпечення роботи закладів культури та ефективного і цільового використання бюджетних коштів, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити міську цільову програму «Культура і мистецтво» на 2019 рік (додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування програми є міський бюджет – 180000 грн., інші джерела – 430000 грн.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В., на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_____________________

Міська цільова програма

«Культура і мистецтво» на 2019 рік

  1. Визначення проблеми, на роз’яснення якої направлена Програма

У місті Вугледарі функціонує 4 заклади культури: Вугледарська міська публічна бібліотека, Вугледарська міська бібліотека для дітей, Вугледарський міський культурно-дозвіллєвий центр, початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – школа мистецтв м.Вугледара.

Єдиний заклад культури клубного типу в місті Вугледарі – міський культурно-дозвіллєвий центр. Культурно-дозвіллєвий центр спрямовує свою діяльність на естетичне, патріотичне, духовне виховання підростаючого покоління, розвитку творчих здібностей дітей і молоді, залучення до занять у студіях та творчих колективах містян.

Вугледарська міська публічна бібліотека і Вугледарська міська бібліотека для дітей надають послуги з бібліотечного обслуговування для мешканців міста і тимчасово переміщених осіб. Створення належних умов для зберігання книжок і комплектування бібліотечного фонду має важливе значення для інформаційного забезпечення мешканців міста та виховання підростаючого покоління.

Надання спеціальної освіти (музичної, художньої, театральної та інше) забезпечує Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад – школа мистецтв м.Вугледара Донецької області. Власного приміщення школа мистецтва не має, орендоване приміщення потребує постійного догляду з метою створення належних умов для проведення навчального процесу. Під час роботи школи мистецтв постійно виникає потреба у нових музичних інструментах, обладнанні для художніх класів, спеціалізованому реквізиті для циркового та театрального відділень.

Протягом минулих років було розроблено чимало цільових програм, направлених на розвиток бібліотечної справи, туризму, проведення державних свят, розширення матеріально-технічної бази закладів культури та інше. Але фінансування їх було нижчим від запланованого рівня.

  1. Мета Програми

Мета Програми:

сприяти збереженню та розвивати історико-культурну та духовну спадщину, створювати умови для патріотичного виховання населення;

створення належних умов для культурного розвитку населення території громад, ВПО шляхом реконструкції та ремонтів закладів культури області;

забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери,освіти.

  1. Основні шляхи і способи роз’яснення проблеми

         Досягнення поставленої мети передбачається за рахунок фінансового і матеріально-технічного забезпечення закладів культури, придбання необхідних товарів і послуг для проведення на належному рівні культурно-мистецьких заходів (у тому числі державних і міських свят), поліпшення стану будівель та приміщень закладів культури.

  1. Завдання, заходи і строки виконання Програми

Основним завданням та заходами Програми є:

4.1. Керівництво і управління у відповідній сфері;

4.2. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;

4.3. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

4.4. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення:

відзначання державних, обласних, міських свят та пам’ятних дат;

святкування ювілею міста;

участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня;

заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та їх керівникам;

охорона культурної спадщини.

4.5. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді;

4.6. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів;

4.7. Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів культури.

Строки виконання Програми - 2019 рік.

5. Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу:

забезпечити відзначення на належному рівні державних, обласних, міських свят та визначних подій держави, залучити до них максимальну кількість мешканців міста;

забезпечити участь молоді і дітей у конкурсах і фестивалів поза межами міста;

зберегти культурну спадщину.

Прогнозні показники реалізації Програми наведено у додатку до Програми (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватися в межах бюджетних призначень загального і спеціального фонду міського бюджету, за рахунок інших джерел.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем Програми є Вугледарський міський відділ культури і туризму.

  1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг .

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на міський відділ культури і туризму.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми міський відділ культури і туризму складає інформацію про результати виконання Програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Культура і мистецтво» на 2019 рік підготовлена міським відділом культури і туризму

Начальник Вугледарського

міського відділу культури і туризму                                 В.В.Чумакова

Додаток

до міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2019 рік

                                                                                                                                          міської цільової програми                                                                                                                    

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Культура і мистецтво» на 2019 рік

№зп Назва показника Загальний обсяг в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
1 Завдання: відзначання державних, обласних, міських свят та пам’ятних дат      
  Показники затрат      
  Видатки загального фонду на проведення заходів тис.грн. 150,0 80,0
  Показники продукту      
  Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля од. 20 20
  Показники ефективності      
  Середні витрати проведення 1 заходу тис.грн 7,5 4
  Показники якості      
  Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу % 300 160
2 Завдання: святкування ювілею міста      
  Показники затрат      
  Видатки загального фонду на проведення заходів тис.грн. 200,0 50,0
  Показники продукту      
  Кількість заходів (свят), які забезпечують організацію дозвілля од. 1 1
  Показники ефективності      
  Середні витрати проведення 1 заходу тис.грн 200 500
  Показники якості      
  Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу % 100 100
3 Завдання: участь дітей і молоді у культурно-мистецьких заходах, конкурсах, фестивалях різного рівня      
  Показники затрат      
  Видатки загального фонду на проведення заходів тис.грн. 150 50
  Показники продукту      
  Кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля од. 30 10
  Показники ефективності      
  Середні витрати проведення 1 заходу тис.грн 5 5
  Показники якості      
  Динаміка збільшення витрат на проведення 1 заходу % 140 140
4 Завдання: заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та їх керівникам      
  Показники затрат      
  Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово од 1 0
  Показники продукту      
  Кількість отримувачів заохочень/винагород од. 20 0
  керівники колективів од 5 0
  учасники конкурсів од 15 0
  Показники ефективності      
  Середній розмір заохочення/ винагороди на одного отримувача грн 5000 0
  Показники якості      
  Динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком % 100 0
5 Завдання: охорона культурної спадщини      
  Показники затрат      
  Обсяг видатків тис.грн 10 0
  Показники продукту      
  Кількість об’єктів культурної спадщини, які потребують інвентаризації і паспортизації од. 6 0
  Показники ефективності      
  середня витрати на   паспортизацію одного об’єкта тис.грн 1,7 0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про затвердження міської цільової програми «Культура і мистецтво» на 2019 рік

  1. Обґрунтування прийняття рішення

Затвердження Програми дозволить забезпечити належні умови для сталого розвитку культури міста, збереження історико-культурної та духовної спадщини, забезпечення роботи закладів культури та ефективного і цільового використання бюджетних коштів.

  1. Правові аспекти

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (зі змінами); розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 (зі змінами).

  1. Мета прийняття рішення

Забезпечення належного функціонування закладів культури міста, створення умов для сталого розвитку культури і туризму в цілому і створення бази для проведення аналізу показників виконання цільової програми.

        

  1. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень міського бюджету – 180 тисяч гривень, а також за рахунок інших джерел –430 тисяч гривень.

Начальник Вугледарського

міського відділу культури і туризму                                           В.В.Чумакова

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)