Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н № 20379

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.06.2016 № 7/5-13 «Про створення комунального підприємства з надання послуг з благоустрою та вивезення твердих побутових відходів»

         З метою приведення у відповідність вимогам чинного законодавства України, керуючись статтею 78 Господарського Кодексу України, статтею 17, статтею 25, пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 29.06.2016 № 7/5-13 «Про створення комунального підприємства з надання послуг з благоустрою та вивезення твердих побутових відходів», а саме Статут комунального підприємства «Благоустрій» Вугледарської міської ради» викласти в новій редакції (додається).
  2. Внести зміни до пункту 3 рішення міської ради від 29.06.2016 № 7/5-13 «Про створення комунального підприємства з надання послуг з благоустрою та вивезення твердих побутових відходів», а саме викласти в новій редакції:

         «3. Визначити Статутний капітал комунального підприємства «Благоустрою» Вугледарської міської ради» в розмірі балансової вартості будівель та споруд, що передаються новоствореному підприємству на останню звітну дату, що передує даті передачі в сумі 5 мільйонів 972 тисячі 399 гривень 20 копійок (п’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев’ять гривень 20 копійок), в тому числі 2 млн. 225 тис. 099,20 грн. (два мільйона двісті двадцять п’ять тисяч дев’яносто дев’ять гривень 20 копійок) балансової вартості будівель та споруд, що передаються новостворюваному підприємству, 3 мільйона 747 тисяч 300 гривень (три мільйона сімсот сорок сім тисяч триста гривень 00 копійок) грошових коштів на поповнення фонду власних основних засобів, власних оборотних засобів та засобів обліку.»

  1. Рішення міської ради від 11.12.2020 №7/63 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.06.2016 № 7/5-13 «Про створення комунального підприємства з надання послуг з благоустрою та вивезення твердих побутових відходів» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

 

                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішення міської ради

                                                                          29.06.2016 №7/5-13

                                                                          (в новій редакції рішення міської     ради                                             )

                                                                         

                                                                                                                          

                                                                            Секретар міської ради

                                                                            _________В.В. Іваницький

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«БЛАГОУСТРІЙ» ВУГЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

(нова редакція)

Вугледар

2021 рік

 

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЛАГОУСТРІЙ» ВУГЛЕДАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ», далі «Підприємство», створене згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Власником та Засновником Підприємства є територіальна громада міста Вугледара Донецької області в особі Вугледарської міської ради.

1.3. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, Господарським Кодексом України, Цивільним Кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання громадян та похоронну справу», «Про поводження з твердими побутовими відходами» та іншими чинними законодавчими та нормативними актами.

1.4. Підприємство є юридичною особою.

Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штамп і фірмовий бланк. Підприємство може мати товарний знак (логотип), що реєструється відповідно до чинного законодавства.

1.5. Підприємство є самостійним господарським суб'єктом, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у господарському суді, судах загальної юрисдикції, третейському суді, укладати угоди.

1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на власний ризик, з правом найму робочої сили згідно з чинним законодавством України та цим статутом.

1.7. Підприємство створено на невизначений термін.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

         2.1. Підприємство має:

         повне найменування: Комунальне підприємство «Благоустрій» Вугледарської міської ради»;

         скорочену назву:  КП «Благоустрій» ВМР»

2.2. Місце знаходження – юридичною адресою Підприємства є: 85670, Україна, Донецька область, м. Вугледар, вул. Молодіжна, 2.

СТАТТЯ 3.ЗАВДАННЯ, МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

          3.1. Підприємство створюється з метою отримання прибутку внаслідок задоволення законним шляхом інтересів та потреб фізичних та юридичних осіб, а також задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів Власника і членів трудового колективу Підприємства. Додатковою метою є забезпечення сталого розвитку Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок удосконалення комунального господарства (благоустрій, поводження з твердими побутовими відходами, ритуальні послуги). Переважними у цьому напрямку визначаються:

         3.1.1. забезпечення відповідного рівня функціонування комунальної системи Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади та створення належних умов для життєдіяльності населення;

         3.1.2. отримання прибутку під час участі у ринкових взаємовідносинах та на основі задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств у виробництві продукції і товарів, виконання робіт та послуг у сферах, що обумовлені предметом діяльності Підприємства;

         3.1.3. забезпечення зайнятості населення, створення умов для працевлаштування мешканців Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади за умови ефективного використання трудових ресурсів та реалізації програм підвищення кваліфікації;

          3.2. Основна діяльність Підприємства спрямована на:

         3.2.1. надання послуг з поводження з побутовими відходами підприємствам, установам, організаціям та населенню Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади, поводження з твердими побутовими відходами;

         3.2.2. проведення робіт з благоустрою Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади, утримання об’єктів благоустрою, прибирання на відведених територіях, виконання інших комунальних послуг;

         3.2.3. облаштування, утримання та обслуговування окремих територій, майданчиків, стоянок автомобілів, місць вигулу домашніх тварин, торгівельних та розважальних майданчиків.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є.

         3.3.1. У сфері комунального господарства:

         а) прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності;

         б) утримання ліній зовнішнього освітлення;

         в) утримання автомобільних доріг та тротуарів Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади;

         г) проведення робіт з благоустрою Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади, прибирання та утримання місць масового відпочинку;

         д) утримання місць надання торгівельних, розважальних та супутніх послуг (ринки, паркінги, тимчасові споруди та інше);

         є) озеленення міста;

         ж) надання ритуальних послуг;

         з) відлов та стерилізація безпритульних тварин;

         і) збирання безпечних відходів;

         ї) інші види діяльності з прибирання;

         й) відновлення відсортованих відходів;

         к) оброблення та видалення безпечних відходів;

         л) демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

         м) інші спеціалізовані будівельні роботи;

         н) технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

         о) діяльність вантажного автомобільного транспорту;

         п) надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

         р) надання в оренду вантажних автомобілів;

         с) надання інших індивідуальних послуг;

         т) інші роботи з будівництва;

         у) інша професійна, наукова та технічна діяльність.

          3.3.2. Торговельна та посередницька діяльність:

          а) здійснення посередницької діяльності;

          б) оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;

          в) оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

          г) оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

          д) оптова та роздрібна торгівля товарами промислового призначення.

          3.3.3. Надання послуг:

          а) надання представницьких послуг, діяльність за дорученням;

          б) надання послуг з обробки інформації та ведення обліку, розрахунку та моніторингу тарифів;

          в) надання послуг з розробки та розміщення зовнішньої реклами;

          г) надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню.

          3.3.4. Будівельні та ремонтні роботи:

         а) виконання будівельних та підготовчих робіт;

         б) прийняття пайової участі в будівництві будівель виробничого і господарського призначення з іншими підприємствами, установами, організаціями, фірмами;

         в) виконання монтажних, налагоджувальних і сервісних робіт;

         г) проведення інженерних досліджень для будівництва;

         д) проектно-конструкторські роботи;

         є) розробка та погодження проектно-кошторисної документації;

         ж) впровадження науково-технічних досліджень, розробок, винаходів, нових технологій;

         з) реставраційні і ремонтні роботи на об'єктах нерухомості;

         і) монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної і пожежної сигналізації;

         ї) ремонт електротехнічного устаткування;

         й) ремонт комп’ютерної техніки, комп’ютерного устаткування й аксесуарів до них;

         к) заснування та організація діяльності друкованих засобів масової інформації;

         л) обслуговування та ремонт ліфтів;

         м) інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

Предметом діяльності Підприємства можуть бути й інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Види діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню, підприємство може здійснювати тільки при наявності ліцензії.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права від дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

4.3. Державна реєстрація Підприємства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.4. Підприємство діє за принципом належності до комунальної власності територіальної громади.

4.5. Підприємство має цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Підприємство здійснює цивільні права та обов’язки через свої органи управління, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно до чинного законодавства.

Цивільна правоздатність Підприємства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

         4.6. Підприємство має право в установленому чинним законодавством порядку, на підставі рішення Засновника:

         4.6.1. вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності, за умови дотримання вимог чинного законодавства;

         4.6.2. виступати учасником (засновником) товариств (установ), у тому числі господарських товариств та господарських об’єднань, союзів, спілок, асоціації підприємств;

         4.6.3. вкладати грошові кошти в облігації займу, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

4.7. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності  згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави і її органів. Держава і її органи не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

Майно та активи Підприємства, його підприємств і підрозділів, а також майно, надане їм для користування, що знаходиться на території України, не підлягає конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

4.8. Підприємство самостійно планує свою виробничо-господарську, фінансову та іншу діяльність на основі договорів або інших форм зобов’язань і вільне у виборі предмета таких зобов’язань та порядку й умов господарських взаємовідносин з іншими особами, у визначенні видів та розмірів відповідальності договірних сторін за прийнятими зобов’язаннями.

4.9. Підприємство має право укладати угоди (договори, контракти) з юридичними і фізичними особами України та інших держав, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, застави, управління, утримання, зберігання, доручення, комісії тощо, від свого імені набувати та здійснювати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, апеляційному та касаційному суді України, третейському та інших судах.

Підприємство діє на основі повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові (поточні), валютний та інші рахунки в установах банків, печатки зі своєю назвою, штампи, фірмовий знак (емблему), бланки та інші реквізити. Фірмовий знак (емблема) Підприємства затверджується рішенням Засновника.

4.10. Підприємство має право залучати для роботи спеціалістів, самостійно визначати форми, системи та розміри оплати праці.

4.11. Підприємство має право на комерційну таємницю, на визначення складу й обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, та на організацію захисту своєї комерційної таємниці. Підприємство має право не надавати стороннім особам (юридичним та фізичним особам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Посадові особи та інші працівники Підприємства зобов’язані зберігати комерційну таємницю Підприємства і сувору конфіденційність відомостей, які стосуються діяльності Підприємства, не розголошувати таку інформацію та відомості стороннім особам, за винятком випадків, коли це буде вимагатись чинним законодавством.

4.12. Офіційною мовою Підприємства є українська. Підприємство може вести листування, підтримувати телеграфний, телефонний, телексний та інші види зв’язку з підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами українською, російською та іншими мовами, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

СТАТТЯ 5. ЗАСНОВНИК ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Засновником та Власником Підприємства є Вугледарська міська рада, далі – «Засновник» (або «Власник»).

5.2. Майно Підприємства на праві власності належить територіальній громаді в особі Вугледарської міської ради, далі – «Засновник» (або «Власник»).

5.3. Підприємство не несе відповідальності по зобов`язаннях Засновника Підприємства.

5.4. Засновник не несе відповідальності по зобов’язаннях Підприємства.

5.5. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та Законами України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, рішеннями Вугледарської міської ради та виконавчого комітету Вугледарської міської ради, розпорядженнями міського голови, Статутом та іншими нормативно – правовими актами.

СТАТТЯ 6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство здійснює свою фінансово-господарську діяльність відповідно до затвердженого Власником фінансового плану і підпорядковує її досягненню мети та реалізації статутних завдань Підприємства.

6.2. Розрахункові та інші фінансово-господарські операції Підприємства відображаються на розрахункових, поточних та інших рахунках. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, діяльності філій та представництв, а також веде бухгалтерську і статистичну звітність та подає її у встановленому порядку й обсязі податковим органам, органам державної статистики та іншим державним органам.

Фінансові результати і підсумки фінансово-господарської діяльності Підприємства відображаються в його річному балансі і затверджуються Засновником Підприємства.

6.3. Персональну відповідальність за стан обліку, своєчасне подання статистичної, бухгалтерської та іншої звітності несе головний бухгалтер Підприємства, а при відсутності такої посади – керівник Підприємства.

6.4. Списання з балансу Підприємства безнадійної дебіторської заборгованості, нестач і втрат товарно-матеріальних цінностей, морально застарілого, зношеного та непридатного для використання обладнання і транспортних засобів Підприємства, а також витрат по припинених і незавершених капітальних вкладеннях проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством за погодженням із Засновником.

6.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється відповідними державними органами, в межах їх повноважень.

         6.6. Встановити рівень рентабельності по підприємству для розрахунків калькуляцій при наданні додаткових послуг: для населення – 40%, для інших – 50%.

СТАТТЯ 7.ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗАСНОВНИКА

         7.1. Підприємство зобов'язане:

         7.1.1. здійснювати власну діяльність згідно із Статутом та чинним законодавством;

         7.1.2. здійснювати оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність;

         7.1.3. своєчасно проводити розрахунки з державним та місцевим бюджетом, по оплаті праці робітників;

         7.1.4. забезпечити працівникам безпечні та не шкідливі умови праці;

         7.1.5. розробляти та реалізовувати комплексні заходи з охорони праці згідно з чинним законодавством;

         7.1.6. в мирний та воєнний час виконувати мобілізаційні завдання, запропоновані та затверджені місцевими радами;

         7.1.7. інші обов’язки, передбачені Статутом та чинним законодавством.

         7.2. Засновник зобов'язаний:

         7.2.1. сприяти розвитку Підприємства;

         7.2.2. проводити планові перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства в межах своєї компетенції;

         7.2.3. всебічно сприяти Підприємству в його діяльності;

         7.2.4. інші обов’язки, передбачені Статутом та чинним законодавством.

СТАТТЯ 8.МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Майно Підприємства складається з виробничих та невиробничих фондів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.    

Нерухоме майно Підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

         8.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

         8.2.1. комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника;

         8.2.2. майно, отримане Підприємством у результаті фінансово-господарської діяльності;

         8.2.3. грошова вартість продукції, виробленої Підприємством у результаті господарської діяльності;

         8.2.4. одержані доходи від реалізації виробленої продукції;

         8.2.5. кредити банків, залучені за згодою засновника;

         8.2.6. благодійні внески і пожертвування юридичних і фізичних осіб;

         8.2.7. інше майно, набуте на підставах, що не заборонені чинним законодавством.

8.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є комунальною власністю, несе Підприємство.

Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого Підприємству у користування, несе Підприємство, відповідно до умов договору, за яким передано майно.

8.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством. Рішення про відчуження, віддання в заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів, здачу в оренду цілісних майнових комплексів структурних одиниць та підрозділів Підприємства приймається Власником.

8.5. Підприємство має право, за погодженням з Засновником, здавати в оренду (найм) відповідно до чинного законодавства України підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, рухоме та нерухоме майно, які йому належать, а також списувати його з балансу.

8.6. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

8.7. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до чинного законодавства України.

8.8. Підприємство на власний розсуд і на добровільній основі здійснює страхування майна, майнової та іншої відповідальності, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Вигодонабувачем в разі настання страхового випадку є Власник.

8.9. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

СТАТТЯ 9.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Визначити Статутний капітал комунального підприємства «Благоустрою» Вугледарської міської ради» в розмірі балансової вартості будівель та споруд, що передаються новоствореному підприємству на останню звітну дату, що передує даті передачі в сумі 5 мільйонів 972 тисячі 399 гривень 20 копійок (п’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят дві тисячі триста дев'яносто дев’ять гривень 20 копійок), в тому числі 2 млн. 225 тис. 099,20 грн. (два мільйона двісті двадцять п’ять тисяч дев’яносто дев’ять гривень 20 копійок) балансової вартості будівель та споруд, що передаються новостворюваному підприємству, 3 мільйона 747 тисяч 300 гривень (три мільйона сімсот сорок сім тисяч триста гривень 00 копійок) грошових коштів на поповнення фонду власних основних засобів, власних оборотних засобів та засобів обліку.

9.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може змінюватись за рішенням Власника.

9.3. Зміни розміру статутного капіталу стають чинними з моменту внесення відповідних змін до Статуту та державної реєстрації цих змін.

СТАТТЯ 10. ПРИБУТОК ТА ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Прибуток Підприємства створюється із надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних витрат, а також передбачених законодавством України податків та платежів до бюджетів.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, використовується за рішенням Засновника.

         10.2. За рахунок чистого прибутку Підприємство створює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з діяльністю:

         а) фонд розвитку виробництва;

         б) фонд споживання;

         в) інші фонди.

10.3. Порядок формування і використання цих фондів визначається чинним законодавством та положеннями про них, котрі затверджуються рішенням Засновника.

10.4. Рішенням Власника встановлюється розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету.

СТАТТЯ 11. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

11.1. Як Власник та Засновник, Вугледарська міська рада здійснює свої права по управлінню підприємством самостійно або через уповноважені органи на підставі цього Статуту та своїх повноважень, визначених законодавством.

Керівництво господарською діяльністю здійснює директор Підприємства, що призначається на посаду та звільняється міським головою згідно з чинним законодавством України.

11.2. До виключної компетенції Засновника належить:

а) затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту;

б) затвердження річних результатів діяльності Підприємства;

в) прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

г) у разі необхідності, крім щоквартальних звітів від підприємства про його діяльність, отримувати за письмовим запитом додаткові звіти;

д) визначення форм контролю за діяльністю Підприємства;

е) визначення умов оплати праці Директора Підприємства та керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;

є) прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів;

ж) отримання для розгляду річних звітів, балансів, результатів перевірок та висновків контролюючих органів;

з) визначення напрямків діяльності Підприємства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, контроль за дотриманням номенклатури товарів та послуг;

і) розгляд  пропозицій та висновків щодо діяльності Підприємства;

ї) попередній розгляд  питань до розгляду міською радою здійснюються уповноваженими особами виконавчого комітету;

й) щоквартальний контроль за виконанням встановлених міською радою планів та дотримання основних напрямків діяльності та розвитку Підприємства;

к) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності керівника та відповідальних осіб Підприємства;

л) погодження та затвердження тарифів у межах визначеної законодавством компетенції, визначення рівня погодженого планового прибутку;

м) щорічне погодження рівня рентабельності для розрахунків калькуляцій при наданні додаткових послуг Підприємством, у розмірі відповідно до основного виду діяльності;

н) погодження штатного розкладу та посадових окладів робітників підприємства, філій та представництв;

о) інші передбачені законодавством та нормативно – правовими актами повноваження.

Виконавчим органом Підприємства є Директор.

При призначенні директора з ним укладається контракт, в якому визначаються права, строки найму, обов’язки та відповідальність директора перед Власником, умови його матеріального забезпечення i звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.

11.3. Директор Підприємства, виступаючи від імені Підприємства, зобов’язаний діяти в інтересах Підприємства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

11.4. Директор має наступні повноваження:

а) організація та здійснення керівництва оперативною діяльністю Підприємства, забезпечення виконання рішень Вугледарської міської ради;

б) представляти Підприємство у відносинах з юридичними і фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Підприємства в межах своєї компетенції без довіреності;

в) укладати від імені Підприємства відповідних та з урахуванням вимог чинного законодавства договорів (угод);

г) самостійно обирати вид основної діяльності підприємства, згідно найбільшого внеску, який припадає у валовий дохід;

д) вирішення питань господарської діяльності, фінансування, прийняття рішень щодо участі Підприємства в юридичних справах, вирішення організаційних та інших питань;

е) вирішення питань підбору, підготовки та використання кадрів;

є) визначення відповідальних виконавців та розподіл обов’язків серед підлеглих;

ж) приймання на роботу та звільнення з роботи працівників Підприємства, застосовування до них заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

з) погодження та затвердження документів пов’язаних з діяльністю Підприємства, підготовка та видання наказів;

і) підготовка поточних планів діяльності Підприємства та заходів, пов’язаних з цією діяльністю;

ї) підготовка штатного розпису та посадових окладів працівників підприємства, філій та представництв; підготовка, з урахуванням вимог законодавства, та у залежності від виконання показників, розміру та строків преміювання працівників;

к) прийняття рішень про відрядження;

л) реалізація визначеної Засновником інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

м) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Підприємства;

н) приймання рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції інших органів управління Підприємством;

о) інші права, обов’язки й відповідальність керівника, що визначаються Статутом та Контрактом.

11.5. Директор є керівником цивільної оборони Підприємства.

З питань цивільної оборони Директор діє у відповідності з Кодексом цивільного захисту України та організує виконання мобілізаційних завдань, які встановлені для Підприємства органами місцевої виконавчої влади.

Директор несе персональну відповідальність в межах наданих повноважень та покладених обов’язків відповідно до умов його Контракту, цього Статуту та вимог законодавства.

СТАТТЯ 12.ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ З
ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

12.1. Трудові відносини найманих працівників з адміністрацією Підприємства, включно з питаннями  прийому на роботу та звільнення, норм часу праці та відпочинку, оплати праці та соціальних гарантій регулюються трудовими договорами та внутрішніми документами Підприємства на підставі Галузевих угод, з урахуванням вимог законодавства.

12.2. Директор Підприємства самостійно, в межах наданих повноважень, визначає кількість працюючих, порядок прийому та звільнення працівників, розпорядок дня, порядок надання вихідних днів та відпусток; розмір, форму та систему оплати праці, умови матеріального стимулювання в межах затвердженого фонду оплати праці; обсяги та напрямки використання затверджених кошторисами коштів; надання інших пільг працівникам.

Підприємство гарантує мінімальну заробітну плату працівникам, встановлену згідно з чинним законодавством. Працівники Підприємства підлягають соціальному страхуванню та користуються всіма видами соціального забезпечення, передбаченими чинним законодавством.

12.3. Управління Підприємством адміністрацією здійснюється в порядку,  встановленому Статутом, на підставі поєднання прав Власника та інтересів трудового колективу на умовах, передбачених Колективним Договором, яким регулюються виробничі, економічні та правові стосунки на Підприємстві, питання охорони праці та соціального забезпечення. Спірні питання, що виникають між адміністрацією та працівниками, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

12.4. Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору. Трудовий колектив Підприємства, як Сторону колективного договору, представляє обраний і уповноважений ним в порядку, передбаченому чинним законодавством, орган трудового колективу (Профспілковий комітет). Надання трудовим колективом повноважень Профспілковому комітету реалізується за рахунок обрання його членів таємним голосуванням під час загальних зборів трудового колективу. Члени Профспілкового комітету обираються на 3 роки за умови отримання 2/3 голосів від загальної кількості присутніх. Членам Профспілкового комітету надаються повноваження та покладається відповідальність, передбачені Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

12.5. На Сторони, якими укладено Колективний Договір, покладається відповідальність за щорічний звіт про виконання умов КД на загальних  зборах трудового колективу.

СТАТТЯ 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Контроль діяльності Підприємства здійснюється Власником за рахунок надання Підприємством щомісячних звітів про фінансові результати господарської діяльності.

13.2. Позапланова перевірка здійснюється уповноваженими представниками Засновника на підставі розпорядження міського голови, з вимоги засновника або з власної ініціативи Директора Підприємства.

СТАТТЯ 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

ДІЙСНІСТЬ НОРМ СТАТУТУ

14.1. Положення Статуту можуть змінюватись або доповнюватись на підставі рішень Власника.

14.2. Всі зміни та доповнення до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

СТАТТЯ 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

15.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом ліквідації, реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) за рішенням Власника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

15.2. Припинення діяльності Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка утворюється Власником, або органом, що прийняв рішення про припинення.

15.3. З моменту призначення комісії з припинення діяльності до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства.

15.4. Майно, що залишилось після розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Власника.

15.5. Діяльність Підприємство вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про його закриття (припинення).

Секретар міської ради                                                      В.В. Іваницький

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)