Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 20382

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

     .12.2020 №

м. Вугледар

Про затвердження Положення про Проєктний офіс при Вугледарській міській територіальній громаді

З метою виокремлення та інституціоналізації функцій проєктно-орієнтованого управління розвитком територіальної громади, в рамках співпраці із Програмою ООН із відновлення та розбудови миру компонент Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади,  з урахуванням протоколу засідання Організаційного комітету з впровадження моделі проєктно-орієнтованого управління розвитком громади через створення Проєктного офісу від 04.12.2020 №2, керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про Проєктний офіс при Вугледарській міській територіальній громаді (додається).

Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій (Дятлов).

Міський голова         А.Ю.Сілич

 

Затрерджено

рішення міської ради

_______2020 № 7/_____

Положення про Проєктний офіс при Вугледарській міській територіальній громаді

Загальні положення

Проєктний офіс при Вугледарській міській територіальній громаді (далі – Проєктний офіс) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, діяльність якого спрямована на забезпечення участі експертів, представників наукових та ділових кіл, громадськості в централізації, координації та стандартизації управління проєктами та наданні дорадчої підтримки діяльності відділу економіки, стратегії розвитку та інвестицій Вугледарської міської ради (надалі - Відділ). У своїй діяльності Проєктний офіс керується Конституцією України, законами України, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також цим Положенням.

Склад Проєктного офісу

Проєктний офіс формується з представників виконавчих органів міської ради, громадських організацій, ділових кіл та інших зацікавлених осіб.

Посадові інструкції старшого керівника проєктів та програм і керівника проєктів та програм Проєктного офісу розробляються Установою «Агенція розвитку Вугледара» і Відділом відповідно до компетенції та затверджуються в установленому порядку.

Основні завдання та права Проєктного офісу

Основними завданнями Проєктного офісу є:

надання рекомендацій щодо формування векторів регіонального розвитку, розвитку підприємництва і промисловості, інвестиційної політики, зовнішньоекономічної політики, а також інших галузей, сфер та напрямків, стосовно яких здійснює діяльність Відділ;

проведення юридичного, фінансового та організаційного аналізу проєкту або комерційної пропозиції для підвищення її ефективності у пошуку іноземного партнера або інвестора;

забезпечення вдосконалення регуляторної та конкурентної політики, в тому числі закупівель, створення онлайн-сервісів на основі відкритих даних;

забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

сприяння в організації Відділом форумів, семінарів, фокус-груп, круглих столів та інших заходів економічної тематики;

розробка та реалізація інвестиційних та грантових проєктів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних фінансових установ та організацій, коштів Державного фонду регіонального розвитку тощо.

Проєктний офіс має право:

залучати спільно з Відділом до роботи працівників виконавчих органів міскої ради, представників вітчизняних і міжнародних експертних та науково-освітянських організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи та інші заходи;

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для діяльності;

Всі процедури Проєктного офісу, що стосуються управління, визначення персонального складу, фінансової та господарської діяльності, відповідальності за результати роботи та інші дії  відбуваються згідно із внутрішньо затверджених документів Установи «Агенція розвитку Вугледара» (Статуту та інших  нормативно-правових документів).

Загальну координацію взаємодії Проєктного офісу з міською радою здійснює начальник Відділу. Рішення Офісу носять рекомендаційний характер для Відділу.

Секретар міської ради         В.В.Іваницький  

Положення про Проєктний офіс при Вугледарській міській територіальній громаді підготовлено відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Головний спеціаліст відділу

економіки, стратегії розвитку

та інвестицій                                                                                    А.О.Зацаренко 

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)