Installing Joomla

logo

rekvizit1

brend1

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_________2020 №7/______

м.Вугледар

Про затвердження Положення про відділ земельних відносин Вугледарської міської ради в новій редакції

З метою приведення положення відділу земельних відносин Вугледарської міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів України, забезпечення реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в сфері регулювання земельних відносин відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про землеустрій», з урахуванням рішення міської ради від 15.11.2019 № 7/50-22 «Про затвердження структури Вугледарської міської ради та її виконавчих органів у новій редакції», наказу Національного агенства України з питань державної служби від 07.11.2019 № 203-19 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування», керуючись статтею 25, статтею 33, частиною четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про відділ земельних відносин Вугледарської міської ради ради в новій редакції (додається).
  2. Рішення міської ради від 12.2020 №7/25-52 «Про затвердження Положення про відділ земельних відносин Вугледарської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення міської ради

від

Положення

про відділ земельних відносин Вугледарської міської ради

  1. Загальні положення.

1.1. Відділ земельних відносин є виконавчим органом міської ради, який проводить свою діяльність та забезпечує реалізацію місцевої політики у сфері земельних відносин на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Земельним кодексом, законами України, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про Державний земельний кадастр», «Про оренду землі», «Про землеустрій», іншими законами і нормативами у сфері землеустрою, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Донецької облдержадміністрації, рішеннями Вугледарської міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ земельних відносин підпорядкований міському голові та першому заступнику міського голови.

1.4. Відділ земельних відносин створюється, реорганізується та лiквiдується Вугледарською міською радою.

1.5. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників відділу земельних відносин визначає міська рада на підставі пропозицій міського голови у межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Функціонування відділу земельних відносин здійснюється за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади.

1.7. Відділ земельних відносин не наділений правами юридичної особи.

1.8. Відділ земельних відносин, утримується за рахунок коштів бюджету Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади.

  1. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин.

2.2. Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

2.3. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

2.4. Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

3.Функції відділу

3.1. Бере участь в реалізації на території Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади державної політики  по використанню та охороні земель.

3.2. Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів Вугледарської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

3.3. Здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень міської ради.

3.4. Готує проекти договорів оренди землі.

3.5. Готує проекти договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

3.6. Готує проекти договорів про виконання робіт з суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності.

3.7. Здійснює аналітичну роботу для забезпечення надходжень від плати за землю.

3.8. Здійснює підготовку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності.

3.9. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів відповідно до Земельного кодексу України.

3.10. Здійснює аналіз дотримання землевласниками та землекористувачами стану раціонального та ефективного використання земель, узагальнення інформації про наявність обтяжень та обмежень прав на конкретні земельні ділянки та наявні земельні сервітути.

3.11. Бере участь у роботі комісії для підготовки пропозицій щодо добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на земельних торгах окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу.

3.12. Готує проекти рішень міської ради щодо надання дозволу на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою та про їх затвердження.

3.13. Готує проекти рішень міської ради щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд міської ради.

3.14. Готує проекти рішень міської ради щодо поновлення строків оренди земельних ділянок.

3.15. Організує проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.

3.16. Надає пропозиції на розгляд міській раді щодо встановлення розмірів орендної плати.

3.17. Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладання договорів оренди землі.

3.18. Розглядає у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

3.19. Бере участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

3.20. Представляє міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.21. Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

3.22. Бере участь в роботі комісій, груп, рад відповідно до своїх повноважень.

3.23. Приймає участь у здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

  1. Права.

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.1.3. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на відділ завдань необхідні документи, інформацію, документи, інші матеріали від посадових осіб міської ради та комунальних підприємств, підприємств, установ та організацій, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.4. Брати участь у роботі засідань виконавчого комітету, сесій міської ради, в нарадах цих органів.

4.1.5. Відділ у ході виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

  1. Організація роботи відділу

5.1. Структура відділу земельних відносин:

начальник відділу;

головний спеціаліст відділу 1 од:

спеціаліст ІІ категорії відділу 2 од.

5.2. Відділ земельних відносин очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.3. Начальник відділу:

5.3.1. Організовує діяльність відділу, персонально відповідає за виконання покладених на  відділ завдань.

5.3.2. Розподіляє завдання між працівниками відділу, контролює їх виконання.

5.3.3. Представляє відділ земельних відносин з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю.

5.3.4. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до положення про відділ, а також завдань, покладених на нього рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

5.3.5. За відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу земельних відносин.

5.4. Службові обов’язки працівників відділу земельних відносин визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

  1. Відповідальність

6.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного законодавства.

6.2. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них посадовими інструкціями обов’язків, за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

  1. Створення, реорганізація та ліквідація відділу

7.1. Створення, реорганізація та ліквідація відділу відбувається на підставі рішення міської ради.

7.2. Під час проведення реорганізації відділу, установа, яка створюється, є правонаступником його прав та обов'язків.

Положення про відділ земельних відносин Вугледарської міської ради підготовлено відділом земельних відносин Вугледарської міської ради.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Начальник відділу земельних відносин                                 Г.М.Суменкова