Installing Joomla

Gerb

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______20____ №____/___

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової Програми «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

З метою поліпшення стану надання медичних послуг, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я Вугледарської міської територіальної громади, для забезпечення найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій міста життєво необхідними лікарськими засобами відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити міську цільову програму «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік» (додається).
  1. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є бюджет Вугледарської міської територіальної громади в сумі 800000,00 грн.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________________

Міська цільова програма

«Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

 

  1. Загальні положення

 

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами) від 8 липня 2010 року № 2456 - VI ; Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,  «Про донорство крові та її компонентів», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Постанов Кабінету Міністрів від 17.08.1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 31.03.2015р.  № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».

   Програма «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік» визначає питання організаційної та фінансової підтримки роботи медичного закладу.

            Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги не тільки населенню м. Вугледар, а і приєднаним громадам  сіл Новоукраїнка, Максимівка, Богоявленка, Пречистівка, Павлівка, Березове, Водяне, Солодке, Степне, Тарамчук, Єгорівка, Микільське, Петрівське, Шевченко. В тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

  1. Мета Програми

  Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

        

  1. Завдання і строки виконання  програми

 

Основним завданням програми є забезпезпечення належної та безперервної роботи закладу охорони здоров’я.

Строки виконання програми – 2021 рік.

 

  1. Заходи та напрямки виконання програми

 

Основними напрямками виконання програми є:

 здійснення видатків на придбання медикаментів  з метою надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

           відпуск лікарських засобів та відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах

  1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від потреби хворого;

 Очікувані результативні показники виконання бюджетної програми наведено у додатку (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування зазначеної програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської  територіальної громади та  інших коштів. Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 800000,00 грн.

 

  1. Контроль за реалізацією заходів програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

           Координація роботи з виконання заходів програми покладається на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради».

Після закінчення встановлено строку виконання Програми комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                                  В.В.Іваницький

Програму «Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік» підготовлено Комунальним некомерційним підприємством  «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради»

Головний лікар                                                                                       Н.М. Сосюра


                                                                                    Додаток 

                                                                                         до міської цільової

                                                          Програми

«Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

       Результативні показники виконання міської цільової  Програми

«Розвиток та фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

з/п

Назва показника

Прогнозний обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджету Вугледарської міської територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Поліпшення якості амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від потреби хворого

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість установ

од.

1

1

 

Обсяг видатків

Тис.грн

2101,9

800,0

 

Показники продукту

     
 

Кількість хворих, що знаходяться на диспансерному обліку та потребують лікування окремих захворювань, в тому числі

осіб

3960

3960

 

у т.ч. чоловіків

  осіб

1880

1880

 

у т.ч. жінок

  осіб

2080

2080

 

Показники ефективності

     
 

Частота звертань до лікарів спеціалістів

%

40

40

 

Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого

днів

7

7

 

Показники якості

     
 

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком

%

1

1

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)