Installing Joomla

Gerb

       
   

ПРОЄКТ

р/н 20375

 
   
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______20__ №   /___

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Співфінансування оплати медичних послуг ,що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування  населення, комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради на 2021 рік

З метою поліпшення стану надання медичних послуг, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я Вугледарської міської територіальної громади, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік» (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є бюджет Вугледарської міської територіальної громади в сумі 983000,00 грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова  А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________________

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування  населення, комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік

 Загальні положення

               Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами) від 8 липня 2010 року № 2456 - VI; Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017р. № 2002-VIII; «Про місцеве самоврядування в Україні»від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона  здоров'я» зі змінами від 25.07.2013 р. № 693/633; Наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; Наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945»; Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами).

2.Мета програми

    Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

 Завдання і строки виконання  програми

Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам.

Строки виконання програми -2021 рік

Заходи та напрямки виконання програми

     Напрямками виконання Програми є забезпечення покриття вартості комунальних послуг.

Очікувані результати

          Реалізація програми дасть змогу

         покращити надання первинної медичної допомоги жителям Вугледарської міської територіальної громади;

         забезпечити  своєчасність  розрахунків   та      недопущення     виникнення   заборгованості за комунальні послуги

Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюватиметься у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської  територіальної громади на 2021 рік та  інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі  983000,00 тис. грн.

           Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень коштів загального фонду бюджету міста може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста.

7.Контроль за реалізацією заходів програми

          Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності  иконавчих органів ради згідно із розподілом та постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

           Координація роботи з виконання заходів програми покладається на комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради».

Після закінчення встановлено строку виконання Програми комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                                       В.В.Іваницький

Програму «Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування  населення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

Головний лікар                                                                                                Н.М. Сосюра

Додаток 

до міської цільової Програми «Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування  населення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

                міської цільової програми            

Прогнозні показники реалізації міської цільової Програми

«Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування  населення комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Вугледарської міської ради» на 2021 рік»

з/п

Назва показника

Прогнозний обсяг коштів

в тому числі планові показники бюджетуВугледарської міської територіальної громади

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Покращення надання первинної медичної допомоги жителям Вугледарської міської територіальної громади

     
 

Показники затрат

     
 

Кількість установ

од.

1

1

 

Загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг

грн.

484900

475000

 

кількість встановлених лічильників для обліку енергорусурсів (теплопостачання, електропостачання, водопостачання)

шт

4

4

 

Показник продукту

     
 

кількість теплоенергії, яку планується спожити

Гкал

45,3

45,3

 

кількість  водопостачання, яке планується спожити

м3

600

600

 

кількість   електроенергії, яку планується спожити

кВт

45000

45000

 

кількість   газу, який планується спожити

м3

25000

25000

 

Показники ефективності

     
 

середньомісячні витрати теплоспоживання

грн.

12500

12500

 

середньомісячні витрати водоспоживання

грн.

1750

1750

 

середньомісячні витрати електроспоживання

грн.

14500

14500

 

середньомісячні витрати газоспоживання

грн

32500

32500

 

Показники якості

     
 

Зниження рівня втрат енергоресурсів

%

    3

      3

 

Забезпечення  своєчасність  розрахунків   та      недопущення     виникнення   заборгованості за комунальні послуги

     
 

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг

грн.

508000

508000

 

кількість теплоенергії, яку планується спожити

Гкал

48,4

48,4

 

кількість  водопостачання, яке планується спожити

м3

683

683

 

кількість   електроенергії, яку планується спожити

кВт

45000

45000

 

кількість   газу, який планується спожити

м3

26640

26640

 

Показники ефективності

     
 

середньомісячні витрати теплоспоживання

грн.

13000

13000

 

середньомісячні витрати водоспоживання

грн.

1758

1758

 

середньомісячні витрати електроспоживання

грн.

14750

14750

 

середньомісячні витрати газоспоживання

грн.

33300

33300

 

Показники якості

     
 

Зниження рівня втрат енергоресурсів

%

3

3

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)