Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 21014

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______2021 № _____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 №7/64-19 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення на 2021 рік»

З метою уточнення інформації стосовно обсягів фінансування субвенції з обласного бюджету та прогнозних показників за міською цільовою програмою «Соціальний захист населення на 2021 рік», керуючись пунктом 3 частини першої статті 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.12.2020 №7/64-19 «Про затвердження міської цільової програми «Соціальний захист населення на 2021 рік», а саме:

1) у пункті 2 рішення цифру «368 338» замінити на цифру «411 153», цифру «108 838» замінити на цифру «151 653»;

2) в абзаці першому глави 6 «Обсяги та джерела фінансування Програми» міської цільової програми цифру «108 838» замінити на цифру «151 653»;

3) додаток до міської цільової програми викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

 

Додаток

до міської цільової програми «Соціальний захист населення на 2021 рік»

(в редакції рішення міської ради                №          )

Очікувані результативні показники виконання міської цільової програми «Соціальний захист населення на 2021 рік»

№ з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця виміру

Значення показника

Значення показника

1

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

грн.

620 900

223 300

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації

осіб

25

25

 

кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:

осіб

25

9

 

особам з інвалідністю I групи

осіб

14

5

 

особам з інвалідністю ІІ групи

осіб

10

3

 

особам з інвалідністю ІІІ групи

осіб

1

1

 

Якості

 

   
 

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації

%

100

36

2

Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

грн.

100 600

25 200

2.1

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплата компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування

грн.

25 400

0

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне  лікування

осіб

3

0

 

Ефективності

     
 

середня вартість санаторно-курортного  лікування

грн.

8466,67

0

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування

%

100

100

2.2

Видатки на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

3000

3000

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, з них:

осіб

3

3

 

чоловіків

осіб

2

2

 

жінок

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

грн.

1000

1000

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

%

100

100

2.3

Видатки на компенсацію витрат на автомобільне паливо

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо

грн.

22 200

22 200

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо

грн.

22 200

22 200

 

Якості

     
 

частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо

%

100

100

2.4

Видатки на ремонт будинків і квартир

     
 

Затрат

     
 

обсяг видатків на ремонт будинків і квартир

грн.

50 000

0

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)

осіб

1

0

 

Ефективності

     
 

середня вартість ремонту будинків (квартир)

грн.

50 000

0

 

Якості

     
 

частка пільговиків, яким відремонтовано будинки(квартири)

%

100

0

3

Оплата пільг з послуг зв'язку

грн.

5 800

5 800

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), з них:

осіб

11

11

 

чоловіків

осіб

8

8

 

жінок

осіб

3

3

 

Ефективності

     
 

середньомісячна вартість витрат на надання  пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)

грн.

43,94

43,94

 

Якості

     
 

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги

%

100

100

4

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

грн.

16 800

4 200

 

Продукту

     
 

кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт, з них:

осіб

40

10

 

чоловіків

осіб

20

5

 

жінок

осіб

20

5

 

кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

од.

1

1

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом

грн.

35,0

35,0

 

Якості

     
 

питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих

%

100

100

5

Відшкодування вартості абонентської плати за користування телефонами особам з інвалідністю по зору І і ІІ груп та дітей з інвалідністю по зору до 18 років

грн.

1000

1000

 

Продукту

 

   
 

кількість інвалідів по зору І та ІІ груп

осіб

2

2

 

Ефективності

     
 

середньомісячний розмір відшкодування вартості абонентської плати

грн.

40,0

40,0

 

Якості

     
 

Динаміка кількості осіб з інвалідністю по зору І та ІІ груп, яким протягом року відшкодовано вартість абонентської плати (порівняно з минулим роком)

%

100

100

6

Оплата наданих пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

грн.

52 300

52 300

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім’ї), з них

осіб

11

11

 

чоловіків

осіб

6

6

 

жінок

осіб

5

5

 

Ефективності

     
 

середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика

грн./міс.

396,21

396,21

 

Якості

 

   
 

питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих

%

100

100

7

Оплата пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 грн.

14 218

14 218

 

Продукту

     
 

кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів

осіб

20

20

 

Ефективності

     
 

середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу

грн./рік.

710,90

710,90

 

Якості

 

   
 

Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки

%

100

100

8

Оплата послуг з поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

грн.

9 186

9 186

 

Продукту

     
 

Чисельність учасників бойових дій

осіб

2

2

 

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни

осіб

2

2

 

Кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

4

4

 

Ефективності

     
 

середній розмір витрат на поховання

грн.

2296,50

2296,50

9

Виплата компенсацій особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

грн.

7 231

7 231

 

Продукту

     
 

Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, з них:

осіб

5

5

 

чоловіків

осіб

2

2

 

жінок

осіб

3

3

 

Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, з них:

осіб

10

10

 

чоловіків

осіб

7

7

 

жінок

осіб

3

3

 

Ефективності

     
 

середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

грн.

400,00

400,00

 

середній розмір компенсації на транспортне обслуговування

грн.

527,27

527,27

 

Якості

 

   
 

Частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками

%

100

100

 

Частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/ пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування

%

100

100

10

Оплата послуг з встановлення телефонів особам з інвалідністю І чи ІІ групи

грн.

100

100

 

Продукту

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів

осіб

1

1

 

Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

Витрати на встановлення телефону

грн.

100

100

 

Якості

     
 

Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони , від кількості осіб з інвалідністю, які звернулися для їх встановлення

%

100

100

11

Виплата щомісячної допомоги здобувачам освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

грн

15 668

15 668

 

Продукту

     
 

Кількість отримувачів щомісячної допомоги, а саме:

осіб

4

4

 

чоловіків

осіб

1

1

 

жінок

осіб

3

3

 

Ефективності

     
 

Середній середньомісячний розмір витрат надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні

грн./рік

300,00

300,00

 

Якості

     
 

Динаміка кількості учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні, яким протягом року надано допомогу (порівняно з минулим роком)

%

400

400

12

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції

 грн.

10 000

10 000

 

Продукту

     
 

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції

осіб

1

1

 

Ефективності

     
 

Середній розмір одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції

грн.

10000,00

10000,00

 

Якості

     
 

Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

50

50

13

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

 грн.

42 950

42 950

 

Продукту

     
 

Кількість осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них:

осіб

57

57

 

чоловіків

осіб

50

50

 

жінок

осіб

7

7

 

Ефективності

     
 

Середній розмір одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн.

750,00

750,00

 

Якості

     
 

Динаміка кількості постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)

%

167,6

167,6

 

Всього

грн.

896 753,0

411 153,0

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)