Installing Joomla

Gerb

ПРОЄКТ

р/н 21076

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 2021 № 7/67-

м. Вугледар

Про затвердження міської програми «Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету на здійснення видатків комунальних некомерційний підприємств» на 2021 рік

З метою поліпшення стану надання медичних послуг мешканцям Вугледарської міської територіальної громади, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я Вугледарської міської територіальної громади, задля дотримання вимог підпункту «а» пункту 3 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську програму «Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету на здійснення видатків комунальних некомерційних підприємств на 2021 рік» (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет в сумі 1050000,00 грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський В.В.).

Міський голова         Андрій СІЛИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

_________________

Міська програма

«Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету

на здійснення видатків комунальних некомерційних підприємств на 2021 рік»

Загальні положення

Програма розроблена згідно листа Донецької обласної державної адміністрації від 15.02.2021 року № 01/16/299/0/2-21 «Про здійснення окремих видатків з охорони здоров´я»,  розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року   № 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об´єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами), у складі зазначених об´єктів знаходяться комунальні некомерційні підприємства «Волноваська центральна районна лікарня» та «Волноваська стоматологічна поліклініка», які надають вторинну (спеціалізовану) допомогу. Відповідно статті 93 Бюджетного кодексу України, щодо передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Необхідно передбачити субвенції для вищезазначених комунальних некомерційних підприємств.

Механізм укладення договорів з НСЗУ та отримання коштів за надані медичні послуги є досить тривалим і не дає змогу оперативно реагувати на непередбачувані ситуації. Програма спрямована на забезпечення сталості та спроможності функціонування закладу охорони здоров’я. Реалізація заходів Програми дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медичній допомозі, забезпечити справедливий підхід до вирішення питань охорони здоров’я досягти цілей, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

             

Мета програми

         Метою Програми є підвищення якості та загальної доступності медичних послуг, недопущення заборгованості по оплаті енергоносіїв.

Завдання і строки виконання  програми

Основним завданням програми є здійснення видатків на розвиток та підтримку комунальних некомерційних підприємств.

Строки виконання програми – 2021 рік.

Заходи та напрямки виконання програми

Передача міжбюджетних трансфертів.

          Напрямки виконання програми:

  1. Використання коштів на комунальні послуги.

Очікувані результати

        Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської програми «Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету на здійснення видатків комунальних некомерційних підприємств на 2021 рік».

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми здійснюватиметься у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом бюджету Вугледарської міської  територіальної громади та  інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі  1050000,00 грн.:

КНП «Волноваська центральна районна лікарня» - 1000000,00 грн.;

КНП «Волноваська стоматологічна поліклініка» - 50000,00 грн.

          Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем програми є Вугледарське міське фінансове управління.

7.Контроль за реалізацією заходів програми

            Контроль за реалізацією програми покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Бочков А.В.) та постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський В.В.).

Секретар міської ради         Володимир ІВАНИЦЬКИЙ

Програму «Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету на здійснення видатків комунальних некомерційних підприємств на 2021 рік» підготовлено КНП «Лікувально-профілактична установа Центральна міська лікарня Вугледарської міської ради»

Директор

КНП «Лікувально-профілактична установа

Центральна міська лікарня

Вугледарської міської ради»                                          Петро КОРНІЄНКО

                                    Додаток 

                        до міської Програми

            «Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету на здійснення видатків комунальних некомерційних підприємств» на 2021 рік»

Очікувані результативні показники  виконання програми

 «Передача субвенцій обласному бюджету з міського бюджету на здійснення видатків комунальних некомерційних підприємств на 2021 році»

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

 

Передача міжбюджетних трансфертів

     

1

Показники затрат

     
 

Кількість установ

од.

2

2

 

Загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг

грн.

1050000,0

1050000,0

2

Показник продукту

     
 

Трансферти на оплату комунальних послуг

од.

2

2

3

Показники ефективності

     
 

Середня вартість на 1 установу:

КНП «Волноваська центральна районна лікарня»;

КНП «Волноваська стоматологічна поліклініка»

грн.

1000000,00

50000,00

1000000,00

50000,00

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)