Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЄКТ

р/н 21142

 
 

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

______________ 2021  № ____

м. Вугледар

Про зміну назви юридичної особи

Вугледарської міської публічної

бібліотеки

З метою надання населенню культурних послуг та методико-практичної допомоги працівникам бібліотечних закладів, відповідно до статтей 104-108 Цивільного Кодексу України, статті 89 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», згідно рішення Вугледарської міської ради від 22.01.2021 № 7/65-40 «Про внесення в структуру Вугледарської міської публічної бібліотеки», керуючись Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Змінити назву комунального закладу «Вугледарська міська публічна бібліотека» (ЄДРПОУ 36831588) на комунальний заклад «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади». Визначити скорочену назву КЗ «ЦПБ Вугледарської міської ТГ».
 2. Змінити юридичну адресу: 85670, Донецька область, місто Вугледар, вулиця Трифонова, будинок 36.
 3. Затвердити:

2.1. Статут Комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» та викласти в новій редакції.

 1. Директору КЗ «ЦПБ Вугледарської міської ТГ». (Сєвідова) провести державну реєстрацію змін про юридичну особу у встановленому законодавством порядку.
 2. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Бочков).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич


                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           рішення міської ради

                                                                           ____________ № ____

                                                                           Секретар міської ради

                                                                           _______ В.В.Іваницький

СТАТУТ

Комунального закладу

 «Центральна публічна бібліотека

Вугледарської міської територіальної громади»

м. Вугледар

2021
1. Загальні положення

1.1.Комунальний заклад  «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (далі – ЦПБ) – є комунальним закладом, який засновано Вугледарською міською радою.

Повна назва (найменування): Комунальний заклад «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади».

Скорочена назва (найменування): КЗ «ЦПБ Вугледарської міської ТГ».

Юридична адреса: Україна, 85670  Донецька область, Волноваський район, місто Вугледар, вулиця Трифонова, будинок 36.

1.2. Даний Статут розроблено відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про культуру» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні».

1.3. З питань основної діяльності ЦПБ підпорядкована та підзвітна Вугледарському міському відділу культури і туризму, є юридичною особою, користується правами та виконує обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має самостійний баланс, розрахункові (особисті) рахунки в установах Державного казначейства, штамп, печатку зі своїм найменуванням і є неприбутковою організацією, згідно з чинним законодавством України.

1.4. ЦПБ об’єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних ресурсів громади.

1.5.  До структури КЗ «ЦПБ Вугледарської міської ТГ» входять:

 Структурні підрозділи:

 1. Відділ комплектування і обробки літератури;
 2. Відділ обслуговування користувачів;
 3. Відділ методико – бібліографічної роботи.

Відокремлені структурні підрозділи-філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила і діють на підставі затвердженого нею положенням (далі – бібліотеки - філії):

Богоявленська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85647, Донецька область, Волноваський район, село Богоявленка, вулиця Первомайська, будинок 70);

Єгорівська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85724, Донецька область, Волноваський район, село Єгорівка, вулиця Ювілейна, будинок 29);

Максимівська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85641, Донецька область, Волноваський район, село Максимівка, вулиця Шевченко, будинок 20-аА;

Микільська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85720, Донецька область, Волноваський район, село Микільське, вулиця Центральна, будинок 81 а);

Новоукраїнська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85640, Донецька область, Волноваський район, село Новоукраїнка, вулиця Молодіжна, будинок 16-Б);

Павлівська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85672, Донецька область, Волноваський район, село Павлівка, вулиця Центральна, будинок 77);

Петрівська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85750, Донецька область, Волноваський район, село Петрівське, вулиця Центральна, будинок 60);

Пречистівська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85642,Донецька область, Волноваський район, село Пречистівка, вулиця Центральна, будинок 60-Б);

Степненська сільська бібліотека-філія комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» (місце знаходження: 85665, Донецька область, Волноваський район, село Степне, вулиця Енергетиків, будинок 2-А).

1.6. Статут розповсюджується на всі бібліотеки, що об’єднані ЦПБ.

1.7. У своїй діяльності ЦПБ керується Конституцією України, Законами України, Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами, інструкціями Міністерства культури і туризму України, методичними рекомендаціями Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, обласної бібліотеки для дітей міста Маріуполя, рішеннями органів місцевого самоврядування, цим Статутом та іншими законознавчими актами.

1.8. ЦПБ є головною бібліотекою Вугледарської міської територіальної громади, має відповідні відділи, формує, зберігає та комплектує єдиний фонд документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками-філіями та відділами ЦПБ, організовує його оббіг і використання всіх бібліотечних ресурсів громади.

1.9. ЦПБ є організаційно-методичним центром для бібліотек-філій всієї громади.

1.10 ЦПБ має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обробкою документів і центральним документосховищем, єдиним довідково-пошуковим апаратом, зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним).

1.11 ЦПБ працює у взаємодії з бібліотеками всіх форм власності і підпорядкування, надає їм консультативно-методичну допомогу.

1.12 За своїм цільовим призначенням, спеціалізацією, обсягом фондів, складом користувачів та іншими ознаками ЦПБ та бібліотеки-філії є універсальними і загальнодоступними.

1.13 У разі зміни форм власності або назви ЦПБ, її перереєстрація здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

1.14 Основною метою діяльності ЦПБ, як культурно-просвітницької та інформаційної установи, є:

сприяння економічному та духовному  розвитку суспільства;

взаємозбагачення культур національностей, які проживають в Україні та в регіоні;

організація дозвілля населення та його вільного часу;

формування універсального, за складом, бібліотечного фонду з урахуванням пріоритетів суверенної України;

створення єдиного, для бібліотек громади, обмінного фонду;

здійснення вилучення з бібліотечного фонду документів у порядку, визначеному Міністерством культури і туризму України;

забезпечення загальнодоступності до бібліотечних фондів та безоплатного надання основних видів бібліотечних послуг, бібліотечного обслуговування різними формами, якими є абонементи, читальні зали, міжбібліотечний абонемент;

розвиток дозвіллєвих форм роботи, організація роботи клубів за інтересами, проведення масових заходів, у тому числі – читацьких конференцій, прем’єр книг тощо;

сприяння формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів;

виховання культури читання, опанування бібліотечно-бібліографічними знаннями;

координація діяльності бібліотек-філій, надання їм науково-методичної допомоги, аналіз стану бібліотечного обслуговування населення громади та прогноз його розвитку;

підвищення кваліфікації бібліотекарів громади шляхом проведення семінарів, практикумів для новопризначених, шкіл передового досвіду;

видавнича діяльність, методичні рекомендації з найбільш актуальних питань бібліотечної справи, інформаційні та бібліографічні видання з краєзнавства, з актуальних питань сьогодення, матеріали про передовий досвід бібліотечної роботи.

 1. Організація обслуговування населення

2.1 ЦПБ з філіями обслуговують користувачів у відповідності з правилами користування бібліотеками в Україні, розробленими на основі Типових правил, затверджених Міністерством культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729.

2.2. Бібліотечне, бібліографічне та довідково-інформаційне обслуговування здійснюється безкоштовно. Оплата окремих видів послуг здійснюється в установленому порядку. ЦПБ має право самостійно встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотек-філій.

2.3. ЦПБ забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального положення, політичних і релігійних переконань, місця проживання. Бібліотеки, які входять до складу ЦПБ, здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб жителів свого регіону в інформації, спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.

2.4. ЦПБ з філіями обслуговує населення адміністративної громади через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу. Центральна бібліотека та бібліотеки-філії організують обслуговування населення відділених населених пунктів, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.

2.5. Користувачі ЦПБ з філіями мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію. Бібліотеки-філії використовують наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.

2.6. ЦПБ та бібліотеки-філії звітують про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

 1. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду

3.1. ЦПБ формує єдиний бібліотечний фонд, універсальний за складом, на різних носіях інформації.

3.2. Фонд центральної бібліотеки включає найбільш повний обсяг документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить у декількох або одному примірнику, найбільш інформаційні і бібліографічні документи зберігаються у центральній бібліотеці.

3.3. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.

3.4. ЦПБ забезпечує:

централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду бібліотек-філій;

оперативність надходження нових документів у всі підрозділи системи;

вивчення потреб користувачів бібліотечної системи, ступеня їхнього задоволення фондами.

3.5. Центральна бібліотека здійснює:

сумарний та індивідуальний облік документів, що надходять до ЦПБ;

науково обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду ЦПБ, розкриває їх за допомогою бібліографічних матеріалів;

систематично інформує бібліотеки-філії про нові надходження, створює довідково-пошуковий апарат на загальний фонд всіх бібліотек-філій, у тому числі зведені каталоги;

веде єдиний для бібліотек територіальної громади обмінний фонд, здійснює книгообмін, отримує літературу в дарунок.

3.6 Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки, сумарний та індивідуальний облік свого фонду.

3.7 Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду (складання актів, виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює центральна публічна бібліотека за поданням актів бібліотеками-філіями. Зняття з балансового рахунку здійснюється централізованою бухгалтерією.

 1. Майно Бібліотеки

4.1. Майно ЦПБ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі бібліотеки.

4.2. Майно ЦПБ є комунальною властістю Вугледарської міської ради та передано Вугледарському міському відділу культури і туризму на праві оперативного управління.

         4.3. Джерелами формування майна та кошторису ЦПБ є:

кошти міського бюджету;

   плата за послуги, що надаються бібліотеками згідно з їх основною діяльністю;

   благодійні внески, гранти та дарунки;

         інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. ЦПБ має право вносити пропозиції до Вугледарського міського відділу культури і туризму щодо розпорядження грантовими коштами.

4.5. Фінансово-господарська діяльність ЦПБ здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі кошторису, який складається і затверджується в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 1. Керівництво ЦПБ

5.1. ЦПБ з філіями очолює директор, який одночасно є керівником центральної бібліотеки. Директор призначається начальником Вугледрського міського відділу культури і туризму за результатами конкурсу і звільняється з посади начальником Вукледарського міського відділу культури і туризму.

5.2. Директор:

організує роботу центральної бібліотеки та бібліотек-філій та несе повну відповідальність за виконання покладених планових завдань;

виступає від імені ЦПБ на правах особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах;

видає накази в межах своєї компетенції, затверджує документи, які регламентують діяльність ЦПБ з філіями, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції правила користування бібліотеками-філіями, як на підставі типових штатів, так і самостійно;

здійснює прийом, звільнення та переміщення працівників згідно з законодавством про працю, заохочення або накладання на них дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;

організує і контролює облік та збереження бібліотечних фондів, іншого майна;

дозволяє, у випадках доцільності, суміщення професій бібліотечних працівників з оплатою в установленому порядку;

установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу бібліотечним працівникам відповідно до законодавства.

5.3. Бухгалтерський облік ЦПБ веде централізована бухгалтерія Вугледарського міського відділу культури і туризму.

5.4. При директору ЦПБ створюється бібліотечна рада, постійно діючий колегіальний орган для прийняття рішень з основних напрямків роботи ЦПБ з філіями.

5.5. Директор забезпечує підготовку і вчасне подання до Вугледарського міського відділу культури і туризму належної планово-звітної документації.

5.6. ЦПБ організує підвищення кваліфікації кадрів, вивчає, аналізує, і поширює передовий досвід бібліотечних систем, запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у практику своєї роботи.

5.6. Бібліотечний фонд, майно, обладнання усіх бібліотек-філій знаходяться на балансі ЦПБ.

5.7. Обов’язки працівників ЦПБ визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, чинним законодавством і цим Статутом.

5.8. Повноваження трудового колективу ЦПБ реалізуються загальними зборами на підставі Колективного договору. Працівники ЦМПБ з філіями користуються соціальними гарантіями, передбаченими законодавством.

 1. Реорганізація та ліквідація

6.1. Діяльність ЦПБ припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації.

У разі реорганізації бібліотеки її права і обов’язки переходять до правонаступника.

Припинення діяльності ЦПБ проводиться за рішенням засновника або за рішенням суду.

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Статут Комунального закладу «Центральна публічна бібліотека Вугледарської міської територіальної громади» розроблено Вугледарським міським відділом культури і туризму.

Начальник Вугледарського

міського відділу культури і туризму                                           В.В.Чумакова


 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)