Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Водоканал» Вугледарської міської ради» на 2018 рік

            З метою створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, керуючись розділом 5 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статтями 22, 78, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами) міська рада

 

ВИРІШИЛА:    

 

         1. Затвердити міську цільову програму «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Водоканал» Вугледарської міської ради» на 2018 рік (додається).

         2. Визначити, що джерелом фінансування даної програми є міський бюджет в сумі 35,0 тис.грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко).

Міський голова                                                                              А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                              

Міська цільова програма

«Збільшення статутного капіталу комунального підприємства

«Водоканал» Вугледарської міської ради» на 2017 рік»

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

За своєю суттю внесок у статутний капітал – це є інвестиція власника у своє підприємство з метою забезпечення виконання статутної діяльності та підвищення якості послуг. Під статутною діяльністю в даному випадку слід розуміти основну діяльність підприємства з метою здійснення якої воно створене і здійснення якої передбачено її статутом. Внесок у статутний капітал комунального підприємства є інвестицією і належить до капітальних видатків відповідного місцевого бюджету.

         Для створення сприятливих умов для життєдіяльності мало мобільної категорії мешканців м.Вугледара в будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.Трифонова, 38а, яке є комунальною власністю територіальної громади, знаходиться на балансі та в оперативному управлінні комунального підприємства «Водоканал» Вугледарської міської ради» необхідно обладнати елементами доступності. На теперішній час в вищезазначеній будівлі на правах орендаря, розміщується Вугледарське відділення Пенсійного фонду України, в якому відсутній елемент доступності. Загальна вартість реалізації заходу становить 35,0 тис.грн.

         Законодавчою базою для розроблення цієї Програми є :

         - розділ 5 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- ст. 22,78,91 Бюджетного Кодексу України;

         - п. 22 частини 1 ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині повноважень з підготовки та затвердження програм з питань місцевого самоврядування;

         - проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік».

2. Мета програми

         Головною метою зазначеної Програми є збільшення статутного капіталу КП «Водоканал» Вугледарської міської ради» для забезпечення населення безперешкодним доступом з подальшим віднесенням вартості капітального ремонту на збільшення статутного капіталу, пов’язаного з подорожчанням об’єкту після його капітального ремонту.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

         Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у створенні сприятливих умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів громадського призначення.

4. Завдання, заходи і строки виконання програми

         Основними завданнями Програми є збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Водоканал» Вугледарської міської ради» шляхом проведення наступних робіт:

- улаштування пандусу за адресою: м.Вугледар, вул.Трифонова,38 а;

         - збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

5. Очікувані результати

         Загальний обсяг видатків по програмі, згідно з проектом бюджету становить 35,0 тис.грн., в тому числі:

- улаштування пандусу за адресою: м.Вугледар, вул.Трифонова, 38 а - 35,0 тис.грн.;

         - збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету та з урахуванням заходів, зазначених Програмою економічного та соціального розвитку міста Вугледара на 2018 рік. Загальний обсяг фінансування –35,0 тис.грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів - комунальне підприємство «Водоканал» Вугледарської міської ради.

7. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Міська цільова програма «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Водоканал» Вугледарської міської ради» на 2018 рік»» підготовлена відділом житлово-комунального господарства та екології

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та екології Ю.А.Мілокостова

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)