Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2018 рік

            З метою реалізації державної політики у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, мешканців м.Вугледара та внутрішньо переміщених осіб із зони проведення АТО в наданні якісних та своєчасних адміністративних послуг, впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:    

 

         1. Затвердити міську цільову програму «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2018 рік (додається).

         2. Визначити, що джерелом фінансування даної Програми є міський бюджет в сумі 379,0 тис.грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко).

Міський голова                                                                              А.Ю. Сілич

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                              

Міська цільова програма

«Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

на 2018 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

За своєю суттю внесок у статутний капітал – це є інвестиція власника у своє підприємство з метою забезпечення виконання статутної діяльності та підвищення якості послуг. Під статутною діяльністю в даному випадку слід розуміти основну діяльність підприємства з метою здійснення якої воно створене і здійснення якої передбачено її статутом. Внесок у статутний капітал комунального підприємства є інвестицією і належить до капітальних видатків відповідного місцевого бюджету.

         Приміщення, за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17 є комунальною власністю територіальної громади, знаходиться на балансі та в оперативному управлінні комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» і включено до Статного капіталу зазначеного підприємства. На сьогодення в зазначеній будівлі, на правах орендаря, розміщюється Вугледарський міський сектор головного управління Державної міграційної служби України. З 28.04.2017 року Вугледарський МС ГУДМС почав здійснювати оформлення біометричних паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, що збільшило потік громадян з суміжних районів, міст Донецької області, у тому числі зони АТО та мешканців інших областей. На даний час дане приміщення, куди звертаються відвідувачі для отримання адміністративних послуг не відповідає санітарним нормам та потребує капітального ремонту (шпалери, краска на стінах та стелях кабінетів, приймальні, коридорах, вбиральні, також ганок прийшли у непридатний стан). Загальний обсяг реалізації заходу становить –279,0 тис.грн.

Термомодернізація бюджетних установ – одне з пріоритетних питань політики України у сфері енергоефективності. Національним планом дій з енергоефективності до 2020 року передбачено впровадження комплексу заходів ключовим з яких є сектор будівель. В 2017 році урядом схвалено План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах. Адміністративна будівля за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16 потребує проведення термомодернізації (капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон, реконструкція системи опалення та покрівлі), що дозволить зменшити споживання теплової енергії на опалення. Загальний обсяг реалізації заходу становить –100,0 тис.грн.

         Законодавчою базою для розроблення цієї Програми є:

         - ст. 22,78,91 Бюджетного Кодексу України;

         - п. 22 частини 1 ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         - проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік».

        

2. Мета Програми

         Головною метою зазначеної Програми є збільшення статутного капіталу КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» шляхом здійснення капітального ремонту приміщення за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17; термомодернізації адміністративної будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16 з подальшим віднесенням вартості робіт на збільшення статутного капіталу, пов’язаного з подорожчанням об’єкту після його капітального ремонту.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

         Основні шляхи розв’язання проблеми полягають в наданні якісних та своєчасних адміністративних послуг, а також скорочення видатків з міського бюджету на теплопостачання бюджетної установи за рахунок зниження споживання теплової енергії на опалення.

4. Завдання, заходи і строки виконання програми

         Основними завданнями Програми є збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» шляхом проведення наступних робіт:

- капітальний ремонт приміщення за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17;

- термомодернізація адміністративної будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги,16;

         - збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

5. Очікувані результати

         Загальний обсяг видатків по програмі, згідно з проектом бюджету становить 379,0 тис.грн., в тому числі:

         - капітальний ремонт приміщення за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17 – 279,0 тис.грн.;

- термомодернізація адміністративної будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги,16 – 100,0 тис.грн.;

         - збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 379,0 тис. грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів - комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

7. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Програма «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2018 рік підготовлена відділом житлово-комунального господарства та екології

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та екології                                                      Ю.А.Мілокостова

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2018 рік

            З метою реалізації державної політики у сферах міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, мешканців м.Вугледара та внутрішньо переміщених осіб із зони проведення АТО в наданні якісних та своєчасних адміністративних послуг, впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:    

 

         1. Затвердити міську цільову програму «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2018 рік (додається).

         2. Визначити, що джерелом фінансування даної Програми є міський бюджет в сумі 379,0 тис.грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко).

Міський голова                                                                              А.Ю. Сілич

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                              

Міська цільова програма

«Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради»

на 2018 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

За своєю суттю внесок у статутний капітал – це є інвестиція власника у своє підприємство з метою забезпечення виконання статутної діяльності та підвищення якості послуг. Під статутною діяльністю в даному випадку слід розуміти основну діяльність підприємства з метою здійснення якої воно створене і здійснення якої передбачено її статутом. Внесок у статутний капітал комунального підприємства є інвестицією і належить до капітальних видатків відповідного місцевого бюджету.

         Приміщення, за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17 є комунальною власністю територіальної громади, знаходиться на балансі та в оперативному управлінні комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» і включено до Статного капіталу зазначеного підприємства. На сьогодення в зазначеній будівлі, на правах орендаря, розміщюється Вугледарський міський сектор головного управління Державної міграційної служби України. З 28.04.2017 року Вугледарський МС ГУДМС почав здійснювати оформлення біометричних паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, що збільшило потік громадян з суміжних районів, міст Донецької області, у тому числі зони АТО та мешканців інших областей. На даний час дане приміщення, куди звертаються відвідувачі для отримання адміністративних послуг не відповідає санітарним нормам та потребує капітального ремонту (шпалери, краска на стінах та стелях кабінетів, приймальні, коридорах, вбиральні, також ганок прийшли у непридатний стан). Загальний обсяг реалізації заходу становить –279,0 тис.грн.

Термомодернізація бюджетних установ – одне з пріоритетних питань політики України у сфері енергоефективності. Національним планом дій з енергоефективності до 2020 року передбачено впровадження комплексу заходів ключовим з яких є сектор будівель. В 2017 році урядом схвалено План заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах. Адміністративна будівля за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16 потребує проведення термомодернізації (капітальний ремонт, утеплення фасадів, заміна вікон, реконструкція системи опалення та покрівлі), що дозволить зменшити споживання теплової енергії на опалення. Загальний обсяг реалізації заходу становить –100,0 тис.грн.

         Законодавчою базою для розроблення цієї Програми є:

         - ст. 22,78,91 Бюджетного Кодексу України;

         - п. 22 частини 1 ст. 26 «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         - проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік».

        

2. Мета Програми

         Головною метою зазначеної Програми є збільшення статутного капіталу КП «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» шляхом здійснення капітального ремонту приміщення за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17; термомодернізації адміністративної будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги, 16 з подальшим віднесенням вартості робіт на збільшення статутного капіталу, пов’язаного з подорожчанням об’єкту після його капітального ремонту.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

         Основні шляхи розв’язання проблеми полягають в наданні якісних та своєчасних адміністративних послуг, а також скорочення видатків з міського бюджету на теплопостачання бюджетної установи за рахунок зниження споживання теплової енергії на опалення.

4. Завдання, заходи і строки виконання програми

         Основними завданнями Програми є збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» шляхом проведення наступних робіт:

- капітальний ремонт приміщення за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17;

- термомодернізація адміністративної будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги,16;

         - збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

5. Очікувані результати

         Загальний обсяг видатків по програмі, згідно з проектом бюджету становить 379,0 тис.грн., в тому числі:

         - капітальний ремонт приміщення за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, 17 – 279,0 тис.грн.;

- термомодернізація адміністративної будівлі за адресою: м.Вугледар, вул.30-річчя Перемоги,16 – 100,0 тис.грн.;

         - збільшення Статутного капіталу підприємства на суму вартості робіт.

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 379,0 тис. грн.

Головний розпорядник бюджетних коштів - виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів - комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

7. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства та екології міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В. Іваницький

Програма «Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради» на 2018 рік підготовлена відділом житлово-комунального господарства та екології

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та екології                                                      Ю.А.Мілокостова

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)