Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18305

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ

______2018 №7/____

м. Вугледар

Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2018 № 7/31-22 «Про утворення Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

З метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння фізичному розвитку і активного дозвілля населення м.Вугледара, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 23.06.2018 № 7/31-22 «Про утворення Комунального закладу «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», а саме:

1) в пункті 1 рішення видалити дату «з 01.01.2019»;

2) в пункті 2 «вул.Трифонова, 38» замінити на «вул.Шахтарська,46»;

3) в пункті 3 підпункт 1) Положення про Комунальний заклад «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» викласти у новій редакції (додається).

Міський голова                                                                  А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

23.06.2018 №7/31-32

(в новій редакції

рішення міської ради

_____2018 №7/_____)

Положення

про Комунальний заклад «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

1. Загальні положення

1.1.   Комунальний заклад «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (далі - Центр) є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Податковим кодексом України, наказами Мінмолодьспорту, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері фізичної культури і спорту, та цим Положенням.

1.3.   Засновником Центру є Вугледарська міська рада (далі Засновник).

1.4.   Центр підпорядковується Вугледарській міській раді та є об’єктом права комунальної власності територіальної громади міста Вугледара.

1.5.   Центр забезпечує розвиток фізичної культури шляхом надання фізкультурно-спортивних послуг, які полягають в організації та здійснені фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності шляхом проведення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури за її напрямами, зокрема на забезпечення рухової активності людей для їх гармонійного фізичного розвитку та ведення здорового способу життя.

1.6.   Центр створюється з метою:

1) створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою;

2) задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку;

3) пропаганди ведення здорового способу життя та впровадження принципів та ідеалів.

1.7. Організація підготовки та проведення міського фізкультурно-оздоровчого заходу здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий захід, що затверджується міським Центром за погодженням з міським головою або заступником міського голови згідно розподілу обов’язків.

1.8. Надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності здійснюється лише фахівцями, які мають відповідний ступінь вищої освіти та відповідну кваліфікацію.

1.9. Центр може залучати волонтерів до здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності.

1.10. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою, які використовує та забезпечує їх захист відповідно до законодавства, є неприбутковою організацією.

1.11. Найменування центру:

Повне – Комунальний заклад «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

Скорочене – Вугледарський МЦ ФЗН «Спорт для всіх»

1.12. Юридична адреса: 85670, Україна, Донецька обл., м.Вугледар, вул. вул.Шахтарська,46.

Місцезнаходження закладу: 85670, Україна, Донецька обл., м.Вугледар, вул.Шахтарська,46.

2. Завдання, функції та права Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) участь у реалізації на місцевому рівні державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;

 1. організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та надання фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку населення як в масовій, так й в індивідуальній її формі;
 2. проведення на місцевому рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;
 3. утримання та забезпечення належного функціонування фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання та відпочинку населення і створення умов для занять фізичною культурою та спортом;
 4. організація та проведення місцевих конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 1. організація та проведення на місцевому рівні фізкультурно-оздоровчих заходів;
 2. надання фізкультурно-спортивних послуг за місцем проживання та відпочинку населення;
 3. впровадження фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;
 4. впровадження державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійснені фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 5. подання пропозицій до проекту міського бюджету з питань, що належать до їх компетенції;
 6. налагодження зв’язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух «Спорт для всіх»;
 7. участь в проведенні моніторингів щодо рівня фізичного здоров’я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;
 8. здійснення на місцевому рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичною культури і спорту та здорового способу життя;
 9. організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності в м.Вугледара за місцем проживання та відпочинку населення;
 10. внесення пропозицій до обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Засновнику щодо забезпечення Центру спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей;
 11. запровадження в практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури , а також досвіду роботи кращих центрів;
 12. залучення приватних інвестицій для реалізації покладених на Центр завдань;
 13. залучення заінтересованих організацій до виконання завдань, покладених на центр;
 14. здійснення інших функції, необхідних для покладених на нього завдань.

2.3. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

1)  взаємодіє та співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, а також Департаментом сім’ї, молоді та спорту Донецької обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, закладами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами;

2)  сприяє суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у розвитку фізичної культури;

3)  залучає благодійні фонди, організації, громадські організації, суб’єктів господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, для розвитку фізичної культури;

4)  укладає договори про матеріальну відповідальність за взяті під звіт матеріальні цінності та контролює їх цільове використання;

5)  співпрацює із засобами масової інформації;

6)  веде облік проведених фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

7)  здійснює заходи із залучення фінансової та технічної допомоги, грантів та позабюджетних коштів для підтримки діяльності центру у розвитку фізичної культури;

8)  здійснює підготовку перспективних та поточних планів роботи центру та звітів щодо їх виконання;

9)  у разі досягнення високих результатів у роботі в установленому порядку порушує клопотання про відзначення нагородами працівників Центру і активістів у сфері фізичної культури і спорту;

10)    сприяє впровадженню заходів, що спрямовані на соціальний захист працівників Центру.

2.4. Центр має право:

1) надавати пропозиції щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності зацікавленим органам, підприємствам, установам, закладам та організаціям;

2) укладати в установленому порядку договори про співробітництво, надання послуг, купівлі продажу тощо з підприємствами, установами, закладами та організаціями усіх форм власності;

3) одержувати в установленому порядку від органів у сфері фізичної культури і спорту, Засновника, а також громадських організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) виступати організатором фізкультурно-оздоровчих заходів, використовувати назви таких заходів та їх символіку;

5) здійснювати рекламу в місцях проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та їх висвітлення відповідно до законодавства, якщо Центр виступає їх організатором;

6) залучати благодійну фінансову та технічну допомогу, гранти на виконання програм і заходів фізкультурно-оздоровчої діяльності різних груп населення;

7) подавати пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень та залучати вчених і фахівців за їхньою згодою до вирішення актуальних питань розвитку фізичної культури міста Вугледара.

3. Фінансово - господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру

3.1.   Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до чинного законодавства та Положення про Центр.

3.2.   Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах, що виділяються щорічно на розвиток та утримання сфери фізичної культури і спорту Вугледарської міської ради, та з інших джерел: субвенцій та фінансової підтримки обласного і державного бюджетів, спонсорських та благодійних надходжень, частково за рахунок: надання платних послуг організаціям, установам, населенню в сфері спорту та оздоровлення засобами фізичної культури згідно переліку та порядку затверджених Постановою Кабінету Міністрів України, та Наказом Міністерства молоді та спорту України; надання в оренду приміщень, спортивних споруд, інвентарю та обладнання.

3.3.   Гранична численність фонду оплати праці працівників Центру, видатки на їх утримання встановлюються згідно чинного законодавства. Штатний розпис Центру затверджується Вугледарським міським головою в межах встановленого та затвердженого фінансування на поточний календарний рік.

3.4.   Умови оплати праці працівників Центру визначаються в установленому законодавством порядку.

3.5.   Центр має право надавати платні послуги за переліком та порядком затверджених Постановою Кабінету Міністрів України, та Наказом Міністерства молоді та спорту України.

3.6.   Центр має право у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності розпоряджатися власними коштами відповідно до Положення, направляючи їх на удосконалення спортивної бази, створення сучасних умов для оздоровлення населення, на проведення спортивно-масових заходів, на оплату та заохочення праці працівників.

3.7.   Матеріально-технічну базу Центру складають надані Засновником у безоплатне використання для користування та організації роботи, згідно функціональних обов’язків спортивні та адміністративні споруди, інвентар, обладнання, що є комунальною власністю територіальної громади міста Вугледара, орендовані приміщення, споруди, спортивний інвентар та обладнання, засоби зв’язку, оргтехніка, транспортні засоби, земельні ділянки та інше рухоме та нерухоме майно, що перебувають в користуванні спортивно-оздоровчого об’єкту.

3.8.   Майном Центру також можуть бути предмети, інвентар та обладнання, що придбаються ним за рахунок коштів, які надійшли від платних послуг, надаються йому – організаціями, підприємствами, приватними особами для тимчасового чи постійного використання.

3.9.   Центр в своїй діяльності використовує для організації роботи згідно Положення спортивні та адміністративні споруди, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності, що знаходяться у нього на праві господарського відання та є комунальною власністю територіальної громади міста Вугледара.      

3.10. Розміри коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягають обмеженню:

1) ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року;

2) не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності Центру (комунальні послуги, придбання, поповнення спортивного інвентарю, обладнання, технічних засобів, на поточні та капітальні ремонти об’єкту, технічних засобів, оплату праці працівникам, тощо).

3.11. Центр, відповідно до чинного законодавства, має право розпоряджатися доходами від господарської не комерційної діяльності та платних послуг – направляючи їх на удосконалення спортивної бази, створення сучасних умов для оздоровлення населення, на проведення спортивно-масових заходів.

3.12. Центр відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями центру, крім випадків, передбачених законодавством України, а Центр не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.

3.13. Центр, має право надавати матеріальну та фінансову допомогу - установам, об’єктам спортивно-оздоровчого призначення, що функціонують на території Вугледара та є комунальною власністю територіальної громади міста Вугледара, з метою покращення їх матеріально-технічного стану та утримання.

4. Керівництво Центром

4.1.   Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків директора.

4.2. Центр на контрактній основі очолює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Вугледарським міським головою за погодженням з Донецьким обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у встановленому законом порядку.

4.3.   Директор центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.

4.4.   На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, має ступінь вищої освіти «магістр» або яка отримала вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) до набрання чинності Закону України «Про вищу освіту».

4.5.   Директор Центру:

1)  підзвітний і підконтрольний Засновнику та уповноваженому ним органу;

2)  затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

3) забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня, кваліфікації працівників, у встановленому порядку призначає та звільняє з посади працівників Центру;

4) розпоряджається коштами та майном Центру в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства та цього Положення, відкриває рахунки в органах Казначейства, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

5) діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах при розгляді й вирішенні питань, що входять до його компетенції, або уповноважує на це відповідно до чинного законодавства інших працівників Центру;

6) видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх виконання;

7) укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів;

8)  несе відповідальність за формування та виконання кошторису, організацію податкового, бухгалтерського обліку, своєчасну виплату заробітної плати та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій;

9) забезпечує умови праці працівникам Центру, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

10) відповідає за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого у користування і володіння центру, забезпечує його ефективне використання;

11) забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності центром та надання центром якісних фізкультурно-спортивних послуг в частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни;

12)  встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру відповідно до чинного законодавства України;

13)  забезпечує дотримання та несе відповідальність за дотримання у діяльності Центру захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, здійснення закупівель;

14)  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

4.6.   Для підвищення ефективності діяльності центру, погодженого розв’язання питань, що належать до його компетенції, підготовки рекомендацій з питань поліпшення здійснюваної роботи, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку фізичної культури при центрі можуть утворюватися консультативні та методичні ради, які здійснюють діяльність на громадських засадах.

5. Ліквідація і реорганізація центру

5.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом ліквідації і реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення) або ліквідації - за рішенням власника (Засновника), а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.

5.2.   Реорганізація і ліквідація Центру здійснюється:

за рішенням Вугледарської міської ради;

на підставі рішення суду.

5.3.   При ліквідації Центру створюється ліквідаційна комісія, яка утворується Засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

5.4.   Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його Засновнику.

5.5. При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їх прав згідно з чинним законодавством.

5.6.   У випадку реорганізації права та обов’язки Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. У разі припинення Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету
м.Вугледара.

Установчі документи Центру передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

6. Порядок внесення змін та доповнень до Положення

Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом затвердження Вугледарською міською радою. Всі зміни до Положення викладаються в новій редакції.

Секретар міської ради                                                      В.В.Іваницький

Положення про комунальний заклад «Вугледарський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»підготовлено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                                 А.С.Панасенко

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)