Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік

З метою створення умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.03.2017 № 247 «Про План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки на території Донецької області», керуючись розділом 5 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ містобудування та архітектури (Радуль).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнка Є.П. та на постійні комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський), з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від               №

 

Міська цільова програма

«Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

В місті Вугледарі, як і в цілому по Україні, з кожним роком зростає чисельність інвалідів, громадян похилого віку, осіб, які потребують постійного догляду і соціальної підтримки.

З метою розв'язання проблем інвалідів, у 1991 році прийнято Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». На виконання цього Закону та відповідно до указів Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», від 13.12.2016 № 553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», з метою виконання протокольного рішення Ради у справах осіб з інвалідністю від 01.12.2016 року розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.03.2017 № 247 (далі - Розпорядження) було затверджено План заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2017-2021 роки на території Донецької області.

Згідно з Розпорядженням міським радам необхідно забезпечити розробку щорічних місцевих заходів (програм) створення сприятливих умов життєдіяльності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення на відповідних територіях із зазначенням конкретних об’єктів та видів робіт.

В зв’язку з цим розроблено міську цільову програму «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік (далі — Програма), яка спрямована на формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення комунальної власності.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства та безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми - створення сприятливих умов для життєдіяльності маломобільної категорії мешканців міста Вугледара.

Способи розв’язання проблеми - обладнання елементами доступності об’єктів житлового та громадського призначення.

4. Завдання Програми, заходи і строки виконання

Завдання Програми - утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства.

Заходи Програми: забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі:

улаштування пандусу по вул. Шахтарській, 36, 2 під’їзд;

улаштування поручнів на ганку та в під’їзді по вул. Шахтарській, 36, 4 під’їзд;

улаштування відкидного металевого пандусу в під’їзді за адресою: вул. Шахтарська, будинок 10, 1 під’їзд;

улаштування пандусу на ганку, відкидний металевий пандус в під’їзді за адресою: вул. Молодіжна, будинок 11, 2 під’їзд;

улаштування пандусу на ганку за адресою: вул. 13 Десантників, будинок 51, 3 під’їзд.

Строк виконання Програми — 2019 рік.

5. Очікувані результати

Реалізація міської цільової програми «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» сприятиме поліпшенню умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями та реалізації права кожної людини на рівний доступ до об’єктів міста.

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік» наведено у додатку до Програми (додається).

        

     6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України.

Загальний обсяг фінансування – 150 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів є комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

7. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює перший заступник міського голови та постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ містобудування та архітектури.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ містобудування та архітектури складає інформацію про результати виконання Програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький                    

Міська цільова програма «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік підготовлена відділом містобудування та архітектури

Начальник відділу містобудування та

архітектури — головний архітектор                                   В.В.Радуль

Додаток

до міської цільової програми «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення міста Вугледара» на 2019 рік

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
    Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
1 Показники затрат      
  обсяг видатків тис.грн. 150,0 150,0
  Показники продукту      
  кількість елементів доступності об’єктів од. 5 5
  Показники ефективності      
  середня вартість одного елементу доступності об’єктів житлового та громадського призначення тис.грн. 30,0 30,0
  Показники якості      
  питома вага кількості елементів доступності об’єктів житлового фонду та громадського призначення, що планується встановити до загальної кількості елементів доступності об’єктів житлового фонду та громадського призначення, що потребують встановлення % 100 100

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)