Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2019 рік

З метою розробки містобудівної документації для вирішення питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій, керуючись частиною першою статті 8, статтями 16, 19 Закону Україні «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2019 рік (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ містобудування та архітектури (Радуль).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнка Є.П. та на постійні комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко) і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                     А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

Міська цільова програма

«Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі»

на 2019 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Програма спрямована на розроблення містобудівної документації для використання при наданні земельних ділянок для різних потреб, забудові міста.

Містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план розробляється з метою визначення функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови окремих земельних ділянок, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування.

Рішеннями міської ради від 20.04.2018 № 7/29-14, від 25.09.2018 № 7/35-12 затверджено попередній перелік вільних земельних ділянок комунальної власності, які можуть виставлятися для продажу на земельних торгах окремими лотами або права, на які виставляються для такого продажу.

Згідно з частиною четвертою статті 136 Земельного кодексу України підготовка лотів до проведення земельних торгів включає виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. В свою чергу, для виготовлення проекту землеустрою потрібно розробити детальний план території.

2. Мета Програми

Метою Програми є надання допомоги та підтримки процесу об’єднання місцевих громад шляхом сприяння процесу узгодження між громадами, а також інституційному та організаційному зміцненню.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми, що склалась, можливе шляхом виконання Програми за умови належного законодавчого та фінансового забезпечення.

Заходи Програми розроблені з урахуванням аналізу стану містобудівної документації і спрямовані на вирішення означених проблем.

Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом розроблення містобудівної документації місцевого рівня за рахунок коштів міського бюджету.

4. Завдання Програми, заходи і строки виконання програм

Завдання Програми - забезпечення розвитку інфраструктури території.

Заходи Програми - розроблення містобудівної документації, а саме:

детальний план території за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, навпроти буд. 12 для будівництва продуктового магазину;

детальний план території за адресою: м.Вугледар, вул. Шахтарська, біля буд. 3 для відкритої стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту;

детальний план території за адресою: м.Вугледар, вул. 13 Десантників, 21 біля будинку «Укртелекома» для складського використання;

детальний план території за адресою: м.Вугледар, в напрямку села Павлівка (по вул. Магістральній) для обслуговування в павільйоні автобусної зупинки (агентстві та/або автостанції) каси з продажу квитків на автобусні рейси та забудови автобусних платформ;

детальний план території за адресою: м.Вугледар, вул.13 Десантників, біля буд.18.

Строк виконання Програми — 2019 рік.

5. Очікувані результати

Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі спрямоване на вирішення проблемних питань щодо розвитку території міста, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови території міста.

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішення затвердженої містобудівної документації.

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми «Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2019 рік наведено у додатку (додається).    

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

          Фінансування цієї Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України.

Загальний обсяг фінансування — 80 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

7. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює перший заступник міського голови та постійні комісії з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ містобудування та архітектури.

Після виконання Програми відділ містобудування та архітектури складає інформацію про результати виконання Програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький 

                                                                                                                         

Міська цільова програма «Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2019 рік підготовлена відділом містобудування та архітектури

Начальник відділу містобудування та

архітектури — головний архітектор                                   В.В.Радуль

 

Додаток

до міської цільової програми «Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Розроблення містобудівної документації в місті Вугледарі» на 2019 рік

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
    Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
1 Завдання      
  Здійснення розробки проектної та містобудівної документації      
  Показники затрат      
  обсяг видатків тис.грн. 150,00 80,00
  Показники продукту      
  кількість проектів містобудівної документації од. 5 5
  Показники ефективності      
  середні видатки на розробку одного проекту тис.грн. 50,00 16,00
  Показники якості      
  рівень готовності містобудівної документації % 100 53,3

 

 

Вугледарська міська рада:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ради: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)