Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

     р/н 18320

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

   .12.2018 № 7/

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік

         З метою покращення стану інфраструктури міських доріг в 2019 році, керуючись пунктом 1 статті 10, пунктом 3 статті 15 Закону України «Про дорожній рух», статтями 22, 78, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити міську цільову програму «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування міської цільової програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік є міський бюджет в сумі 1000 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є. П. та постійну комісію міської ради з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Стешенко).

Міський голова                                                                    А. Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від    .12.2018 № 7/

Міська цільова програма

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

         Загальна протяжність автомобільних доріг 24,2 км., в тому числі з твердим покриттям 14,7 км. За час експлуатації в осінньо-зимовий період дорожнє покриття доріг зазнає значного зносу. З метою створення безпечних умов для дорожнього руху необхідно щорічно виконувати капітальний та поточний ремонти асфальтового покриття міських доріг та тротуарів.

         Для забезпечення проведення ремонту та утримання існуючих доріг загального користування  місцевого значення – комунальних доріг з твердим покриттям по вулицях міста в 2019 році розроблена ця цільова програма.

         Законодавчою базою для розробки та виконання програми є :

         Конституція України;

         Статті 22, 78, 91 Бюджетного кодексу України;

         Закон України «Про дорожній рух»;

         Наказ МФУ від 02.12.2014 №1195 Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів. Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу;

         Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями).

2. Мета програми

Покращення стану інфраструктури міських доріг.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у раціональному використанні бюджетних коштів та забезпеченні сталого стану міських доріг та підвищення їх експлуатаційних властивостей, виконання вимог законодавства про дорожній рух і його безпеку.

4. Завдання, заходи і строки виконання програми

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міста Вугледара протягом 2019 року.

5. Очікувані результати

         У результаті реалізації завдань і заходів міської цільової програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік очікується забезпечення та проведення поточного ремонту 1754 м2 асфальтового покриття міських доріг.

         Перелік об’єктів проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міста Вугледара затверджуватиметься після проведення обстеження технічного стану міських доріг навесні, з урахуванням вже поданих заявок установами, організаціями та головами правлінь ОСББ міста.

6. Обсяги та джерела фінансування програми.

         Фінансування цієї Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік та заходів, визначених розділом «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» Програми економічного та соціального розвитку міста Вугледара на 2019 рік в сумі 1000,0 тис. грн. за рахунок загального фонду міського бюджету.

Протягом року обсяги та джерела фінансування програми можуть змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією Програмою є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Виконавець Програми та одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Благоустрій» Вугледарської міської ради».

7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна депутатська комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ житлово-комунального господарства міської ради.

         Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ житлово-комунального господарства Вугледарської міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В. В. Іваницький

Міська цільова програма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік підготовлена відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-

комунального господарства                                                Ю. А. Мілокостова

 

                                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                                                  до міської цільової програми

                                                                                                                                 «Утримання та розвиток автомобільних

                                                                                                                                  доріг та дорожньої інфраструктури»

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» на 2019 рік

з/п

Назва показника Обсяг коштів по програмі в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури      
  Показники затрат      
     загальний обсяг видатків тис. грн. 1000,0 1000,0
     загальна площа вулично-дорожньої мережі тис. м. кв. 80,0 80,0
  Показники продукту      
     площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт тис. м. кв. 1,754 1,754
  Показники ефективності      
     середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. вулично-дорожньої мережі грн. 570,1 570,1
  Показники якості      
       Динаміка зросту відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком % 92,9 92,9

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)