Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ

р/н 18321

 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

____.2018 №7/_____

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді» на 2019 рік

З метою всебічної підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, профілактики негативних явищ серед учнівської та студентської молоді міста Вугледара, подолання сирітства шляхом створення прийомних сімей, згідно пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді» на 2019 рік (додається).2. Визначити, що джерелом фінансування програми є міський бюджет у сумі 7,0 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочков А.В. та постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               ______2018 №7/______

Міська цільова програма

«Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді»

на 2019 рік

 

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

Практично всі сучасні розвинені країни світу основними завданнями вважають вирішення соціальних проблем та підвищення добробуту населення. Особливої уваги в умовах нашої країни потребує вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням загального життєвого рівня, забезпеченням соціальних гарантій, покращанням здоров’я населення та якості життя, розвиток сімейних форм влаштування ( прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу), протидія ВІЛ-інфекції\СНІДу, подолання негативних соціальних явищ або процесів.

Умови трансформаційного періоду розвитку України, перехід від колишньої системи, вимагають розробки нових підходів до визначення ролі і місця держави у регулюванні соціально-економічного розвитку, пошук ефективних шляхів і інструментів реалізації соціальної функції держави.

2. Мета міської цільової програми

Основна мета Програми – забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей, молоді які перебувають у складних життєвих обставинах, мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають підвищенні рівня родинних, суспільно – соціальних стосунків.

Способом розв’язання проблеми є створення умов для запобігання негативних явищ в суспільстві, популяризація здорового способу життя.

  1. Завдання, заходи і строки виконання програми

Основні завдання програми є реалізація заходів державної політики з питань сім’ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Основні заходи програми є здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Строки виконання Програми – 2019 рік.

 

5. Очікувані результати

Очікуваними результатами виконання програми є:

         подолання негативних явищ або процесів у суспільстві, а саме зменшення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

         популяризація створення прийомних сімей.

         формування здорового способу життя в суспільстві.

         Результативні показники виконання даної програми викладені у додатку 1 (додається).

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 7,0 тис. грн. Розподіл фінансування по заходах програми наведений у додатку 2 до Програми (додається).

Головним розпорядником бюджетних коштів програми є Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Після закінчення встановленого строку виконання програми Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді» на 2019 рік підготовлена Вугледарським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Директор Вугледарського

міського центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді                                          А.О.Бутенко

                                                                              

 

                                                                                                                                        Додаток 1

до міської цільової програми «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді» на 2019 рік

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету

одиниця

виміру

значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
1 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги      
  Показники затрат      
  Кількість спеціалістів, залучених до заходів осіб 2 2
  Показники продукту      
  Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді од. 5 5
  Кількість учасників заходів,у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді осіб 215 215
  Кількість сімей, дітей, молоді, які отримали соціальні послуги осіб 210 210
  Показники ефективності      
  Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центром для сім’ї, дітей та молоді грн. 1400 1400
  Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальний, проведений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді грн. 33 33
  Показники якості      
  Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) % 102 102

 

                                                                               Додаток 2

                                                                               до міської цільової програми

«Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді» на 2019 рік  

Розподіл фінансування по заходах міської цільової

програми «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді»

на 2019 рік

№ з/п Назва заходу Придбання
1. Виготовлення рекламної та плакатної продукції спрямованої на профілактику розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу, формування здорового способу життя та іміджевої реклами Центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Виготовлення рекламної та плакатної продукції для інформування населення (1,0 тис. грн.)

2.

Захід у рамках Всеукраїнської акції «Анти-СНІД»

Виготовлення рекламної та плакатної продукції з символікою «Анти-СНІД» для здійснення інформаційної компанії серед учнівської та студентської молоді (1,0 тис. грн.)
3.

Низка заходів у рамках регіональної акції «Прийомна сімя – це для мене»

Виготовлення рекламної та плакатної продукції для популяризації створення прийомних сімей (1,0 тис. грн.)
4.

Низка заходів «Любов – найкращій спосіб виховання»

Виготовлення рекламної та плакатної продукції з метою профілактики насильства в сім’ях (1,0 тис. грн.)
5.

Захід до Дня захисту дітей

Придбання привітальних подарункових наборів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях (3,0 тис. грн.)
  Всього 7,0 тис. грн.

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)