Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЕКТ

р/н 18322

 
 
 

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_______.2018 №7/______

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років» на 2019 рік

З метою надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років, керуючись пунктом 22 частиною першою статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років» на 2019 рік (додається).2. Визначити, що джерелом фінансування програми є міський бюджет в сумі 200,0 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник) і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                    А.Ю.Сілич

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               рішення міської ради

                                                                               _____2018 № 7/____

Міська цільова програма

«Надання матеріальної допомоги сім’ям на

лікування дітей з інвалідністю до 18 років» на 2019 рік

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

Проблема соціальної адаптації та допомоги родинам, де є діти – інваліди, має багаторівневу структуру. Найближчими до людини рівнями, які потрібно вирішувати є по-перше, проблеми дитини: підтримка фізичного здоров’я, формування особистості, забезпечення емоційної підтримки, навчання, задоволення соціальних потреб. По-друге, проблеми сім'ї: забезпечення фінансової підтримки, житлові умови, навички догляду та навчання дитини, вирішення емоційних проблем, подолання соціальної ізоляції.

2. Мета міської цільової програми

Основна мета Програми – забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей, дітей, молоді які перебувають у складних життєвих обставинах, мобілізація місцевих громад на вирішення проблем дітей, сімей та молоді.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у створенні умов для надання додаткової матеріальної та соціальної підтримки сім’ям, в яких є діти з інвалідністю до 18 років.

Способом розв’язання проблеми є встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

  1. Завдання, заходи і строки виконання програми

Основним завданням програми є забезпечення надання окремим категоріям населення додаткової соціальної підтримки.

Основним заходом програми є забезпечення надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування та реабілітацію дітей з інвалідністю до 18 років.

Строки виконання програми - 2019 рік.

  1. Очікувані результати

Очікуваними результатами реалізації програми є: охоплення максимальної кількості сімей, в яких є діти з інвалідністю до 18 років, додатковою фінансовою підтримкою для вирішення питань їх лікування та реабілітації.

Результативні показники виконання даної програми викладені у додатку (додається).

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 200,0 тис. грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів програми є Вугледарське міське управління соціального захисту населення.

7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійні комісії міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг і з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Після закінчення встановленого строку виконання програми Вугледарський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                         В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років» на 2019 рік підготовлена Вугледарським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Директор Вугледарського

міського центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді                                          А.О.Бутенко

 

                                                                                                                                        Додаток

                                                                                                                                                  до міської цільової програми

«Надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

з/п

Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника Значення показника
1 2 3 4 5
  Забезпечення надання матеріальної допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років      
  Показники продукту      
  Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на лікування дітей з інвалідністю до 18 років осіб 23 23
  Показники ефективності      
  Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги сім’ям на лікування дітей з інвалідністю до 18 років грн. 8696 8696
  Показники якості      
  Динаміка кількості дітей з інвалідністю до 18 років, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) % 153,3 153,3

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)