Installing Joomla

Gerb

ПРОЕКТ р/н 18325

 

                                   ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РІШЕННЯ

2018 № 7/

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік

З метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння фізичному розвитку і активного дозвілля населення м.Вугледара, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік (додається).

2. Визначити джерелом фінансування програми міський бюджет – 80,0 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник); постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховский).

Міський голова                                                                  А.Ю.Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

____________ №

Міська цільова програма «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі»

на 2019 рік

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

Потреба населення в руховій активності та фізичному розвитку для підвищення соціальної і трудової активності, зміцнення й збереження здоров’я громадян, їх активного дозвілля, гармонійного розвитку дітей та підлітків. Популяризація здорового способу життя.

Збереження фізкультурно-оздоровчих і спортивних закладів.

Популяризація видів спорту.

Потреба молоді в реалізації своїх спортивних здібностей, підвищення спортивної майстерності та досягнень.

Популяризація видів спорту серед працівників підприємств.

Потреба спортсменів-інвалідів в підтримці та організації для них фізкультурно-оздоровчої роботи.

2. Мета міської цільової програми

Впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, спрямованих на збереження і зміцнення людського капіталу, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького і резервного спорту. Підвищення спортивної майстерності спортсменів, команд міста.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Забезпечення реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту.

Сприяння фізичному розвитку дітей та молоді міста, підвищенню ролі фізичної культури та спорту в громадському житті.

Сприяння розвитку на території Вугледарської міської ради видів спорту, визнаних в Україні з урахуванням потреб населення.

Забезпечення підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів, учбово-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних видів.

Сприяння підвищенню іміджу міста Вугледар досягненями в спорті.

4. Завдання, заходи і строки реалізації програми

Основними завданнями Програми є:

1) проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

2) проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

3) організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Строки виконання Програми – 2019 рік.

  1. Очікувані результати

Залучення більшої кількості населення до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Участь спортсменів у змаганнях різного рівня та удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Збільшення кількості спортсменів, які підвищили свою спортивну майстерність.

Збереження мережі фізкультурно-спортивних організацій міста та їх якісної роботи.

Підвищення кількості працівників на підприємствах, які займаються видами спорту.

Підвищення показників спортивної майстерності та досягнень спортсменів та команд міста з різних видів спорту.

Прогнозні показники виконання даної програми викладено у додатку (додається).

6. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми здійснюється у межах бюджетних призначень міського бюджету. Загальний обсяг фінансування – 80,0 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради

7. Контроль за реалізацією програми

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійні комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ у справах фізичної культури і спорту.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ у справах фізичної культури і спорту складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                       В.В.Іваницький

Міську цільову програму «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік підготовлено відділом у справах фізичної культури і спорту

Начальник відділу у справах

фізичної культури і спорту                                               А.С.Панасенко

 

Додаток

до міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік

Прогнозні показники виконання міської цільової програми «Фізична культура та спорт в місті Вугледарі» на 2019 рік

№ з/п Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань:      
  Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од. 16 16
  Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од. 11250 (450/25) 11250 (450/25)
  Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань грн 5,33 5,33
  Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком % 60 60
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань      
  Кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од. 16 16
  Кількість людино/днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од.

5300

(530/10)

5300

(530/10)

  Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань грн 3,77 3,77
  Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком % 33 33

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)