Installing Joomla

Gerb

       
   
   

ПРОЕКТ

р/н 18329

 
 
 

 


ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ
 

м. Вугледар

Про затвердження міської цільовоїпрограми «Молодь. Сім’я» на 2019рік

З метою реалізації державної молодіжної, сімейної та гендерної політики в м. Вугледарі, духовно-морального і національно-патріотичного виховання молоді, соціального становлення молоді і сімей, активізації участі їх в соціально-економічному, культурному і громадському житті міста, згідно Законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства», Конвенції прав дитини, «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», керуючись пунктом 22 частини один статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму «Молодь. Сім’я» на 2019 рік (додається).

2. Визначити, що джерелом фінансування програми є міський бюджет – 25,0 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкова А.В. та на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг (Мисник).

Міський голова                                                                    А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

___________/__________

Міська цільова програма«Молодь. Сім’я» на 2019 рік

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена Програма

Недостатній загальний культурно-просвітницький рівень і рівень соціальної активності молоді.Низький рівень патріотизму, духовності та моралі.

Швидке поширення шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, тощо), соціально-небезпечних хвороб (насамперед туберкульозу, венеричних, ВІЛ/СНІДу, тощо), скоєння злочинів в підлітковому віці та в молодіжному середовищі.

Непідготовленість молоді до подружнього життя, низька культура внутрішньо-сімейних стосунків – одні з причин зростання кількості конфліктів, тенденції росту сімейного неблагополуччя, високого рівню розлучень. Поширення сімейного насильства в різних формах.

Потреба дітей та молоді в реалізації своїх творчих можливостей, ініціатив. Потреба в змістовному дозвіллі молоді і молодих сімей.

  1. Мета Програми та основні шляхи її досягнення

Метою Програми є:

створення сприятливих умов для соціального становлення і розвитку молоді;

формування активної громадянської позиції молоді, залучення її до участі в соціально-економічному, культурному і громадському житті міста;

сприяння духовному, фізичному, інтелектуальному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;

виховання почуття громадської самосвідомості і патріотизму;

формування морально-правової культури, проведення профілактики негативних проявів в молодіжному середовищі;

підтримка талановитої та обдарованої молоді, жіночих, молодіжних і дитячих громадських організацій;

збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей, підтримка молодої сім’ї;

попередження насилля в сім’ї, створення сприятливих умов для виховання дітей;

попередження торгівлі людьми, підтримка та захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

утвердження ґендерної рівності в суспільному житті, недопущення дискримінації за ознакою статі, виховання гендерної культури.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основними шляхами і способами розв’язання проблеми є:

партнерство та взаємодія між органами виконавчої влади та громадськими організаціями;

розширення можливостей та активізація участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності міста;

сприяння розвитку ділової активності та ініціативи молоді, впровадження здорового способу життя;

відновлення духовності, утвердження загальнолюдських моральних цінностей в суспільно-політичному та приватному житті;

всебічна підтримку та захист традиційних сімейних цінностей;

формування відповідального батьківства та материнства;

створення системи запобігання та протидії алкоголізму, тютюнопалінню та інших психотропних речовин;

запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству, бездоглядності дітей;

забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;

вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;

координація діяльності органів влади, громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми; проведення профілактичних заходів; надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми;

формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у суспільстві.

4. Завдання, заходи і строки виконання Програми

Завданням Програми є:

забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

Основним заходом є створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

Строки виконання Програми – 2019 рік.

5. Очікувані результати

В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:

підвищення громадської активності молоді, участі молодого покоління в усіх сферах життєдіяльності територіальної громади міста, підвищення її культурного і просвітницького рівня;

відновлення духовності, утвердження загальнолюдських моральних цінностей в суспільному і приватному житті;

підвищення рівня гуманістичного світогляду молоді на основі розвинутого почуття патріотизму, національної самосвідомості

залучення молоді до культурного життя, підтримка обдарованих та талановитих;

впровадження здорового способу життя в суспільстві, зниження рівня негативних проявів в підлітковому і молодіжному середовищі, покращення основних показників здоров'я дітей та молоді;

поліпшення мікроклімату в сім’ї, зниження показників розлучень, неповних сімей, поліпшення умов для виховання та здорового розвитку дітей; поліпшення становища молодої сім`ї,

висока інформованість населення щодо наслідків антигромадських, негативних проявів, зниження їх рівня у молодіжному середовищі;

запровадження ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у суспільстві.

Очікувані результативні показники виконання даної програми викладено у додатку (додається).

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік.

Головним розпорядником бюджетних коштів Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Витрати коштів заплановано на придбання дипломів та грамот, призів, подарункових наборів, канцелярського приладдя, художньо - оформлюючих матеріалів, предметів (шкільних), спортивного інвентарю.

7. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія міської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, у справах дітей та молоді, розвитку підприємництва, торгівлі та сфери послуг.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ у справах сім’ї та молоді.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ у справах сім’ї та молоді складає інформацію про результати виконання програми і подає на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький

Міська цільова програма «Молодь. Сім’я» на 2019 рік підготовлена відділом у справах сім’ї та молоді

Начальник відділу

у справах сім’ї та молоді                                                     М.О.Діденко

 

Додаток

до міської цільової програми «Молодь. Сім’я» на 2019 рік

Очікувані результативні показники виконання

№ з/п Назва показника Обсяг коштів в тому числі планові показники міського бюджету
Одиниця виміру Значення показника Значення показника
1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді      
  Кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері од. 15 15
  Кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері осіб 3000 3000
  Середні витрати на проведення одного місцевого заходу державної політики у молодіжній сфері грн

1666,67

1666,67

  Середні витрати на забезпечення участі в місцевих заходах державної політики у молодіжній сфері на одного учасника грн. 8,3 8,3
  Кількість молоді, охопленої заходами державної політики з питань молоді од. 3000 3000
  Збільшення кількості молоді, охопленої місцевими заходами державної політики у молодіжній сфері порівняно з минулим роком % 0 0

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)