Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік

З метою покращення стану водопровідно-каналізаційного господарства міста Вугледара, керуючись статтями 67-2, 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної міської цільової програми є міський бюджет в сумі 300,0 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко) та постійну комісію міської ради соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                             А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                     

Міська цільова програма

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

на 2019

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

         На виконання меморандуму від 13.04.2018р. між КП «Водоканал» Вугледарської міської ради» та Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» у сфері забезпечення доступу всіх дітей до безпечної питної води та покращеної санітарії та виконання необхідних для цього дій, комунальним підприємством отримано допомогу, а саме: труби поліетиленові Ø75-250мм в кількості » 4 км.

Умовою подальшого співробітництва з Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» є реалізація та забезпечення своєчасного цільового використання наданих матеріалів, у зв’язку з цим необхідно придбати додаткові матеріали: комплектуючі, витратні та метизи.

Відновлення застарілих чавунних та металевих труб дозволить заощадити питну воду. Економія досягається за рахунок зниження кількості аварійних ситуацій, скорочення витрат на їх усунення, зниження витрат електроенергії, спожитої водопровідним вузлом, а також за рахунок скорочення фактичних втрат питної води через аварії.

  1. Мета Програми

Метою цієї Програми є:

         підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону.

  1. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у забезпеченні своєчасного цільового використання наданих матеріалів Дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» шляхом придбання додаткових матеріалів: комплектуючих, витратних та метизів.

  1. Завдання, заходи і строки виконання програми

Основними завданнями програми є:

забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства.

Строки виконання програми – 2019 рік.

  1. Очікувані результати

У результаті реалізації завдань і заходів міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» очікується придбання додаткових матеріалів: комплектуючих, витратних та метизів.

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми наведені у додатку до Програми (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік. Загальний обсяг видатків по програмі становить 300,0 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень бюджету міста може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією Програмою є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Виконавець Програми та одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Водоканал» Вугледарської міської ради».

  1. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ  житлово-комунального господарства міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на 2019 рік підготовлено відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-

комунального господарства                                                Ю.А. Мілокостова

Додаток

до міської цільової програми «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

2019

2019

2019

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення

показника

1

Забезпечення надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

     
 

показники затрат

     
 

Обсяг видатків

кількість підприємств, які потребують підтримки

Сума збитків станом на 01.01.2018

тис.грн.

од.

тис.грн.

300,0

1

3839,0

300,0

1

3839,0

 

показники продукту

     
 

   кількість підприємств, яким планується надання підтримки

од.

1

1

 

показники ефективності

     
 

Середня сума підтримки одного підприємства

тис. грн.

300,0

300,0

 

показники якості

     
 

Відсоток кількості підприємств,яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їх потребують

%

25

25

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)