Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік

З метою забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради», керуючись статтею 67-2, статтею 91 Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування даної міської цільової програми є міський бюджет в сумі 500,0 тис.грн.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко) та постійну комісію міської ради соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                              А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                     

Міська цільова програма

«Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії» на 2019 рік

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

Діяльністю комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради» є виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії та надання послуги з централізованого опалення. КП «Тепломережа» Вугледарської міської ради» - це єдина організація, яка забезпечує (в тому числі виробляє, транспортує та постачає) тепловою енергією житловий багатоповерховий сектор та об'єкти соціально-культурної і побутової  сфери, що розташовані на території міста. На балансі підприємства знаходяться: газова котельня потужністю 80 Гкал/год, на якій в якості палива використовується природний газ.

Кредиторська заборгованість за спожитий природний газ перед «НАК «Нафтогаз України» на 01.10.2018 року становить 45 207,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість на 01.10.2018 року становить 15 432,1 тис. грн. на теперішній час підприємство збиткове, це пов’язано з тим, що НКРЕКП до розрахунку тарифів бере мінімальну вартість природного газу, яка склалась на ринку природного газу, а підприємства укладають договори за постачальниками за більш високою ціною. Також треба зазначити, що дебіторська заборгованість не покриває кредиторську.

Підприємством направлено на підписання графік погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами НАК «Нафтогаз України» згідно з яким підприємство зобов’язане протягом 5 років щомісячно сплачувати НАК «Нафтогаз України» 369,9 тис. грн.

         Окрім цього, підприємство зобов’язано щомісячно, згідно з укладеними договорами, сплачувати обов’язкові платежі за споживання та транспортування газу, електричної енергії, води та здійснювати своєчасну виплату заробітної плати та відрахування на неї.

Для забезпечення сталої роботи підприємства, дотримання графіку погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ необхідно виділення коштів з місцевого бюджету на фінансову підтримку підприємства з метою погашення заборгованості за спожитий природний газ та дотримання графіку погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

         Підприємство не в змозі своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за отриманий природний газ та здійснювати оплату за іншими обов’язковими платежами.

Законодавчою базою виконання програми є:

         Бюджетний Кодекс України;

         Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

         Закон України «Про теплопостачання».

 1. Мета Програми

Метою цієї Програми є:

         утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства.

 1. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у забезпеченні належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Тепломережа» Вугледарської міської ради».

 1. Завдання, заходи і строки виконання програми

Основними завданнями програми є:

забезпечення функціонування теплових мереж.

Строки виконання програми – 2019 рік.

 1. Очікувані результати

У результаті реалізації завдань і заходів міської цільової програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,  постачання теплової енергії» очікується покриття збитковості підприємства в частині оплати заборгованості за спожитий природний газ.

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми наведені у додатку до Програми (додається).

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету. Загальний обсяг видатків по програмі становить 500,0 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень бюджету міста може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією Програмою є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Виконавець Програми та одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Тепломережа» Вугледарської міської ради».

 1. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ  житлово-комунального господарства та екології міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік підготовлена відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-

комунального господарства                                                Ю.А. Мілокостова

                                                                               Додаток

до міської цільової програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

Забезпечення функціонування теплових мереж

     
 

показники затрат

     
 

Обсяг видатків,

Кількість підприємств, які потребують підтримки

Сума збитків на 01.01.2018

грн.

од.

грн.

500 000

1

2500 000

500 000

1

2500 000

 

показники продукту

     
 

Кількість підприємств, яким планується надання підтримки

од.

1

1

 

показники ефективності

     
 

Середня сума підтримки одного

підприємства

грн.

500 000

500 000

 

показники якості

     
 

Відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які їх потребують

%

25

25

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік

 1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення

Кредиторська заборгованість за спожитий природний газ перед «НАК «Нафтогаз України» на 01.10.2017 року становить 45 207,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість на 01.10.2017 року становить 15 432,1 тис. грн. на теперішній час підприємство збиткове, це пов’язано з тим, що НКРЕКП до розрахунку тарифів бере мінімальну вартість природного газу, яка склалась на ринку природного газу, а підприємства укладають договори за постачальниками за більш високою ціною. Також треба зазначити, що дебіторська заборгованість не покриває кредиторську.

Підприємством було направлено на підписання графік погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами НАК «Нафтогаз України» згідно якого підприємство зобов’язане протягом 5 років щомісячно сплачувати НАК «Нафтогаз України» 369,9 тис. грн.

         Окрім цього, підприємство зобов’язано щомісячно, згідно укладених договорів, сплачувати обов’язкові платежі за споживання та транспортування газу, електричної енергії, води та здійснювати своєчасну виплату заробітної плати та відрахування на неї.

Для забезпечення сталої роботи підприємства, дотримання графіку погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ необхідно виділення коштів з місцевого бюджету на фінансову підтримку підприємства з метою погашення заборгованості за спожитий природний газ та дотримання графіку погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України».

 1. 2. Правові аспекти

         - Бюджетний Кодекс України;

         - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

         Для покриття збитковості підприємства в частині оплати заборгованості за спожитий природний газ відповідно до підписаного графіку комунальному підприємству «Тепломережа» Вугледарської міської ради» необхідна фінансова підтримка з міського бюджету в сумі 500,0 тис. грн.

 1. Прогноз результатів та соціальних наслідків

         Реалізація міської цільової програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік дасть змогу забезпечити покриття збитковості підприємства в частині оплати заборгованості за спожитий природний газ.

Начальник відділу житлово-

комунального господарства                                                Ю.А. Мілокостова

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)