Installing Joomla

Gerb

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

м.Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2019 рік

З метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів, надання населенню послуг належної якості, керуючись статтею 67-2, статтею 91 Бюджетного Кодексу України, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2019 рік (додається).
  2. Визначити, що джерелом фінансування даної міської цільової програми є міський бюджет в сумі 50,0 тис. грн.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Матвієнко Є.П. та постійну комісію з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин (Фоменко) та постійну комісію міської ради соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                             А.Ю. Сілич

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                     

Міська цільова програма

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»

на 2019 рік

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої направлена програма

         Згідно з «Правилами улаштування та безпечної експлуатації ліфтів», «Правилами улаштування електроустановок», «Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» пасажирські ліфти підлягають періодичному освідоцтвуванню та модернізації, в зв’язку з тим що електричне обладнання не тільки зношується, але й технічно та морально застаріває.

На підставі вищенаведеного, та з метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів, надання населення послуг належної якості та виконання модернізації ліфтів, строк безпечної експлуатації яких закінчився і розроблена ця Цільова Програма, яка передбачає проведення експертного обстеження 1 пасажирського ліфту за адресою: вул. Шахтарська, 30 – 1 ліфт та виділення коштів з місцевого бюджету в сумі 50,0 тис. грн.

  1. Мета Програми

Метою цієї Програми є:

         підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону.

  1. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у забезпеченні безпечної експлуатації ліфтів.

  1. Завдання, заходи і строки виконання програми

Основними завданнями програми є:

проведення робіт з технічного обстеження ліфтів.

Строки виконання програми – 2019 рік.

  1. Очікувані результати

У результаті реалізації завдань і заходів міської цільової програми «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2019 рік очікується проведення робіт з технічного обстеження ліфтів.

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми наведені у додатку до Програми (додається).

  1. Обсяги та джерела фінансування програми

Фінансування цієї програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень міського бюджету на 2019 рік. Загальний обсяг видатків по програмі становить 50,0 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень бюджету міста може змінюватися відповідно до рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста.

Головним розпорядником бюджетних коштів за цією Програмою є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

Виконавець Програми та одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Керуюча компанія з житлово-комунальних послуг Вугледарської міської ради».

  1. Контроль за реалізацією програми

            Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший заступник міського голови та постійна комісія з питань розвитку інфраструктури, управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, екології, регулювання земельних відносин.

Координація роботи з виконання заходів програми покладається на відділ  житлово-комунального господарства міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ житлово-комунального господарства міської ради складає інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради у місячний термін після закінчення встановленого строку її виконання.

Секретар міської ради                                                          В.В. Іваницький

Міську цільову програму «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2019 рік підготовлено відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-

комунального господарства                                                Ю.А. Мілокостова

Додаток

до міської цільової програми «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2019 рік

Прогнозні показники реалізації міської цільової програми

«Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»

на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

2019

2019

2019

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення

показника

1

Проведення робіт з технічного обстеження ліфтів

     
 

показники затрат

     
 

Обсяг видатків

кількість ліфтів, що потребують обстеження

тис.грн.

од.

50,0

94

50,0

94

 

показники продукту

     
 

Кількість ліфтів, які планується обстежити

од.

1

1

 

показники ефективності

     
 

Середня вартість обстеження 1 ліфта

тис. грн.

50,0

50,0

 

показники якості

     
 

Питома вага обстежених до загальної кількості, які

%

1,063

1,063

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)