Installing Joomla

Gerb

проект

р/н18346

ВУГЛЕДАРСЬКА МІСЬКА РАДА                           

РІШЕННЯ

     .   .2018 №

м. Вугледар

Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2019 рік

З метою вивчення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, керуючись абзацом другим статті 142 Конституції України, статтею 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування, частиною першою статті 15,  пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити міську цільову програму «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2019 рік (додається).
 2. Визначити, що джерелом фінансування міської цільової програми є міський бюджет в сумі 10,0 тис. грн.
 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій (Дятлов).
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вербовського М.П. та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації (Войцеховський).

Міський голова                                                                     А.Ю.Сілич

ЗатВерджено

рішення міської ради

__.__.2018 № 7/_____

Міська цільова програма

«Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях»

на 2019 рік

 1. Загальні положення

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Асоціація «Енергоефективні міста України» є добровільним, недержавним, неприбутковим об’єднанням органів місцевого самоврядування з фіксованим членством, що функціонує відповідно до вимог Закону України від 21.05.97 №280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами). Членами Асоціації є виключно органи місцевого самоврядування, а також об’єднання (асоціації) органів місцевого самоврядування, які визнають статут, сплатили вступні та сплачують членські внески і беруть участь у виконанні статутної мети та завдань Асоціації.

Асоціація «Енергоефективні міста України» - є об`єднанням органів місцевого самоврядування, створеним з метою задоволення потреб органів самоврядування та їх територіальних громад у сучасній інформації, нових технологіях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими та закордонними партнерами для ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, підвищення енергетичної безпеки, надання якісних енергетичних послуг, захисту довкілля.

В межах чинного законодавства Асоціація «Енергоефективні міста України» сприяє розробці та реалізації енергоефективних проектів на територіях членів об’єднання; поглибленню співпраці учасників з державними органами влади, бізнесом та неурядовими організаціями з питань енергоефективності, що стосується сталого розвитку, відновлюваної енергетики; встановленню і здійсненню міжнародних зв’язків органів місцевого самоврядування України з органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями закордонних країн; організовує обмін досвідом серед органів місцевого самоврядування з метою вирішення проблем сталого розвитку територій, надає методичну і практичну допомогу та консультації органам місцевого самоврядування.

«Асоціація міст України» - всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади на всіх рівнях.

 1. Мета Програми

Мета членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях - вивчення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в містах, ознайомлення і обмін досвідом діяльності органів місцевого самоврядування в галузі ефективного виробництва, передачі і споживання енергії задля добробуту людей та охорони навколишнього природного середовища.

 1. Завдання і строки виконання програми

Основним завдання програми є розвиток місцевого самоврядування.

Строки виконання Програми — 2019 рік.

 1. Заходи та напрямки виконання програми

Цільовим заходом виконання програми є вивчення передового досвіту ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті.

 1. Очікувані результати

Очікувані результативні показники наведено у Додатку до міської цільової програми «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2019.

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування цієї Програми здійснюється у межах затверджених бюджетних призначень згідно із розписом міського бюджету та інших коштів, не заборонених законодавством України, у розмірі 10 тис.грн.

Розподіл фінансування заходів Програми здійснюється наступним чином:

членський внесок до «Асоціації міст України» - 5 тис.грн.;

членський внесок до Асоціації «Енергоефективні міста України» - 5 тис.грн.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми є виконавчий комітет Вугледарської міської ради.

 1. Контроль за реалізацією Програми

Безпосередній контроль за реалізацією Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету та фінансів, інвестиційної діяльності та децентралізації.

Координація роботи з виконання заходів Програми покладається на відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій.

Після закінчення встановленого строку виконання програми відділ економіки, стратегії розвитку та інвестицій у двохмісячний термін готує інформацію про результати виконання програми і подає її на розгляд міської ради.

Секретар міської ради                                                          В.В.Іваницький  

Міська цільова програма «Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2019 рік підготовлена відділом економіки, стратегії розвитку та інвестицій

Начальник відділу економіки,

стратегії розвитку та інвестицій                                           Є.В. Дятлов

Додаток

до міської цільової програми

«Забезпечення членства

Вугледарської міської ради в

Асоціаціях» на 2019 рік

Очікувані результативні показники виконання програми

«Забезпечення членства Вугледарської міської ради в Асоціаціях» на 2019 рік

з/п

Назва показника

Обсяг коштів

в тому числі планові показники міського бюджету

Одиниця

виміру

Значення показника

Значення показника

1

2

3

4

5

1

Показники затрат

     
 

Загальний обсяг видатків

тис.грн.

10,0

10,0

 

Кількість угод, які необхідно заключити

од.

2

2

2

Показники продукту

     
 

Кількість угод, які планується заключити для виконання Програми

од.

2

2

3

Показники ефективності

     
 

Середня вартість витрат, необхідних для заключення однієї угоди

тис.грн.

5,0

5,0

4

Показники якості

     
 

Динаміка кількості угод у порівнянні із минулим роком

%

100,0

100,0

 

Вугледарська міська ВЦА:

85670 м. Вугледар Донецької області

вул. 30-річчя Перемоги, будинок 16

телефон приймальні +38 06273 64274

vug.v@dn.gov.ua vmr@vugledar-rada.gov.ua

 

  

euroflayer

google play app store

 

 

 

Гаряча лінія Вугледарської

міської ВЦА: 0800505456

Графік роботи: щоденно у робочі дні

з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

(п’ятниця та передсвяткові дні до 15.45)